Infolinia

800 889 777 (połączenie bezpłatne)

 

Zapraszamy do korzystania w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00

Infolinia jest narzędziem wspierającym Użytkowników Systemu SOW:

  • Wnioskodawców i/lub pełnomocników Wnioskodawców;
  • Realizatorów/przedstawicieli JST.

Pracownicy Infolinii świadczą usługi informacyjne w zakresie niżej wymienionych kategorii tematycznych:

  • Nawigacja w Systemie SOW;
  • Wprowadzanie danych w pola formularza wniosku (dotyczy wymaganego formatu w celu poprawnego walidowania się wniosku);
  • Wypełnianie pól formularza wniosku (w zakresie podstawowej wiedzy merytorycznej wynikającej z przepisów prawa i ogólnych uregulowań);
  • Problemy techniczne w działaniu aplikacji.