Organizatorzy Turnusów nowymi Użytkownikami Systemu SOW

Naklejka: złóż wniosek online, Logo SOW

W odpowiedzi na liczne zapytania oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa naszym Beneficjentom w sytuacji zagrożenia związanego z panującą pandemią wirusa Covid-19, PFRON zaplanował od 1 stycznia 2021 r. uruchomienie na platformie SOW obsługę pełnego procesu aplikowania on-line w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Wdrożona funkcjonalność uwzględnia udział Organizatorów turnusów, jako użytkowników systemu, w pełnym procesie realizacji obsługi zadania. Zapewni to między innymi możliwość elektronicznego obiegu takich dokumentów jak „Informacja o wyborze organizatora”, „Oświadczenie organizatora” czy „Informacja o przebiegu turnusu”. Dzięki przystąpieniu do SOW Organizatorów turnusów, nowa funkcjonalność będzie umożliwiała
również elektroniczną korespondencję między Wnioskodawcą, Realizatorem
i Organizatorem turnusu w odniesieniu do danej sprawy.  

Dzięki Systemowi SOW aplikowanie o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu i poza godzinami pracy urzędów (w praktyce 24 godziny na dobę), dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne zaangażowanie i wysiłek podejmowany w celu udzielania wsparcia, szczególnie w okresie pandemii, przełoży się na realną i skuteczną pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Użytkownicy, którzy aplikowali o środki za pomocą systemu SOW, już doceniają pozytywny wpływ aplikacji na proces bezpiecznego obiegu dokumentów bez narażania swojego zdrowia. Od początku 2020 roku 380 powiatów w całej Polsce, poprzez jednostki takie jak PCPR, MOPS, MOPR i inne, czynnie wykorzystuje SOW do obsługi dofinansowań czego dowodem jest blisko 240 tys. zarejestrowanych w Systemie wniosków oraz liczba ponad 120 tys. zarejestrowanych użytkowników.

Wierzymy, że wprowadzenie do SOW nowego obszaru dofinansowania, o które można się ubiegać w pełni on-line (turnusy rehabilitacyjne) znacząco poszerzy grono zadowolonych użytkowników Systemu.

Aby Organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych mogli pracować w Systemie od przyszłego roku, konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/res/pliki/Formularz-rejestracyjny-dla-Organizatorow-Turnusow.pdf oraz przesłanie go na adres turnusy@pfron.org.pl.

Na chwilę obecną otrzymaliśmy już ponad 120 formularzy rejestracyjnych, co stanowi ponad  1/3 wszystkich organizatorów mających uprawnienia do organizacji i realizacji turnusów rehabilitacyjnych. Zachęcamy pozostałych organizatorów do możliwie szybkiego przesyłania formularzy. Prosimy pamiętać, że Wnioskodawca składający wniosek online, będzie miał możliwość wyboru Organizatora turnusu zarejestrowanego w Systemie SOW.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem infolinii 0-800 889 777 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-17.