Newsletter

Wpisz adres mailowy, na który chcesz otrzymywać powiadomienie o nowych artykułach


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 13, w celu rozpowszechniania informacji na temat SOW - systemu obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON w ramach newslettera prowadzonego przez Wydział ds. projektu SOW finansowanego ze środków PFRON na mój adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym.


Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego ABI/IOD: iod@pfron.org.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych ze świadczeniem usługi newslettera.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Administratorem danych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 13. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez PFRON wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „newsletter”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania (ewentualnie: możliwość wysłania wniosku o ich sprostowanie).