Filmy instruktażowe - Moduł Realizatora (turnusy rehabilitacyjne)

naklejka zloz wniosek online

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami filmowymi dotyczącymi funkcjonalności Modułu Realizatora - mamy dla Państwa 7 filmów.

Tematyka filmów:

 1. Film 1: Przydzielenie wniosku do oceny
 2. Film 2: Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o Turnus rehabilitacyjny. Zatwierdzenie wniosku
 3. Film 3: Wygenerowanie i przekazanie pisma do zatwierdzenia
 4. Film 4: Zatwierdzenie informacji o wyborze turnusu
 5. Film 5: Akceptacja oświadczenie organizatora w sprawie turnusu rehabilitacyjnego
 6. Film 6: Utworzenie i realizacja płatności
 7. Film 7: Zatwierdzenie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego

Treść filmów:

 1. Film 1: Przydzielenie wniosku do oceny
 2. Film 2: Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o Turnus rehabilitacyjny. Zatwierdzenie wniosku


 3. Film 3: Wygenerowanie i przekazanie pisma do zatwierdzenia


 4. Film 4: Zatwierdzenie informacji o wyborze turnusu


 5. Film 5: Akceptacja oświadczenie organizatora w sprawie turnusu rehabilitacyjnego


 6. Film 6: Utworzenie i realizacja płatności


 7. Film 7: Zatwierdzenie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego