Filmy instruktażowe - Moduł Wnioskodawcy: jak złożyć wniosek o dofinansowanie (turnusy rehabilitacyjne)

Naklejka: złóż wniosek online, Logo SOW

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami filmowymi dotyczącymi funkcjonalności Modułu Wnioskodawcy: jak złożyć wniosek o dofinansowanie oraz informację o wyborze turnusu.

Tematyka filmów:

  1. Złożenie wniosku o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego (pierwsza i druga część pełnego procesu)
  2. Złożenie wniosku o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego (pierwsza część pełnego procesu)
  3. Złożenie informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego (druga część pełnego procesu)

Treść filmów:

  1. Złożenie wniosku o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego (pierwsza i druga część pełnego procesu)
    Transkrypcja


  2. Złożenie wniosku o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego (pierwsza część pełnego procesu)


  3. Złożenie informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego (druga część pełnego procesu)