Skonfiguruj obrazek

Wszystko o Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

  • uzyskanie informacji,
  • wypełnienie wniosku,
  • podpisanie i złożenie wniosku,
  • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
  • zapoznanie się ze wzorem umowy,
  • rozliczenie dofinansowania.

 

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

System SOW podzielony został na trzy moduły:

  • Moduł Wnioskodawcy – moduł przeznaczony dla Wnioskodawców,
  • Moduł Realizatora – moduł przeznaczony dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego,
  • Moduł PFRON – moduł przeznaczony dla pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Równie ważną rolę odgrywają działania wspierające Użytkowników Systemu SOW:

Aby przejść do Systemu SOW, kliknij w przycisk System SOW w górnej belce portalu

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami filmowymi:

 

Do czego służy System SOW:

 

Materiał informacyjny dla osób, które chcą się ubiegać o dofinansowanie ze środków PFRON:
Bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Skorzystaj z kreatora, infolinii SOW i pomocy mobilnego asystenta ON. 
Złóż wniosek od dofinansowanie z PFRON przez internet.

 

Film informacyjny - jak założyć profil zaufany?

Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej

Rejestracja konta Wnioskodawcy

transkrypcja

 

Nawigacja po Systemie SOW

transkrypcja

Wypożyczalnia technologii wspomagających

Podręczniki

Podręcznik wnioskodawcy

Podręcznik realizatora

Podręcznik organizatora

Podręcznik użytkownika CIDON

Podręcznik administratora realizatora

Opis raportów

Ogólne zasady użytkowania systemu