Skonfiguruj obrazek

Wszystko o Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

  • uzyskanie informacji,
  • wypełnienie wniosku,
  • podpisanie i złożenie wniosku,
  • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
  • zapoznanie się ze wzorem umowy,
  • rozliczenie dofinansowania.

 

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

System SOW podzielony został na trzy moduły:

  • Moduł Wnioskodawcy – moduł przeznaczony dla Wnioskodawców,
  • Moduł Realizatora – moduł przeznaczony dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego,
  • Moduł PFRON – moduł przeznaczony dla pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Równie ważną rolę odgrywają działania wspierające Użytkowników Systemu SOW:

Aby przejść do Systemu SOW, kliknij w przycisk System SOW w górnej belce portalu

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami filmowymi:

 

Do czego służy System SOW:

 

Materiał informacyjny dla osób, które chcą się ubiegać o dofinansowanie ze środków PFRON:
Bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Skorzystaj z kreatora, infolinii SOW i pomocy mobilnego asystenta ON. 
Złóż wniosek od dofinansowanie z PFRON przez internet.

 

Film informacyjny - jak założyć profil zaufany?

Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej

Rejestracja konta Wnioskodawcy

transkrypcja

 

Nawigacja po Systemie SOW

transkrypcja

Wypożyczalnia technologii wspomagających