Zmiany w Systemie SOW

Wersja 35

Numer wersji: 01.35.018
Data wgrania: 01.07.2024

 1.  Poprawiono wyliczanie wartości w raporcie 44
 2. Poprawiono działanie pola ‘Inne’ podczas dodawania nowego zadania

Numer wersji: 01.35.017
Data wgrania: 27.06.2024

 1. Poprawiono generowanie właściwych wartości w kolumnie 10 dla raportu 30 w przypadku pliku w formacie XLS

Numer wersji: 01.35.016
Data wgrania: 21.06.2024

 1. Aktualizacja zmiana nawy dla szablonów umów - dodanie roku 24.
 2. Poprawka blokująca zmianę statusu dla oświadczeń podczas pracy na wielu zakładkach
 3. Poprawka powodująca odświeżenie listy płatności w rejestrze płatności po utworzeniu paczki
 4. Poprawka błędu kasującego część tekstu wprowadzonego do pola "Zasięg i sposób wykonywania planowanej działalności (na jakim obszarze będą oferowane produkty lub usługi, a także, czy będą one oferowane w ramach sprzedaży internetowej)", we wniosku Działalność gospodarcza.

 

Numer wersji: 01.35.015
Data wgrania: 20.06.2024

 1. Poprawiono możliwość zakończenia sprawy dla wniosków Turnusy rehabilitacyjne.
 2. Poprawiono możliwość zarejestrowania rozliczenia przekazanego do poprawy.

Numer wersji: 01.35.014
Data wgrania: 17.06.2024

 1. Poprawiono wyświetlanie prawidłowego wieku podopiecznego w raporcie.
 2. Poprawiono zapisywanie danych w sekcji Inne dla wniosku Likwidacja barier architektonicznych.
 3. Zablokowano możliwość cofnięcia statusu w momencie, gdy utworzona jest korekta.
 4. Zablokowano możliwość zakończenia wniosku w sytuacji, gdy oświadczenie jest zatwierdzone. Możliwość wprowadzenia kolejnego rozliczenia.
 5. Rehabilitacja zaowodowa - Stypendium stażowe - błąd
 6. Zmiany SAM Mieszkanie - osoby nieletnie
 7. Rehabilitacja zawodowa - zmiana we wniosku na szkolenie organizacji przez Urzędy Pracy cz.2 
 8. Rehabilitacja zawodowa - zmiana we wniosku wyposażenie stanowiska pracy

Numer wersji: 01.35.013
Data wgrania: 13.06.2024

 1. Poprawiono możliwość złożenia rozliczenia dla płatności, która nie została rozliczona w całości.
 2. Poprawiono właściwe uzupełnianie wartości w polu "Kwota wnioskowana" podczas oceny merytorycznej.
 3. Poprawiono w raporcie wyświetlanie wartości związanej z wnioskiem w którym zaznaczono, że beneficjent jest w wieku do 16 lat.
 4. Poprawiono pobieranie szablonu umowy na właściwy w przypadku cofnięcia statusu umowy, zmiany szablonu oraz ponownego podpisania umowy.
 5. Poprawiono wypełnianie raportu dla wniosków z obszaru Rehabilitacji społecznej.

Numer wersji: 01.35.012
Data wgrania: 10.06.2024

 1. Poprawiono możliwość dodawania załączników w przypadku wniosku o statusie "Zatwierdzony" przez Wnioskodawcę wyłącznie do sekcji "Uzupełnione załączniki z wniosku".
 2. Poprawiono wyświetlanie komunikatu w przypadku zakończenia sprawy.
 3. Zablokowano możliwość utworzenia umowy w przypadku zakończenia sprawy.

Numer wersji: 01.35.011
Data wgrania: 06.06.2024

 1. Poprawono obsługę polskich znaków dla danych podopiecznego, zaciąganych z kartoteki
 2. Uszczegółowiono komunikat dla przycisku "Zmień status sprawy na Dofinansowanie wypłacone" na „W sprawie nie istnieje zrealizowana płatność. Sprawdź, czy płatność znajduje się w niezatwierdzonej paczce płatności". 
 3. Poprawiono możliwość usuwania załączników dla informacji o przebiegu wysłanych do poprawy.

Numer wersji: 01.35.010
Data wgrania: 03.06.2024

 1. Skrypt umożliwiający odczytywanie rozliczeń widocznych już w systemie EZD.

Numer wersji: 01.35.009
Data wgrania: 31.05.2024

 1. Poprawiono pobieranie właściwych danych w raporcie do pola "Podopieczny albo osoba z niepełnosprawnością, w imieniu której został złożony wniosek".
 2. Poprawiono w raporcie pobieranie wartości do pola "Data zwrotu" na datę zwrotu dla danej sprawy.
 3. Poprawiono możliwość odczytywania nowych rozliczeń zaczytanych z SOW w EZD.

Numer wersji: 01.35.008
Data wgrania: 27.05.2024

 1. Poprawiono wyświetlanie komunikatu dla odpowiednich statusów umowy.
 2. Poprawiono zliczanie wartości w raporcie 18 w kolumnie 10.
 3. Poprawiono domyślne sortowanie wygenerowanych raportów. 
 4. Poprawiono wyświetlanie wartości z zakładki "Aktywność zawodowa" w wygenerowanym pliku *.pdf wniosku. 
 5. Poprawiono zliczanie wartości w raporcie 20 obszarze D.
 6. Poprawiono wyświetlanie przycisku "Zmień status sprawy na Dofinansowanie wypłacone".
 7. Aktualizacja umów centralnych AS. 

Numer wersji: 01.35.007
Data wgrania: 22.05.2024

 1. Poprawiono działanie przycisku "Podgląd wniosku".
 2. Zablokowano możliwość przekazania umowy do podpisu Wnioskodawcy, w przypadku podpisu wyłącznie przez jednego Realizatora (faktyczny Użytkownik widnieje jako ten z modułu PFRON, a nie JST), gdy w konfiguracji liczba osób wymaganych do podpisania wynosi więcej niż jedna osoba.
 3. Aktualizacja umów centralnych AS
 4. Poprawiono wyliczanie kolumny 20 w raporcie 19 dla spraw w trybie refundacji.

Numer wersji: 01.35.006
Data wgrania: 20.05.2024

 1. Poprawiono możliwość usuwania pism w statusie "Wygenerowane pismo".
 2. Poprawiono domyślne ustawienie dla pola "Obniżenie dofinansowania o 20%*" na "Nie dotyczy".
 3. Poprawiono wyświetlanie właściwego statusu wniosku po skorzystaniu z przycisku "Cofnij status" dla wniosku o statusie "Do poprawy".

Numer wersji: 01.35.005
Data wgrania: 16.05.2024

 1. Moduł Realizator. Zabezpieczenie uniemożliwiające składanie kolejnego rozliczenia, podczas pracy na wielu zakładkach w przypadku gdy po jego złożeniu suma rozliczanych kwot przekraczałaby kwotę dofinansowania.

 2. Moduł Realizator. Zmieniono komunikat błędu dla tworzonego rozliczenia, gdzie płatności tego wniosku były rozliczone.

 3. Moduł Realizator, moduł Wnioskodawca. Poprawiono obowiązkowość pól w przypadku wyboru "jako rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego dziecka/niepełnoletniego podopiecznego" dla wniosku AS MI A2.

 4. Moduł Realizator. Poprawiono działanie przycisku "Zmień osobę prowadzącą".

 5. Moduł Wnioskodawca. Poprawiono wyświetlanie komunikatów na właściwe w przypadku wycofania wniosku dla Oddziałów SAM.

 6. Aktualizacja umów centralnych AS

 7. Moduł Realizator. Poprawa algorytmu wyszukującego daty w raporcie kolumnach „Rok korzystania z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym" oraz "Ostatnie rok turnusu".

Numer wersji: 01.35.004
Data wgrania: 13.05.2024

 1. Moduł Realizator. Poprawiono możliwość rejestrowania wniosków o rozliczenie dla starego typu wniosków Mieszkanie dla absolwenta (sammda, obecnie jest nowsza wersja sammdav2).

 2. Poprawa XML przesyłanego do PZ w przypadku podpisu umowy, na której pierwszy podpis został złożony poprzez Szafir.

Numer wersji: 01.35.003
Data wgrania: 10.05.2024

 1. Moduł Realizator. Poprawiono dostępność sekcji "Weryfikacja Wnioskodawcy w systemach zewnętrznych" dla wniosków "Mobilność osób z niepełnosprawnością" na etapie weryfikacji formalnej oraz oceny merytoryczne.

 2. Moduł Realizator. Poprawiono dostępność sekcji "Weryfikacja Wnioskodawcy w systemach zewnętrznych" dla wniosków wniosku asc3v4.

 3. Moduł Realizator. Poprawiono generowanie pików *.csv oraz *.pdf w zakładce "Lista rankingowa".

 4. Moduł Realizator. Poprawiono regułę powodującą wyszarzenie przycisków. Zgodnie z założeniami listy rankingowej dla Oddziałów SAM, przyciski będą dostępne po wybraniu naboru.

 5. Moduł Realizator. Poprawiono działanie cofnięcia statusu wniosku z "Zakończony" o typie "Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze".

Numer wersji: 01.35.002
Data wgrania: 09.05.2024

 1. Dostępność systemu SOW - WCAG.

Numer wersji: 01.35.001
Data wgrania: 06.05.2024

 1. SAM Etap 3 – Podpisywanie umów przez 2 z 4 pełnomocników.

 2. Zmiana logiki zmiennych - zaciąganie z kartoteki zamiast z wniosku.

 3. Rozszerzenie widoku i danych w module CIDON.

 4. Okno prac serwisowych - przygotowanie planszy.

 5. Rozbudowa raportu z widoku ogólnego Realizatora o dodatkowe kolumny.

 6. Ograniczenie widoku limitu za zeszły rok.

 7. Ocena formalna i merytoryczna - aktualizacja procesu Realizator.
 8. Brak możliwości rozliczenia umowy dofinansowania - Moduł II.

Wersja 34

Numer wersji: 01.34.031
Data wgrania: 02.05.2024

 1. Modyfikacja kryterium w karcie oceny dot. Osoby poszkodowanej w ubiegłych latach w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

 2. Moduł Realizator. Poprawiono zaciąganie wartości do kolumny 14 w raporcie nr 18.

 3. Karta oceny MII.

 4. Komponent livechat w całym systemie.

Numer wersji: 01.34.030
Data wgrania: 29.04.2024

 1. Komponent LiveChat.

Numer wersji: 01.34.029
Data wgrania: 25.04.2024

 1. Poprawiono działanie przycisku "Aktualizacja danych wnioskodawcy" .
 2. Poprawiono wyliczanie wartości w szablonach pism dla poszczególnych okresów.
 3. Poprawiono wyliczanie wartości podczas generowania umowy.
 4. Poprawiono możliwość wykonania zwrotu do limitu.

Numer wersji: 01.34.028
Data wgrania: 24.04.2024

 1. Poprawiono możliwość przekazania wniosków do oceny z zaznaczeniem pola typu checkbox. 
 2. Poprawiono możliwość usuwania elementów kosztorysu.
 3. Poprawiono możliwość przejścia do podglądu wniosku na etapie weryfikacji formalnej.
 4. Poprawiono zapisywanie wprowadzonych danych w zakładce "Korzystanie ze środków PFRON".
 5. Poprawiono działanie podglądu załączników.
 6. Poprawiono dodawanie osób uprawnionych w zakładce "Dane wnioskodawcy".
 7. Umożliwienie dodawania załączników do wniosków Turnusy rehabilitacyjne.

Numer wersji: 01.34.027
Data wgrania: 22.04.2024

 1. Poprawiono błąd powodujący odkładanie informacji o zwrocie do sprawy w operacjach na limitach.
 2. Poprawiono zaciąganie właściwych wartości do drukowania wszystkich wyposażeń.
 3. Poprawiono uprawnienia do pracy na tabeli "Osoby uprawnione do reprezentacji".
 4. Poprawiono możliwość usuwania załączników.

Numer wersji: 01.34.026
Data wgrania: 18.04.2024

 1. Poprawiono zaczytywaną ilość znaków do pola "Adres e-mail" dla wniosku o rozliczenie. 
 2. Poprawiono działania przycisku "Sprawdź i zapisz" oraz "Zapisz" dla rejestrowania wniosku złożonego papierowo. 
 3. Poprawiono wyświetlanie akcji dla wniosków złożonych przez Wnioskodawców dedykowanej turnusom rehabilitacyjnym. 
 4. Poprawiono możliwość tworzenia nowego pisma. 
 5. Poprawiono widoczność przycisku "Dodaj plik" na liście "Załączniki". 

Numer wersji: 01.34.025
Data wgrania: 17.04.2024

 1. Poprawiono możliwość wprowadzenia rozliczenia dla umowy do wniosków SAM. 
 2. Poprawiono działania przycisku "Sprawdź i zapisz", "Zapisz" podczas rejestrowania wniosku złożonego papierowo oraz generowania właściwie pliku *.pdf.
 3. Poprawiono dodawanie pliku podczas uzupełniania wniosku.
 4. Poprawiono działanie przycisku "Dodaj nowe zadanie" w informacji "Korzystanie ze środków PFRON". 

Numer wersji: 01.34.024
Data wgrania: 16.04.2024

 1. Poprawka dotycząca nazw pobieranych plików.
 2. Poprawa dotycząca rozliczonej kwoty w raporcie 19.
 3. Zmiana szablonu informacji o podpisie dla informacji o wyborze turnusu.
 4. Rejestracja wniosków przez Realizatorów - aktualizacja procesu.
 5. Dodanie do historii zmian rekordu o statusie wniosku „Złożony papierowo”.
 6. Zachowanie przypisania do Realizatora przy cofaniu statusu wniosku ze statusu "do poprawy".
 7. Dodanie przycisku "Zarejestruj" na wnioskach składanych papierowo.
 8. Umożliwienie przekazywania wniosku do innej jednostki.
 9. Umożliwienie Realizatorowi podstawowemu przeglądania zarejestrowanych przez niego w systemie wniosków przed przypisaniem do niego na liście "Wnioski złożone przez Wnioskodawców".

Numer wersji: 01.34.023
Data wgrania: 11.04.2024

 1. Poprawka dotycząca wyświetlania ikony "Pokaż informacje o podpisie".
 2. Poprawka dotycząca prawidłowego otwierania pliku *.pdf.
 3. Poprawka dotycząca wyświetlania prawidłowego nadawcy dla wiadomości związanych z rezygnacją z dofinansowania.
 4. Poprawka dotycząca prawidłowego wyświetlania zmiennych w piśmie.
 5. Poprawka dotycząca numeru PESEL u podopiecznego.
 6. Poprawka umożliwiająca zapisanie zmian w koncie organizatora.

Numer wersji: 01.34.022
Data wgrania: 08.04.2024

 1. Poprawka blokująca możliwość edycji przedmiotów wniosku powodująca niewłaściwe przeliczanie dofinansowania na etapie korekty.

Numer wersji: 01.34.021
Data wgrania: 04.04.2024

 1. Poprawa sortowania wniosków zgodnie z datą złożenia.
 2. Poprawka pozwalająca na aktualizację danych Wnioskodawcy dla wniosku, którego przekazano do poprawy. 
 3. Poprawka w zakresie otrzymywania powiadomień dotyczących jednego zdarzenia (swoje) przez Użytkownika o roli RR.
 4. Poprawa zmiany statusu płatności na "Zrealizowana" w przypadku rozliczenia paczką płatności, części płatności dotyczących jednego rozliczenia.

Numer wersji: 01.34.020
Data wgrania: 02.04.2024

 1. Poprawa dotycząca ilości dostarczanych wiadomości do folderu "Odebrane".
 2. Poprawa sortowania wniosków zgodnie z datą złożenia.

Numer wersji: 01.34.019
Data wgrania: 28.03.2024

 1. Poprawa dotycząca właściwego dodawania plików, została dodana sekcja "Uzupełnione załączniki" na wniosku AS B5.

 2. Dodanie kolumny "Data przekazania" na głównej liście oraz na liście rankingowej.

Numer wersji: 01.34.018
Data wgrania: 26.03.2024

 1. Poprawa błędu powodującego brak możliwości podpisywania pism w przypadku, gdy do adresu URL przekazywanych.

Numer wersji: 01.34.017
Data wgrania: 25.03.2024

 1. Poprawka pozwalająca na prawidłowe przekazywanie wniosków do innych jednostek.

Numer wersji: 01.34.016
Data wgrania: 20.03.2024

 1. Poprawka dotycząca walidacji w przypadku wprowadzenia nieprawidłowego numeru PESEL w sekcji "Przedmiot wniosku" dla AS moduł I D, ponadto na etapie oceny merytorycznej dla omawianego wniosku blokująca możliwość edycji numeru "PESEL" dziecka, dostępnego w zakładce "Dane podstawowe".
 2. Poprawka dotycząca właściwego filtrowania.
 3. Poprawka dotycząca właściwego wyświetlania wiadomości wysłanych przez Wnioskodawcę wyłącznie w folderze "Wysłane" .

Numer wersji: 01.34.015
Data wgrania: 18.03.2024

 1. Poprawka dotycząca prawidłowego dostarczania wiadomości do skrzynki "Odebrane" dla Użytkownika o roli Realizator Rozszerzony.

Numer wersji: 01.34.014
Data wgrania: 15.03.2024

 1. Poprawka dotycząca usunięcia niewłaściwie wyświetlanej zakładki „Zarchiwizowane” oraz zablokowania możliwości wygenerowania umowy do wniosku znajdującego się w archiwum.

Numer wersji: 01.34.013
Data wgrania: 14.03.2024

 1. Poprawka dotycząca pozostawienia wartości w polach "Telefon*", "Faks" oraz "Email*" po kliknięciu "Sprawdź i zapisz" dla wniosku "Działalność gospodarcza".
 2. . Poprawka dotycząca walidacji dla terminów uzupełnianych automatycznie w sekcji "Informacja o wynajmowanym mieszkaniu".

Numer wersji: 01.34.012
Data wgrania: 11.03.2024

 1. Poprawa zapisu pojedynczego przedmiotu wniosku RS PO 
 2. Poprawa dotycząca wyliczania właściwych terminów w sekcji "Informacje o wynajmowanym mieszkaniu" 

Numer wersji: 01.34.011
Data wgrania: 07.03.2024

 1. Poprawa dotycząca poprawnego zaciągania daty rozpoczęcia turnusu z istniejącego oświadczenia.

Numer wersji: 01.34.010
Data wgrania: 06.03.2024

 1. Aktualizacja dokumentów w EZD - dołączenie brakującego wniosku oraz modyfikacja załączników z błędnym rozszerzeniem.

Numer wersji: 01.34.009
Data wgrania: 05.03.2024

 1. Poprawa mechanizmu wpływającego na listę zadań, które można wskazać we wniosku o rozliczenie. 

Numer wersji: 01.34.008
Data wgrania: 04.03.2024

 1. Zmiana treści komunikatów do Wnioskodawców.
 2. Data przekazania wniosku do instytucji.
 3. Poprawa szablonu dla karty oceny.
 4. Aktualizacja szablonów dla wniosków AS A1 i AS B1,3,4.

Numer wersji: 01.34.007
Data wgrania: 01.03.2024

 1. Poprawiono pobieranie daty złożenia wniosku wskazywanej w zakładce "Dane historyczne".
 2. Poprawiono możliwość tworzenia nowych pism dla wniosków

Numer wersji: 01.34.006
Data wgrania: 29.02.2024

 1. Integracja z EZD.
 2. Poprawiono mechanizm zatwierdzania rozliczeń za dojazd eksperta.

Numer wersji: 01.34.005
Data wgrania: 27.02.2024

 1. Poprawa algorytmu zliczającego wnioski w wierszu "Zatwierdzone" w raporcie 44 w sekcji I.
 2. Możliwość edycji naborów przez realizatora rozszerzonego z powiatu i oddziału.
 3. Zmiany SAM Mieszkanie - osoby nieletnie.

Numer wersji: 01.34.004
Data wgrania: 26.02.2024

 1. Poprawiono działanie podglądu podpisanego pisma PZ przekazanego przez Realizatora.
 2. Zabezpieczenie nie pozwalające na pominięcie jednego z kroków podczas wprowadzania rozliczenia.

Numer wersji: 01.34.003
Data wgrania: 23.02.2024

 1. Poprawa roku w dokumencie PDF oraz formularzu wniosku w zwiększeniu dodatku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną - Moduł II. 
 2. Odblokowanie edycji oraz dalszej obsługi sprawy w przypadku, gdy zatwierdzono wniosek, nie podpisano umowy i zarejestrowano rozliczenie za dojazd eksperta - Moduł I C1, C3, C4.
 3. Poprawione zostało działanie przycisku Pobierz PDF oraz Pobierz CSV (przycisk nie jest wyszarzony po wybraniu naboru).
 4. Zabezpieczenie zmiany statusu rozliczenia podczas pracy na wielu zakładkach.

Numer wersji: 01.34.002
Data wgrania: 17.02.2024

 1. Zoptymalizowanie działania rejestru płatności.

Numer wersji: 01.34.001
Data wgrania: 16.02.2024

 1. Dodanie funkcjonalności obsługi ryczałtu za dojazd na badania dla wniosków z AS.
 2. Dodanie funkcjonalności generowania umowy i wniosku w formacie z podpisem profilem zaufanym.
 3. Dodanie funkcjonalności nowego filtra dla wniosków turnusy rehabilitacyjne.
 4. Dodanie funkcjonalności w obrębie procesu Organizatora turnusu.
 5. Dodanie funkcjonalności w zakresie archiwizacji dokumentacji.
 6. Poprawa funkcjonalności sprawozdań SWA.
 7. Aktualizacja wniosków dla zadań z SAM, AS i RZ w zakresie dodania klauzuli RODO.

 Wersja 33

Numer wersji: 01.33.015
Data wgrania: 10.02.2024

 1. Poprawa działania przycisku "Aktualizacja danych wnioskodawcy". Po kliknięciu przycisku w przypadku wniosku turnusowego zaktualizowane zostaną dane wnioskodawcy
 2. Zablokowanie możliwości zmiany typu limitu dla zatwierdzonych zwrotów.

Numer wersji: 01.33.013
Data wgrania: 05.02.2024

 1. Poprawa działania cofania zakończenia sprawy.

Numer wersji: 01.33.013
Data wgrania: 25.01.2024

 1. Poprawa funkcjonalności przycisku "Zmień status sprawy na dofinansowanie wypłacone" w przypadku, gdy wypłacono kwotę mniejszą niż kwota przyznana (transze).
 2. Poprawa wyświetlania informacji o jednostce przekazującej.

Numer wersji: 01.33.012
Data wgrania: 22.01.2024

 1. Poprawa uwzględniania filtrów naboru w eksporcie ze strony głównej.

Numer wersji: 01.33.011
Data wgrania: 18.01.2024

 1. Zmiana powiadomień UPZ po złożeniu wniosku.
 2. Dodanie informacji o statusie pisma w widoku głównym.
 3. Nowe statusy umów Wypożyczalnia.
 4. Ukrycie "klonowania" wniosków dla zadań algorytmowych.
 5. Zablokowanie do edycji pola z datą "informacja o złożeniu" przez Organizatora.
 6. Ukrycie filtra "obszar" w widoku głównym.
 7. Poprawka dotycząca tworzenia aneksu, weryfikacja kwoty aneksu pod kątem zrealizowanych płatności.

Numer wersji: 01.33.010
Data wgrania: 15.01.2024

 1. Poprawa wyświetlania danych podpisu elektronicznego w polu "Wnioskodawca" dla wniosku "Turnusy rehabilitacyjne".
 2. Poprawa ułożenia widgetu do zgłaszania sugestii i błędów na ekranie zmiany hasła.
 3. Poprawa dotycząca arkuszu Excel dla "Rejestru wniosków" ze strony głównej: dla wniosku "Staż dla osób poszukujących pracy" wprowadzenie poprawki uwzględniającej kwotę aneksów w kolumnie "Kwota przyznanego dofinansowania z umowy (z uwzględnieniem aneksów)".
 4. . Modyfikacja reguł zaokrąglania wartości zmiennoprzecinkowych w sekcji F sprawozdania SWA.

Numer wersji: 01.33.009
Data wgrania: 11.01.2024

 1. Poprawa podwójnego pobierania załączników z kartoteki Wnioskodawcy do wniosku "Turnusy rehabilitacyjne".
 2. Wyłączenie wiadomości email związanych ze sprawozdaniem SWA. Dotyczy użytkowników nieaktywnych w systemie.

Numer wersji: 01.33.008
Data wgrania: 08.01.2024

 1. Wyłączenie konieczności podpisywania wniosku przez Realizatora, podczas ponownej rejestracji wniosku skierowanego do poprawy.
 2. Poprawka dotycząca pobierania kwot przyznanego dofinansowania z oceny merytorycznej wniosku "Staż dla osób poszukujących pracy" we Sprawozdaniu SWA (Zakładka S4, sekcja O).
 3. Poprawka dotycząca uwzględnienia kwoty z aneksu, w przypadku dodawania kolejnych płatności w sprawie. Dotyczy wniosku "Staż dla osób poszukujących pracy".

Numer wersji: 01.33.007
Data wgrania: 04.01.2024

 1. Poprawa wyświetlania informacji o podpisie dla pism.
 2. Poprawa pobierania załączników na zakładce "Załączniki do sprawy".
 3. Poprawa działania algorytmu wpływającego na prezentowaną listę jednostek, do których można przekazać wybrany wniosek.
 4. Poprawa działania filtra "Data złożenia" na stronie głównej.
 5. Modyfikacje we wniosku Mieszkanie dla absolwenta w związku z nowymi zmianami prawnymi.

Numer wersji: 01.33.006
Data wgrania: 03.01.2024

 1. Dodatkowe formaty załączników:  xls, xlsx, doc, docx, zip oraz srf.

Numer wersji: 01.33.005
Data wgrania: 28.12.2023

 1. Poprawa zapisu pola "Nr PWZ lekarza podany na zaświadczeniu" podczas oceny formalnej wniosku "Aktywny samorząd Moduł I B1, B3, B4 - sprzęt elektroniczny".

Numer wersji: 01.33.004
Data wgrania: 27.12.2023

 1. Poprawa wyświetlania dostępnych szablonów umowy podczas edycji uprzednio zmodyfikowanej umowy.

Numer wersji: 01.33.003
Data wgrania: 23.12.2023

 1. Poprawa wyświetlania dodanych umów do naboru w przypadku, gdy Realizator jako pierwsze wybrał szablon centralny.
 2. Poprawa wyświetlania na liście do wyboru umów wcześniej usuniętych
 3. Poprawa działania multizatwierdzania wniosków z obszaru C1

Numer wersji: 01.33.002
Data wgrania: 21.12.2023

 1. Zablokowanie możliwości podwójnego kliknięcia przycisku "Zmień status sprawy na Dofinansowanie wypłacone"
 2. Poprawienie możliwości weryfikacji Eksmoon oraz PESEL w przypadku gdy wniosek ma status "Zakończenie sprawy"
 3. Dodanie zakładki ze zwrotami dla zamkniętej sprawy. Poprawa kwoty zwracanej do limitu przy zamknięciu sprawy. Poprawa archiwizacji umowy po zamknięciu sprawy.

Numer wersji: 01.33.001
Data wgrania: 20.12.2023

 1. Przekierowanie wniosku pomiędzy jednostkami.
 2. Wycofywanie wniosków i rezygnacja z dofinansowania (w procesie bez umowy).
 3. Możliwość przypisania szablonu lokalnego pisma lub umowy do wielu naborów.
 4. Zakończenie sprawy na dowolnym etapie.
 5. Możliwość zaplanowania i zrealizowania płatności (refundacja) na kwotę mniejszą niż złożone rozliczenie.
 6. Zmiana w zwrotach. Dodanie zwrotu do sprawy.
 7. Nabory na algorytm 2024.
 8. Dodanie walidacji kwoty zwrotu do limitu.
 9. Klauzula RODO we wnioskach.
 10. Zmiany w procesie obsługi wniosków.
 11. Włączenie wymagalności wypełnienia pola "Proszę wymienić inne koszty", który jest dostępne do edycji po wybraniu w Przedmiocie wniosku opcji "Inne" we wniosku AS C4
 12. Poprawa w procesie zatwierdzania wniosku o Przedmioty ortopedyczne zawierające przedmioty o typie płatności "bez rozliczenia" przy użyciu multiwyboru. 

Wersja 32

Numer wersji: 01.32.011
Data wgrania: 14.12.2023

 1. Poprawa generowania wydruku pisma umożliwiająca pobranie zatwierdzonego pisma, w którego numerze pojawiają się przecinki lub nawiasy. 

Numer wersji: 01.32.010
Data wgrania: 12.12.2023

 1. Poprawa działania filtra "Czy beneficjent dorosły?" na stronie głównej dla wniosków na przedmioty ortopedyczne złożone w imieniu Wnioskodawcy. 

Numer wersji: 01.32.009
Data wgrania: 11.12.2023

 1. Odblokowanie tworzenia informacji o wyborze turnusu przy statusie sprawy „korekta zatwierdzona”.

Numer wersji: 01.32.008
Data wgrania: 07.12.2023

 1. Dodanie zmiennej dla pism: {WnioskodawcaPesel}.
 2. Poprawa zaokrąglania liczb zmiennoprzecinkowych w przedmiocie wniosku o rozliczenie.

Numer wersji: 01.32.007
Data wgrania: 30.11.2023

 1. Wprowadzenie poprawki dotyczącej generowania raportu 18.
 2. Poprawa wydruku paczki płatności, w przypadku gdy w sprawie nie zatwierdzono pisma.
 3. Poprawa wyświetlania listy zwrotów po wyborze "Rejestr zwrotów".

Numer wersji: 01.32.006
Data wgrania: 27.11.2023

 1. Zablokowanie możliwości usunięcia wniosku roboczego, który został przekazany do poprawy. .
 2. Poprawa wyświetlania limitu dla jednostki
 3. Umożliwienie zarchiwizowania wniosku ze statusem "Korekta zatwierdzona".

Numer wersji: 01.32.005
Data wgrania: 24.11.2023

 1. Poprawa działania zatwierdzania kilku pism korzystając z podpisu kwalifikowanego.

Numer wersji: 01.32.004
Data wgrania: 23.11.2023

 1. Poprawa działania zmiennej dotyczącej nazwy naboru w piśmie.
 2. Poprawa działania rozliczeń dla wniosku o przedmioty ortopedyczne, po zatwierdzeniu korekty
 3. Poprawa działania zatwierdzania kilku pism bez podpisu.

Numer wersji: 01.32.003
Data wgrania: 21.11.2023

 1. Poprawa możliwości procesowania wniosku przedmiotów ortopedycznych po zatwierdzeniu korekty. 
 2. Rola Realizator Dyrektor. Dodanie uprawnienia do podpisywania umów.

Numer wersji: 01.32.002
Data wgrania: 16.11.2023

 1. Poprawa wydruku pdf wniosku "Aktywny Samorząd Moduł II - edukacja".

Numer wersji: 01.32.001
Data wgrania: 15.11.2023

 1. Dodanie możliwości wysłania pisma do Wnioskodawcy z podpisem.
 2. Możliwość usuwania rekordów na liście.
 3. Zmiana w procesie dotyczącym pisma.
 4. Aktualizacja wniosku reh. zawodowa Wn-O.
 5. Data utworzenia oświadczenia.
 6. Utworzenie filtra statusów dla informacji o przebiegu w widoku Realizatora.
 7. Wprowadzenie parametru godziny rozpoczęcia naboru.
 8. Dodanie widoczności wykorzystania limitów dla wszystkich jednostek w powiecie.

Wersja 31

Numer wersji: 01.31.021
Data wgrania: 13.11.2023

 1. Dodanie powiadomienia dla Realizatora przypisanego do sprawy, w przypadku kiedy Wnioskodawca dodał załącznik do wniosku wprowadzonego przez Realizatora.
 2. Poprawa działania centralnych szablonów wniosków. 

Numer wersji: 01.31.020
Data wgrania: 02.11.2023

 1. Zmiana komunikatu w przypadku nie dodania załącznika do wniosku RARS.

Numer wersji: 01.31.019
Data wgrania: 26.10.2023

 1. Poprawa automatycznego pobierania technicznego adresu e-mail podczas tworzenia nowego użytkownika Realizatora, Organizatora i użytkownika PFRON.

Numer wersji: 01.31.018
Data wgrania: 21.10.2023

 1. Przywrócenie możliwości edycji wniosków, informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego oraz rozliczeń przekazanych do poprawy dla użytkowników z rolą Realizator Rozszerzony.
 2. Umożliwienie cofania statusu umowy po podpisaniu przez część z uprawnionych osób przy wielopodpisie.

Numer wersji: 01.31.017
Data wgrania: 19.10.2023

 1. Poprawa działania filtrów na liście umów podpisanych.
 2. Zablokowanie możliwości wycofania zatwierdzonego wniosku.
 3. Poprawa uprawnień dla roli Realizatora Podstawowego.

Numer wersji: 01.31.016
Data wgrania: 16.10.2023

 1. Organicznie dostępu do wniosków nie przypisanych do danego Realizatora Podstawowego (Realizator Rozszerzony posiada dostęp do wszystkich spraw w jednostce).
 2. Wprowadzenie komunikatu przy pierwszym logowaniu węzłem krajowym - strona z komunikatem i konieczność akceptacji regulaminu.
 3. Wprowadzenie komunikatu przy próbie rejestracji konta, które już istnieje w Systemie strona z komunikatem o możliwości aktywacji węzłem krajowym.
 4. Wprowadzenie pola PESEL w sekcji „Osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy” w kartotece Wnioskodawcy i wnioskach dotyczących instytucji. We wnioskach dotyczących instytucji, po wybraniu przycisku „Dodaj nową uprawnioną osobę”.
 5. Wprowadzono obowiązkowe pole PESEL.
 6. Ograniczenie dostępu do wniosków - Wnioskodawca będzie miał wgląd do wniosku zarejestrowanego przez Realizatora (przekazanego do instytucji), jednak nie będzie miał możliwości edycji wniosku gdy zostanie on przekazany do poprawy.
 7. Ograniczenie dostępu do wniosków - Wnioskodawca nie będzie miał możliwości wykonania akcji „Wycofaj wniosek” w przypadku wniosku zarejestrowanego przez Realizatora.

Numer wersji: 01.31.015
Data wgrania: 12.10.2023

 1. Poprawa widoczności nagłówka tabeli w podglądzie i edycji wniosku o środki PFRON.
 2. Poprawa dotycząca weryfikacji dat rozliczenia podczas generowania płatności, w przypadku gdy istnieje podpisany aneks, zmieniający daty początku i końca stażu ("Staż dla osób poszukujących pracy").
 3. Poprawa walidacji dla pola "Kwota przyznana" w zwrocie, aby uwzględniane były również aneksy. Dodanie pomocy kontekstowej.
 4. Poprawa działania walidacji pola "Termin rozpoczęcia" dla wniosków na likwidację barier w przypadku gdy realizator wybrał inną datę złożenia wniosku.
 5. Poprawa wyświetlania prawidłowej walidacji w kartotece użytkownika w przypadku, gdy pole "PESEL" jest puste.

Numer wersji: 01.31.014
Data wgrania: 09.10.2023

 1. Przystosowanie długości nazwy banku dla plików importowanych przez DF do wytycznych z instrukcji banku.

Numer wersji: 01.31.013
Data wgrania: 05.10.2023

 1. Poprawa działania filtrów na liście wszystkich wniosków o wypożyczenie technologii.
 2. Dodanie widoku bazodanowego dla DF.

Numer wersji: 01.31.012
Data wgrania: 02.10.2023

 1. Poprawiono przekazywanie danych do wydruku wniosku o rozliczenie.
 2. Poprawiono obsługę umów w raporcie 44 dla wniosków stażowych.

Numer wersji: 01.31.011
Data wgrania: 28.09.2023

 1. Wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia przed niewłaściwym przeliczeniem limitów w sprawie, w której istnieje podpisany aneks.
 2. Poprawa działania filtra "Czy została zawarta umowa" na liście wszystkich wniosków o wypożyczenie technologii

Numer wersji: 01.31.010
Data wgrania: 26.09.2023

 1. Poprawa wyświetlania odebranej wiadomości dotyczącej wycofania wniosku przez Wnioskodawcę.
 2. Poprawienie wyświetlania listy ośrodków w informacji o przebiegu turnusu.
 3. Wyłączenie obowiązkowości wypełniania trzech dodatkowych pól w przypadku składania wniosku jako rodzic we wniosku AS Moduł II - edukacja.
 4. Poprawa funkcjonalności zapisywania wprowadzonych zmian w umowie do wniosków o wypożyczenie technologii.
 5. Umożliwienie przeglądania dodanych do wniosku czynności na dowolnym etapie.
 6. Poprawa sortowania wniosków o wypożyczenie technologii na liście wszystkich wniosków.
 7. Uniemożliwienie przekazania do RARS wniosku w przypadku, gdy czynność "Zatwierdzenie technologii" nie została wypełniona.

Numer wersji: 01.31.009
Data wgrania: 25.09.2023

 1. Zmienienie formatowania kwoty w liście rankingowej wniosków SAM dla pliku CSV.

Numer wersji: 01.31.008
Data wgrania: 22.09.2023

 1. Poprawa zapisywania zmiany decyzji dotyczącej przyznania dofinansowania w trakcie korekty decyzji dla wniosku Aktywny samorząd Moduł I obszar A2,3.
 2. Poprawa wyświetlania danych dotyczących adresu dostawy w eksporcie wniosków dot. "Wypożyczenie technologii".
 3. Poprawa wyświetlania danych w kolumnie "Czy kaucja wpłacona" w eksporcie wniosków dot. "Wypożyczenie technologii".

Numer wersji: 01.31.007
Data wgrania: 21.09.2023

 1. Poprawki walidacji weryfikującej wykorzystany limit z limitem przydzielonym.
 2. Poprawki w szablonie wniosku o rozliczenie do wniosku Wyposażenie stanowiska pracy".
 3. Poprawka w zakresie uwzględniania aneksów w raporcie 44 dla umów dotyczących "Stażu dla poszukujących pracy".
 4. Poprawa pobierania ilości rekordów w liście rankingowej dla wniosków SAM dla plików PDF oraz CSV.
 5. Wprowadzenie informacji o wpłynięciu kaucji do systemu SOW.
 6. Wprowadzenie informacji o wpłynięciu kaucji do systemu SOW.

Numer wersji: 01.31.006
Data wgrania: 18.09.2023

 1. Zmiana wartości w pliku exportu danych w widoku "Wypożyczenie technologii".
 2. Dodanie nowego pola "Data decyzji". Modyfikacje w widoku "Wypożyczenie technologii".

Numer wersji: 01.31.005
Data wgrania: 14.09.2023

 1. Dodanie możliwości wyświetlania pełnej listy rankingowej wniosków SAM dla Realizatorów Podstawowych.
 2. Poprawienie zapisywanej kwoty zwrotu uwzględnianej w informacji o przebiegu turnusu.
 3. Dodanie sortowania po kolumnie "Podopieczny" na liście wniosków w ocenie merytorycznej.
 4. Poprawienie pobierania danych do weryfikacji EKSMOON we wnioskach o wypożyczenie sprzętu.
 5. Poprawienie pobierania danych do wydruku skierowania.

Numer wersji: 01.31.004
Data wgrania: 11.09.2023

 1. Przekazywanie wniosków do modułu ankiet (blokada edycji umowy dla Oddziału).
 2. Poprawa działania sekcji załączników dla turnusów rehabilitacyjnych.

Numer wersji: 01.31.003
Data wgrania: 05.09.2023

 1. Poprawka dotycząca edycji pola "Lokalizacja stanowiska pracy" w rozliczeniu dla wniosku "Wyposażenie stanowiska pracy".
 2. Poprawienie widoków dla czynności w obsłudze ankiet.

Numer wersji: 01.31.002
Data wgrania: 05.09.2023

 1. Zmiana treści wiadomości e-mail otrzymywanego po wysłaniu wniosku w module ankiet.
 2. Poprawa sortowania wniosków SAM na liście rankingowej.
 3. Włączenie widoczności przycisku umożliwiającego pobieranie wielu załączników jednocześnie podczas edycji/podglądu wniosku przez Realizatora podstawowego.
 4. Poprawka dotycząca konieczności uzupełnienia kwot w polach "Kwota ogółem" i "Kwota do refundacji" na rozliczeniu do wniosku "Wyposażenie stanowiska pracy".

Numer wersji: 01.31.001
Data wgrania: 04.09.2023

 1. Moduł wypożyczalni sprzętu w ramach CIDON.
 2. Zmiana w pobieraniu i podglądzie załączników.
 3. Uzupełnienie danych o podpisie elektronicznym w całym systemie.
 4. Powiadomienia dla wszystkich nowych dokumentów wpływających do Realizatora.
 5. Lista rankingowa dla wniosków SAM.
 6. Poprawka do sposobu kwalifikacji wniosków, przesłanych w formie papierowej, do raportu 19/20 (JST) oraz 31/32 (PFRON).

Wersja 30

Numer wersji: 01.30.054
Data wgrania: 01.09.2023

 1. Poprawka w wyświetlaniu przedmiotów rozliczenia w rozliczeniu dotyczącym wniosku "Aktywny Samorząd Moduł I A1 - oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu ruchu".
 2. Wprowadzenie poprawek do plików paczek płatności w celu umożliwienia wgrania pobranego pliku do banku CITI Handlowy (format MTMS).

Numer wersji: 01.30.053
Data wgrania: 28.08.2023

 1. Poprawka dotycząca konieczności ponownego przeliczenia kwoty rozliczenia w polu "Kwota do refundacji", w przypadku modyfikacji przedmiotu rozliczenia.
 2. Dodanie nowego centralnego szablonu pism dla wniosków Mobilność osób z niepełnosprawnością.

Numer wersji: 01.30.052
Data wgrania: 21.08.2023

 1. Poprawa w wyświetlaniu dostępnych limitów z poziomu powiatu.
 2. Dodanie możliwości wprowadzenia większych kwot (do 100 000 000 000,00) w zakładce "Analiza finansowa składającego" we wniosku "Wyposażenie stanowiska pracy".

Numer wersji: 01.30.051
Data wgrania: 21.08.2023

 1. Poprawa wydruku rozliczenia dla wniosku "Staż dla poszukujących pracy".
 2. Zmiana sposobu kwalifikacji wniosków, przesłanych w formie papierowej, do raportu 18 (JST) i 30 (PFRON).

Numer wersji: 01.30.050
Data wgrania: 14.08.2023

 1. Usunięcie oznaczeń pól obowiązkowych * w podglądzie wniosku "Szkolenia dla osób poszukujących pracy".

Numer wersji: 01.30.049
Data wgrania: 10.08.2023

 1. Poprawa pobierania szczegółów miejsca pracy na wydruku rozliczenia dla wniosku "Wyposażenie stanowiska pracy".
 2. Wprowadzenie zabezpieczenia uniemożliwiającego utworzenie korekty decyzji w przypadku, gdy dla wniosku "turnusy rehabilitacyjne" istnieje oświadczenie o statusie "utworzone" lub "złożone".

Numer wersji: 01.30.048
Data wgrania: 07.08.2023

 1. Poprawa wyświetlania danych stażysty przy generowaniu płatności za badania lekarskie.
 2. Poprawa wydruku zbiorczego zestawienia wniosków o przekazanie środków PFRON.

Numer wersji: 01.30.047
Data wgrania: 04.08.2023

 1. Poprawki WCAG po reaudycie.

Numer wersji: 01.30.046
Data wgrania: 03.08.2023

 1. Poprawa wyświetlania podglądu wiadomości systemowych.

Numer wersji: 01.30.045
Data wgrania: 02.08.2023

 1. Zabezpieczenie przed zmianą statusu wniosku przez Realizatora podczas podglądu wniosku osób powyżej 65. roku życia.

Numer wersji: 01.30.044
Data wgrania: 31.07.2023

 1. Poprawienie wyświetlania wartości w polu "Nazwa Wnioskodawcy".

Numer wersji: 01.30.043
Data wgrania: 28.07.2023

 1. Modyfikacje we wniosku SAM Mobilność osób z niepełnosprawnością. Dodanie trzech nowych oświadczeń.

Numer wersji: 01.30.042
Data wgrania: 27.07.2023

 1. Poprawka w zmiennej {Pani/Pan} w piśmie do wniosku Staż dla poszukujących pracy.
 2. Poprawa blokady utworzenia pisma, jeżeli we wniosku jest niezatwierdzona korekta.
 3. Poprawka zmiany stanu statusów w przypadku, kiedy we wniosku została rozwiązana umowa.
 4. Zabezpieczenie przed niepoprawnym uruchomieniem podpisu elektronicznego oraz ewentualny prosty komunikat błędu.

Numer wersji: 01.30.041
Data wgrania: 24.07.2023

 1. Poprawka dotycząca wyświetlania nazwy zadania podczas tworzenia rozliczenia dotyczącego refundacji kosztów dojazdu do eksperta PFRON (wniosek Aktywny samorząd Moduł I C4 - proteza kończyny - serwis).
 2. Poprawa kwalifikacji do kryterium "Osoby niepełnosprawne, które studiują" w aktualnej karcie oceny.

Numer wersji: 01.30.040
Data wgrania: 20.07.2023

 1. Poprawa funkcjonalności korekty we wniosku "Szkolenia dla osób poszukujących pracy".

Numer wersji: 01.30.039
Data wgrania: 18.07.2023

 1. Aktualizacja szablonu zleceń AS na mod C.

Numer wersji: 01.30.038
Data wgrania: 17.07.2023

 1. Poprawka dotycząca wyświetlania kolumny "Data wypłaty" w raporcie 19/31.
 2. Poprawa funkcjonalności automatycznego wypełnienia przedmiotów dofinansowania we wniosku o rozliczenie.

Numer wersji: 01.30.037
Data wgrania: 13.07.2023

 1. Poprawa funkcjonalności przeliczającej limity podczas cofania korekty decyzji.
 2. Poprawa wyświetlania w historii zdarzeń akcji cofnięcia oświadczenia przez Organizatora.

Numer wersji: 01.30.036
Data wgrania: 10.07.2023

 1. Poprawienie działania korekty do wniosku w przypadku, gdy do wniosku został zarejestrowany zwrot.

Numer wersji: 01.30.035
Data wgrania: 07.07.2023

 1. Poprawa działania walidacji w sprawozdaniu SWA dla kwoty w sekcji H w wierszu 3.

Numer wersji: 01.30.034
Data wgrania: 06.07.2023

 1. Zmiana górnej wartości granicznej dla walidacji dla pól w widoku "Aktywa trwałe i obrotowe".
 2. Poprawa działania funkcjonalności cofającej walidację dla zakładki "Niepełnosprawność" po zmianie kontekstu wnioskodawcy i aktualizacji danych na adekwatne do kontekstu wnioskodawcy.
 3. Poprawa działania filtrów w "Rejestrze płatności".
 4. Ukrycie ikony akcji cofania statusu rozliczenia do wniosku, do którego umowa została rozliczona.
 5. Moduł Realizator. Poprawa działania aktualizacji wnioskodawcy podczas edycji wniosku przekazanego do poprawy.
 6. Poprawa działania pola liczbowego w sprawozdaniu SWA.

Numer wersji: 01.30.033
Data wgrania: 03.07.2023

 1. Poprawienie błędu powodującego brak cofnięcia walidacji zakładki po kliknięciu we wniosku przycisku "Aktualizacja danych wnioskodawcy".

Numer wersji: 01.30.032
Data wgrania: 29.06.2023

 1. Poprawa przenoszenia danych z wniosku do kartoteki Wnioskodawcy w przypadku, gdy wniosek przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze składany jest przez opiekuna prawnego.
 2. Dodanie filtru "utworzone" w kolumnie "Filtruj po status" na liście "Oświadczenia organizatorów".
 3. Poprawka polegająca na dodaniu możliwości przeglądania wiadomości dotyczących przekazania rozliczenia do poprawy.

Numer wersji: 01.30.031
Data wgrania: 26.06.2023

 1. Poprawa drukowania paczek przelewów w formacie *.mtms.
 2. Blokada możliwości zmienienia statusu wniosku na dofinasowanie wypłacone, jeżeli do umowy jest utworzony aneks niepodpisany przez Wnioskodawcę.

Numer wersji: 01.30.030
Data wgrania: 23.06.2023

 1. Poprawa wyświetlania prawidłowej daty rozliczenia w kolumnie "data rozliczenia".
 2. Poprawa działania zmiennych do umowy do wniosku o wyposażenie stanowiska pracy.  

Numer wersji: 01.30.029
Data wgrania: 19.06.2023

 1. Wprowadzenie walidacji na zakładce "Dane pełnomocnika/opiekuna" w przypadku, gdy wymagane jest zaznaczenie pola "Opiekun ustanowiona/y" podczas tworzenia informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego.
 2. Poprawa ilości znaków w jednej w wierszu w paczce płatności.

Numer wersji: 01.30.028
Data wgrania: 15.06.2023

 1. Poprawka występowania nieoczkiwanego błędu podczas pobierania skierowania do opinii eksperta.

Numer wersji: 01.30.027
Data wgrania: 13.06.2023

 1. Zablokowanie edycji wniosków przez Wnioskodawcę w przypadku, gdy dokument został wprowadzony do kartoteki przez Realizatora.

Numer wersji: 01.30.026
Data wgrania: 12.06.2023

 1. Zmiana walidacji pola "rzeczywisty koszt realizacji zadania" w rozliczeniu.
 2. Poprawa działania aneksu dla wniosków "Staż dla poszukujących pracy" w przypadku, gdy nie zmienia on wartości umowy.
 3. Wprowadzenie dodatkowego sprawdzenia statusu sprawy w momencie przekazania rozliczenia do jednostki.
 4. Poprawa limitów w rejestrze wniosków w przypadku, gdy wniosek został wycofany.
 5. Poprawa pobierania danych na zakładce "Wnioskodawca" w umowie dla wniosku "Staż dla poszukujących pracy".

Numer wersji: 01.30.025
Data wgrania: 05.06.2023

 1. Poprawa błędu w informacji o przebiegu turnusu powodującego brak widoczności sekcji zawierającej uzasadnienie odesłania informacji do poprawy.

Numer wersji: 01.30.024
Data wgrania: 01.06.2023

 1. Ukrycie akcji wycofania wniosku w przypadku, gdy do wniosku utworzono korektę decyzji.
 2. Poprawka zatwierdzania więcej niż jednej informacji o wyborze turnusu.
 3. Zamiana kolumny "Data utworzenia" na "Data złożenia" na liście informacji o przebiegu turnusu.

Numer wersji: 01.30.023
Data wgrania: 29.05.2023

 1. Dodanie możliwości filtrowania wniosków na stronie głównej po statusie "ZAPISANY" oraz "ZAPISANY ROBOCZO".
 2. Poprawa pobierania zmiennej {PanPani} do pisma dla wniosku "Wyposażenie stanowiska pracy".
 3. Modyfikacja związana z wymaganiami ustalonymi przez PZ - przejście na TPSigning5.

Numer wersji: 01.30.022
Data wgrania: 25.05.2023

 1. Poprawa sumowania kwoty wnioskowanej w polu "Wnioskowana kwota ogółem" we wniosku "Wyposażenie stanowiska pracy".
 2. Poprawa wyświetlania daty zatwierdzenia Informacji o przebiegu turnusu.

Numer wersji: 01.30.021
Data wgrania: 22.05.2023

 1. Poprawienie błędu powodującego nieprzeliczanie kwoty udziału własnego podczas dodawania płatności do rozliczenia.

Numer wersji: 01.30.020
Data wgrania: 18.05.2023

 1. Poprawa wyświetlania daty złożenia informacji o wyborze turnusu w przypadku złożenia informacji przez Wnioskodawcę.
 2. Poprawa wyświetlania Wnioskodawcy i Podopiecznego na liście w sekcji "Oświadczenia organizatorów".
 3. Poprawa działania zmiennych w pismach dedykowanych dla wniosku AS MII

Numer wersji: 01.30.019
Data wgrania: 15.05.2023

 1. Poprawienie prezentacji wierszy w widoku SOW_ADRESY ramach integracji z SOF2.
 2. Poprawa działania aktualizacji ośrodków turnusów poprzez aktualizację plików.

Numer wersji: 01.30.018
Data wgrania: 11.05.2023

 1. Poprawka umożliwiająca przeglądanie/edycję pism i umów użytkownikowi zalogowanemu jako Realizator Dyrektor w przypadku, gdy sprawy nie są przypisane do zalogowanej osoby.
 2. Poprawa działania kolumny "data ważności orzeczenia" w eksporcie danych. 

Numer wersji: 01.30.017
Data wgrania: 05.05.2023

 1. Poprawienie błędnego działania zmiennej RW w szablonach numeracji dla informacji o wyborze turnusu.
 2. Poprawki do WCAG po re-audycie.

Numer wersji: 01.30.016
Data wgrania: 04.05.2023

 1. Poprawa zapisywania sekcji o dofinansowaniu w ocenie merytorycznej turnusów rehabilitacyjnych w przypadku zatwierdzenia wielu wniosków za pomocą multiwyboru.
 2. Poprawa zapisywania nr PWZ lekarza podczas weryfikacji formalnej wniosku AS Moduł I A1 - oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu ruchu.

Numer wersji: 01.30.015
Data wgrania: 27.04.2023

 1. Poprawienie we wniosku "Zwrot kosztów zatrudnienia" w sekcji "Zwrot dodatkowych kosztów" liczenia pracowników na podstawie numeru PESEL a nie na podstawie ilości rekordów.
 2. Poprawienie działania aktualizacji danych organizatora i ośrodka turnusu podczas zatwierdzania oświadczenia.
 3. Poprawienie błędu powodującego brak widoczności sekcji z załącznikami uzupełniającymi na wniosku skierowanym do poprawy.
 4. Poprawienie algorytmu weryfikującego istnienie duplikatów VIN w systemie.

Numer wersji: 01.30.014
Data wgrania: 24.04.2023

 1. Aktualizacja ilości semestrów oraz poprawa walidacji.
 2. Poprawa sposobu wyliczania wkładu własnego na wydrukach pism i umów programu SKRiT.

Numer wersji: 01.30.013
Data wgrania: 20.04.2023

 1. Wyłączenie akcji cofnięcia statusu pisma w przypadku, gdy status sprawy nie pozwala na cofnięcie statusu pisma.
 2. Poprawa pobierania zmiennej {ZakresRzeczowyRodzajowKosztow} do umowy dla wniosku "Sport, kultura, rekreacja i turystyka".
 3. Dodanie komunikatu, informującego Realizatora, w którym oddziale zarejestrowano rozliczenie o takim samym numerze VIN. Walidacja miękka jest prezentowana w momencie zmiany statusu rozliczenia na "Do zatwierdzenia".
 4. Poprawa drukowania sprawozdań w formacie xlsx.
 5. Poprawa wyświetlania kolumny "Data umowy" w raporcie 19/31.
 6. Wniosek "Szkolenia dla osób poszukujących pracy" został poprawnie podpięty w kreatorze pod kafelek "Szkolenie organizowane przez PUP".

Numer wersji: 01.30.012
Data wgrania: 17.04.2023

 1. Poprawka umożliwiająca wpisywanie kwot ujemnych w zakładce "Źródła finansowania aktywów trwałych i obrotowych" we wniosku "Wyposażenie stanowiska pracy".
 2. Poprawka umożliwiająca podgląd we wniosku danych pracowników pomagającym pracownikom niepełnosprawnym (część 3) oraz poprawa wyświetlania tych danych na wydruku wniosku. Dotyczy wniosku: "Zwrot kosztów zatrudnienia".

Numer wersji: 01.30.011
Data wgrania: 13.04.2023

 1. Poprawienie działania korekty dla wniosku Staż dla poszukujących pracy.
 2. Poprawienie błędu uniemożliwiającego zaznaczenie rodzaju sprzętu elektronicznego w przedmiocie wniosku podczas korzystania z SOW w wersji mobilnej.
 3. Poprawienie błędu powodującego brak zmiany statusu sprawy na "Dofinansowanie wypłacone" w przypadku rozliczenia ostatniej płatności poprzez listę wypłat (gdy suma płatności pokrywa się z przyznaną kwotą).
 4. Poprawa działania korekty decyzji dla wniosku Sport, kultura, rekreacja i turystyka.
 5. Poprawa wyświetlania pola "Opis rodzaju niepełnosprawności" w przypadku, gdy w informacji o wyborze turnusu zaznaczono inny rodzaj niepełnosprawności.
 6. Poprawa wyświetlania wniosków "turnusy rehabilitacyjne" w sprawozdaniu SWA, które otrzymały dofinansowanie.
 7. Uwzględnienie zwrotu datowanego na ostatni dzień okresu Sprawozdania SWA w 7 wierszu sekcja U.

Numer wersji: 01.30.010
Data wgrania: 11.04.2023

 1. Poprawa sumowania kwoty wypłaconej - raport 20/32.
 2. Poprawa nieprzeliczania wartości dla sprawozdania SWA dla zadań, które nie zostały wybrane na etapie generowania.
 3. Poprawa wykazywania wniosków z modułu II w raporcie 18.
 4. Poprawa dotycząca przeliczania limitów po cofnięciu statusu rozliczenia w przypadku, gdy status sprawy to "Dofinansowanie wypłacone".

Numer wersji: 01.30.009
Data wgrania: 05.04.2023

 1. Poprawka dotycząca konieczności ponownej walidacji poszczególnych zakładek we wnioskach "turnusy rehabilitacyjne", "przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze" w przypadku zmiany kontekstu wnioskodawcy.
 2. Poprawa funkcjonalności oznaczania wszystkich powiadomień jako przeczytanych.
 3. Poprawa walidacji w Sprawozdaniu SWA dla wiersza 5 w sekcji I.

Numer wersji: 01.30.008
Data wgrania: 03.04.2023

 1. Poprawienie błędu pozwalającego na zmianę statusu sprawy na Dofinansowanie wypłacone w przypadku, gdy istnieje płatność utworzona, nie zatwierdzona.
 2. Poprawienie błędu umożliwiającego ingerencję w uprawnienia pracowników oddziałów przez Realizatorów innych niż oddziały SAM.

Numer wersji: 01.30.007
Data wgrania: 30.03.2023

 1. Poprawa funkcjonalności, która czyści sekcję "Dofinansowanie wypłacone" w rozliczeniu w momencie skorzystania z funkcji cofnięcia płatności.
 2. Poprawienie błędu powodującego brak wypełnienia pola z kwotą wnioskowana na dodatek w podglądzie wniosku.

Numer wersji: 01.30.006
Data wgrania: 29.03.2023

 1. Poprawienie błędu uniemożliwiającego zmianę statusu rozliczenia, w przypadku, gdy powiązana płatność została umieszczona w paczce.

Numer wersji: 01.30.005
Data wgrania: 28.03.2023

 1. Włączenie pokazywania użytkowników PFRON na liście osób uprawnionych do podpisu elektronicznego.

Numer wersji: 01.30.004
Data wgrania: 27.03.2023

 1. Zablokowanie możliwości zmiany statusu sprawy na dofinansowanie wypłacone, jeżeli jedna z płatności nie jest w zatwierdzonej paczce.
 2. Poprawa wyświetlania aktywnych naborów.
 3. Poprawa wyświetlania pola "Rok urodzenia" podczas tworzenia ankiety.
 4. Poprawa pobierania danych orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do weryfikacji EKSMOoN dla wniosków AS MII.

Numer wersji: 01.30.002
Data wgrania: 20.03.2023

 1. Dodano możliwość wpisywania ujemnych wartości dla pól w sekcji "Analizy finansowej składającego" dla wniosku "Wyposażenie stanowiska pracy".
 2. Poprawa weryfikacji EKSMOON dla wniosku AS A1 w przypadku, gdy we wniosku występuje podopieczny.
 3. Poprawa błędu uniemożliwiającego przeglądania czynności dodanych do ankiet.

Numer wersji: 01.30.001
Data wgrania: 17.03.2023

 1. Zmiana dotycząca przenoszenia do wniosków wszystkich załączonych plików w kartotece Wnioskodawcy
 2. Poprawa wyświetlania kwot w raporcie 44 pobranego w arkuszu Excel.
 3. Poprawa procesu rejestracji konta w przypadku spowolnionego Internetu.
 4. Realizacja wytycznych po audycie WCAG

Wersja 29

Numer wersji: 01.29.007
Data wgrania: 10.03.2023

 1. Poprawienie błędnie wyświetlanej listy przypisanych ról, wliczonej podczas przełączania się na pracę w imieniu Realizatora.
 2. Poprawka umożliwiająca wyświetlanie i pobranie załączników uzupełniających dodanych przed wprowadzeniem zmiany STL-4469.
 3. Poprawa błędnie wyliczanej liczby podmiotów, które skorzystały ze wsparcia w ramach programu.
 4. Poprawa maksymalnej kwoty dofinansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia w okresie trwania kursu oraz koszty dojazdu (obszar A2).
 5. Poprawa wydruku punktów na Karcie oceny dla wniosków z Modułu I.
 6. Poprawa sumowania kwoty w polu "Kwota wnioskowanego dofinansowania" we wniosku "Działalność gospodarcza".

Numer wersji: 01.29.006
Data wgrania: 09.03.2023

 1. Zmiana nazwy zmiennej na: {PelRep} Numer repertorium pełnomocnictwa.
 2. Poprawa pliku pdf raportu 43.
 3. Zmiana daty pisma widzianej przez Wnioskodawcę w sekcji pism zatwierdzonych z daty utworzenia na datę zatwierdzenia.
 4. Poprawki w formularzu sprawozdania SWA oraz na wydrukach.

Numer wersji: 01.29.005
Data wgrania: 03.03.2023

 1. Zmiana treści pomocy kontekstowej w szablonach wniosków SAM Mobilność osób z niepełnosprawnością.
 2. Zablokowanie możliwości wysłania wniosku SAM bez załącznika.
 3. Poprawa działania weryfikacji Eksmoon i SRP (PESEL) oraz zmiany w widoku weryfikacji.
 4. Zablokowanie możliwości dodawania załączników do złożonych już wniosków Mobilność osób z niepełnoprawnością.

Numer wersji: 01.29.004
Data wgrania: 02.03.2023

 1. Poprawa wyszukiwania Wnioskodawcy przy użyciu klawisza "Enter" na liście "Wnioski" -> "Nowy wniosek".
 2. Zmiana nazwy pliku w naborze w zakładce dokumentacja.
 3. Poprawienie działania walidacji w sprawozdaniu SWA cz. H oraz zmiana sposobu zapisu liczb dziesiętnych w pliku SRF.
 4. Poprawa wyświetlania informacji o podpisie na listach wniosków złożonych i podpisanych przez Wnioskodawców.
 5. Możliwość zmiany adresu e-mail przez Wnioskodawcę.
 6. Komunikat dla wnioskodawcy, jeśli istnieje już konto z e-mail w domenie sow.pfron.org.pl.

Numer wersji: 01.29.003
Data wgrania: 27.02.2023

 1. Ukrycie możliwości skierowania wniosku i rozliczenia do poprawy (Dotyczy wniosku SAM "Mobilność osób z niepełnosprawnością").
 2. Zmiana nazwy "w imieniu Wnioskodawcy" na "kartoteka Wnioskodawcy".
 3. Poprawa błędu występującego podczas dodawania nowego stanowiska na zakładce "Dane dotyczące organizacji stażu" (wniosek: staż dla poszukujących pracy).
 4. Poprawa sposobu wyświetlania listy ról (przypisanych realizatorowi) podczas logowania.
 5. Poprawki do Sprawozdawczości SWA.
 6. Aktualizacja pomocy kontekstowej we wnioskach z obszaru AS.

Numer wersji: 01.29.002
Data wgrania: 24.02.2023

 1. Poprawa działania procesu obsługi rozliczeń.

Numer wersji: 01.29.001
Data wgrania: 23.02.2023

 1. Poprawa zapisu sumy kontrolnej w pliku "*.srfx" oraz dodanie formatowania liczb z separatorami.
 2. Poprawa możliwości filtrowania po Wnioskodawcy w sekcjach dotyczących umów. 
 3. Implementacja nowego wniosku SAM "Mobilność osób z niepełnosprawnością".

Wersja 28

Numer wersji: 01.28.002
Data wgrania: 21.02.2023

 1. Poprawa filtrowania wniosków na listach: "Nowe pismo" i "Wnioski złożone przez Wnioskodawców" (turnusy rehabilitacyjne).
 2. Poprawa zachowania podpisów pól, w przypadku powiększania ekranu.
 3. Poprawa działania zmiennej "Pana/Pani" w pismach.

Numer wersji: 01.28.001
Data wgrania: 16.02.2023

 1. Nowe wersje Wniosków AS (A1, MII). Kopiowanie listy załączników ze wskazanego naboru. Zmiany na etapie oceny merytorycznej (wnioski AS). Skierowanie do opinii eksperta (wnioski AS C1, C3, C4).
 2. Zabezpieczenie przed Control Characters (np. [STX]).
 3. Integracja z iPFRON+ (udostępnienie akcji do pobierania danych o dofinansowaniach).

Wersja 27

Numer wersji: 01.27.017
Data wgrania: 09.02.2023

 1. Poprawka umożliwiająca pobieranie danych dotyczących podopiecznego do wydruku pisma.
 2. Poprawka dotycząca pobierania zmiennej {PanaPani} w piśmie.

Numer wersji: 01.27.016
Data wgrania: 02.02.2023

 1. Poprawa zaciągania zmiennych w piśmie (turnusy rehabilitacyjne).
 2. Poprawka umożliwiająca cofanie statusu wniosku o rozliczenie dla wniosków RS PO.
 3. Poprawa filtrowania kolumny "Filtruj po Podopieczny" na stronie głównej. Poprawa wyświetlania kolumny "Wnioskodawca".
 4. Poprawa sekcji "Cele wykorzystania otrzymanych środków PFRON" na wydruku wniosku "sprzęt rehabilitacyjny".
 5. Poprawa możliwości edycji konta, tak aby nie pojawiał się błędny komunikat o zmianie numeru PESEL.
 6. Poprawa walidacji podczas wypełniania wniosków likwidacji barier architektonicznych (we własnym imieniu/w imieniu podopiecznego).
 7. Poprawa wyświetlania pola "Dofinansowanie %" na wydruku rozliczenia.

Numer wersji: 01.27.015
Data wgrania: 31.01.2023

 1. Poprawa wyświetlania danych w sekcji "Ustanowiona/y" na ocenie formalnej wniosków "turnusy rehabilitacyjne".
 2. Poprawa wyświetlania kolumny "Przyznane punkty" na wydruku PDF listy rankingowej turnusów rehabilitacyjnych, w przypadku wniosków skierowanych do poprawy.
 3. Poprawa walidacji na polu z numerem PESEL w edycji konta użytkownika.

Numer wersji: 01.27.014
Data wgrania: 26.01.2023

 1. Poprawa wyświetlania "Danych wnioskodawcy" w szczegółach dotyczących pisma, w przypadku, gdy wniosek składany jest nie we własnym imieniu (dot. "turnusów rehabilitacyjnych").
 2. Poprawa możliwości zmiany daty wypłaty w przypadku, gdy wniosek został złożony w poprzednim roku kalendarzowym dla turnusów rehabilitacyjnych.

Numer wersji: 01.27.013
Data wgrania: 23.01.2023

 1. Ograniczenie w edycji danych teleadresowych jednostek przez Administratora Realizatora.
 2. Poprawa walidacji dat we wniosku "Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji" w przypadku wniosku skierowanego do poprawy.
 3. Usunięcie we wnioskach Sport, kultura i rekreacja oraz Sprzęt rehabilitacyjny walidacji na datę zawarcia umowy, jeśli osoba korzystała ze środków PFRON.
 4. Rozbudowa kartoteki Wnioskodawcy - etap 4.

Numer wersji: 01.27.012
Data wgrania: 19.01.2023

 1. Usunięcie we wnioskach na likwidację walidacji na datę zawarcia umowy, jeśli osoba korzystała ze środków PFRON.
 2. Zmiana adresu dla portal SOW.

Numer wersji: 01.27.011
Data wgrania: 16.01.2023

 1. Poprawa zaciągających się danych do weryfikacji EKSMOON dla wniosków likwidacji barier w których występuje podopieczny.

Numer wersji: 01.27.010
Data wgrania: 12.01.2023

 1. Dodanie zmiennych do umowy (wniosek Mieszkanie dla absolwenta).
 2. Poprawa filtrowania wniosków złożonych przez wnioskodawców ("turnusy rehabilitacyjne").
 3. Poprawka do raportu 44, umożliwiająca poprawne wyliczenie wartości zawartych umów do wniosków Sprzęt rehabilitacyjny w przypadku, gdy wniosek znajduje się w archiwum.
 4. Poprawka do raportu 44 dla Turnusów rehabilitacyjnych poprawiająca kwalifikacje wnioskodawców jako osoby dorosłe do odpowiedniej kolumny w raporcie.
 5. Poprawa działania przycisków wyliczających kwotę dofinansowania w ocenie merytorycznej dla wniosku o sprzęt rehabilitacyjny.

Numer wersji: 01.27.009
Data wgrania: 09.01.2023

 1. Poprawa pobierania numeru konta bankowego z kartoteki do wniosku.
 2. Poprawa sumowania kolumny 12 w raporcie 20/32.
 3. Poprawa filtrowania wniosków na stronie głównej.
 4. Poprawa działania przycisku "Aktualizacja danych wnioskodawcy" dla wniosków SKRT.
 5. Poprawa szablonów centralnych dla wniosków z likwidacji barier.
 6. Kartoteka etap 3 (Sprzęt rehabilitacyjny dla osoby oraz Moduł II).

Numer wersji: 01.27.008
Data wgrania: 05.01.2023

 1. Poprawienie sposobu wyliczania wartości w kolumnie "Techniczne zmiany limitu wprowadzone automatycznie przez system" w raporcie generowanym na podstawie rejestru wniosków na stronie głównej.
 2. Poprawa działania sprawdzania i zapisywania wniosku turnusów rehabilitacyjnych w przypadku, gdy w ulicy jest podany znak apostrofu.
 3. Zmiana linka kierującego do tłumacza języka migowego.
 4. Aktualizacja Szafir SDK do najnowszej wersji. Umożliwienie podpisywania dokumentów przy pomocy karty Graphite Plus.

Numer wersji: 01.27.007
Data wgrania: 03.01.2023

 1. Poprawa wyświetlania zdarzeń w "Historii zmian" płatności.

Numer wersji: 01.27.006
Data wgrania: 02.01.2023

 1. Zmiana nazwy przycisku we wniosku "Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji".
 2. Poprawa liczenia sekcji H w raporcie 44.

Numer wersji: 01.27.005
Data wgrania: 22.12.2022

 1. Zmiana nazwy w systemie: "Zwrot" na "Zwrot na limit".
 2. Usuwanie szablonów lokalnych i drukowanie wiadomości systemowych. 
 3. Pakiet zmian do sprawozdawczości. Kopiowanie zwrotów podczas tworzenia nowego sprawozdania. Prezentacja numeru powiatu. Wyliczanie komórki T8.
 4. Dodanie kolumny "powiat" i "województwo" w tabeli rejestr naborów w widoku admina.
 5. Poprawa drukowania zmiennych na wydruku paczki płatności.
 6. Moduł Realizator. Moduł Wnioskodawca. Poprawa dodawania załączników dla wniosków SAM.
 7. Poprawa liczenia udziału własnego dla sprzętu rehabilitacyjnego (raport 44).

Numer wersji: 01.27.004
Data wgrania: 22.12.2022

 1. Umożliwienie dodawania konta bankowego na poszczególne zadania.
 2. Zmiana nazwy przycisku przy potwierdzaniu płatności.
 3. Udostępnienie użytkownikowi możliwości weryfikacji limitów na zadania.

Numer wersji: 01.27.003
Data wgrania: 19.12.2022

 1. Zmiana formularza Cidon 
 2. Powiadomienie o dodaniu załącznika do umowy powinno być mailem. Obecnie jest to tylko „dzwoneczek” 
 3. Moduł Wnioskodawca. SOW - Nowe pole we wnioskach "likwidacja barier"

Numer wersji: 01.27.002
Data wgrania: 15.12.2022

 1. Moduł Realizator, moduł PFRON. Poprawienie walidacji na kwotach wnioskowanych we wniosku o środki PFRON.
 2. Moduł Realizator. Poprawa wyświetlania wartości wpisanych w ocenie merytorycznej po zapisaniu korekty decyzji we wnioskach SAM.
 3. Moduł Wnioskodawca. Poprawienie metody odznaczania wiadomości jako przeczytanej przez Wnioskodawcę. 
 4. Moduł Realizator. Poprawa wyświetlania potwierdzenia płatności zrealizowanej.
 5. Moduł Realizator. Poprawa walidacji w formularzu Sprawozdania rzeczowo-finansowego

Numer wersji: 01.27.001
Data wgrania: 12.12.2022

 1. Rozbudowa kartoteki Wnioskodawcy.
 2. Sprawozdanie rzeczowo finansowe wraz z informacją o zwrotach.
 3. Wypełnienie informacji o przebiegu turnusu w imieniu Organizatora przez Realizatora.
 4. Zmiany w raporcie 43 i 44.
 5. Likwidacja kontekstu podczas wprowadzania wniosków przez realizatora.
 6. Zmiany w sposobie wyświetlania komunikatu "Pole oznaczone symbolem * jest wymagane".

Wersja 26

Numer wersji: 01.26.014
Data wgrania: 08.12.2022

 1. Moduł Realizator. Moduł PFRON. Poprawa liczenia osób, które osiągają pełnoletność w okresie generowania sprawozdania (raport 44).

Numer wersji: 01.26.013
Data wgrania: 01.12.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawienie błędnie pobieranych danych do wydruku PDF dla wniosku Sport, kultura, turystyka i rekreacja.

Numer wersji: 01.26.012
Data wgrania: 28.11.2022

 1. CIDON. Poprawa błędu powodującego nieprawidłowe prezentowanie polskich znaków w raporcie 23.

Numer wersji: 01.26.011
Data wgrania: 21.11.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawa działania przyznawania limitu dla wniosków z kilkoma zatwierdzonymi korektami decyzji.

Numer wersji: 01.26.010
Data wgrania: 17.11.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawa sortowania wierszy po dacie w zakładce umowy.
 2. Moduł Realizator. Dodanie 7 roku oraz 13 i 14 semestru w liście do wniosku AS Moduł II oraz uwzględnienie tego w raporcie 19.
 3. Moduł Realizator. Poprawa błędu uniemożliwiającego edycję danych w tabeli Limity w podziale na zadania Swa, Wtz, Pwr, Pp
 4. Moduł Realizator. Poprawa błędnie wyświetlanych danych w tabeli Limity na zadania AS
 5. Moduł Realizator, Moduł PFRON. Poprawa kwalifikacji numeru PESEL dla turnusów rehabilitacyjnych w raporcie 44.
 6. Moduł Realizator, Moduł PFRON. Poprawa uwzględniania zwrotów dla przedmiotów ortopedycznych w raporcie 44.
 7. Moduł Realizator. Poprawa wyświetlania danych w kolumnie "Niezdolność do pracy" w rejestrze wniosków na stronie głównej.
 8. Moduł Realizator. Poprawa działania podpisywania aneksów przez dwie osoby w jednostce.

Numer wersji: 01.26.009
Data wgrania: 15.11.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawa liczenia zwrotów w raporcie 43.
 2. Moduł Realizator. Poprawa usprawniająca działanie limitów w przypadku wniosków do których była utworzona korekta decyzji.
 3. Moduł Realizator. Ukrycie limitów z lat poprzednich na stronie głównej.

Numer wersji: 01.26.008
Data wgrania: 07.11.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawka pliku płatności generowanego w formacie "Przekaz Pocztowy dla banku (*.mtms)".
 2. Moduł Realizator. Poprawka błędu uniemożliwiającego edycję danych Wnioskodawcy przez Administratora realizatora.
 3. Moduł Realizator. Dodanie zabezpieczenia blokującego możliwość wielokrotnego kliknięcia przycisku zatwierdzenia rozliczenia księgowego.
 4. Moduł Realizator, Moduł PFRON. Poprawka błędu który wliczał podpisane aneksy do podpisanych umów w raporcie 44.

Numer wersji: 01.26.007
Data wgrania: 03.11.2022

 1. Poprawka dotycząca powrotu kwoty z limitu w przypadku cofnięcia korekty zatwierdzonej.

Numer wersji: 01.26.006
Data wgrania: 27.10.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawa błędu umożliwiającego tworzenie pisma przy statusie sprawy korekta utworzona.
 2. Moduł Realizator. Moduł PFRON. Poprawa liczenia osób w raporcie 43 oraz zwrotów w raporcie 44.
 3. Moduł Realizator. Dodanie "Limitu wykorzystanego" w podglądzie limitów na zadania SWA.
 4. Moduł Realizator. Moduł Wnioskodawca. Klonowanie wniosku "Turnusy rehabilitacyjne".
 5. Moduł PFRON. Rozszerzenie widoków raportów dla roli PFRON RAPORTY
 6. Moduł Realizator, moduł wnioskodawca, moduł  Organizator. Dodanie numeru wpisu przy nazwie ośrodka oraz przy nazwie organizatora turnusu.

Numer wersji: 01.26.005
Data wgrania: 24.10.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawka umożliwiająca podpisywanie aneksu przez więcej niż jednego realizatora.
 2. Moduł Realizator. Poprawka błędnie przekazywanej kwoty do oświadczenia organizatora.
 3. Moduł Realizator. Zwiększenie ilości znaków możliwych do wpisania w polu treści aneksu.

Numer wersji: 01.26.004
Data wgrania: 20.10.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawienie możliwości złożenia nowej informacji o wyborze turnusu za wnioskodawcę
 2. Moduł Realizator. Poprawienie formatowania wybranych kolumn na formatowanie liczbowe oraz zamiana kropek na przecinki w wartościach liczbowych
 3. Moduł Realizator. Poprawienie działania funkcji umożliwiającej tworzenie paczki przelewów
 4. Moduł Realizator. Poprawienie wyświetlania zmiennych dla aneksów w sekcji "Dostępne zmienne"
 5. Moduł Realizator. Poprawienie wgrywania własnych szablonów do aneksów oraz poprawa działania pola treści aneksu

Numer wersji: 01.26.003
Data wgrania: 17.10.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawa wyświetlania wieku w rejestrze oraz filtra "czy beneficjent dorosły" na stronie głównej.
 2. Moduł Realizator. Poprawa możliwości dodania nowego szablonu umowy.
 3. Moduł Realizator. Poprawienie komunikatu wyświetlanego podczas cofania statusu rozliczenia.

Numer wersji: 01.26.002
Data wgrania: 13.10.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawa filtrowania wniosków na stronie głównej
 2. Moduł Realizator. Poprawa edycji płatności
 3. Moduł Realizator. Poprawa błędu wyświetlanego podczas zatwierdzania pierwszej dla danego wniosku informacji o wyborze turnusu

Numer wersji: 01.26.001
Data wgrania: 12.10.2022

 1. Pełna obsługa Aneksu tak jak umowy głównej
 2. Zablokowanie do edycji kolumny "Środki otrzymane z PFRON"
 3. Uproszczenia wprowadzania przez Realizatora „Oświadczenia” w imieniu Organizatora
 4. Zmiana odbiorcy płatności po zrealizowaniu płatności
 5. Moduł Realizator. Poprawienie zmiennej pobierającej nazwę ulicy w polu nr 9 w przekazie dla banku City Bank

Wersja 25

Numer wersji: 01.25.019
Data wgrania: 06.10.2022

 1. Moduł Realizator. Zablokowanie możliwości dodania nowego rozliczenia w przypadku, gdy status sprawy to "Korekta zatwierdzona"

Numer wersji: 01.25.018
Data wgrania: 04.10.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawka dotycząca wyświetlanej daty wpływu na wydruku karty oceny.

Numer wersji: 01.25.017
Data wgrania: 29.09.2022

 1. Moduł Wnioskodawcy. Poprawienie przeliczania limitów po złożeniu nowej informacji o wyborze turnusów, jeżeli istniało już zatwierdzone oświadczenie organizatora.

Numer wersji: 01.25.016
Data wgrania: 26.09.2022

 1. Moduł Wnioskodawca. Zmiana nazwy uczelni podczas wypełniania wniosku.  
 2. Moduł Wnioskodawca. Moduł Realizator. Poprawa wydruku wiadomości wysłanych.  
 3. Moduł Realizator. Dodanie zabezpieczenia uniemożliwiającego przekazanie ponownie wniosku o środku PFRON po przekazaniu do instytucji.

Numer wersji: 01.25.015
Data wgrania: 19.09.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawa przeliczania limitów dla wniosków Turnusy rehabilitacyjne po unieważnieniu zatwierdzonego oświadczenia, na którym kwoty pobytu dla uczestnika i/lub opiekuna były inne od kwot przyznanych przy zatwierdzaniu wniosku.

Numer wersji: 01.25.014
Data wgrania: 15.09.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawienie działania weryfikacji w EKSMOON dla wniosków Sprzęt rehabilitacyjny składanych w imieniu osoby z niepełnosprawnością.

Numer wersji: 01.25.013
Data wgrania: 13.09.2022

 1. Moduł Realizator. Dodanie informacji o usunięciu płatności w paczce płatności.

Numer wersji: 01.25.012
Data wgrania: 08.09.2022

 1. Moduł Realizator. Dodanie nowych ról: Księgowość i Dyrektor oraz nadanie im odpowiednich uprawnień.
 2. Moduł Realizator. Poprawa działania weryfikacji numeru PESEL w przypadku, gdy wniosek został złożony w nie swoim imieniu.  
 3. Moduł Realizator. Poprawa sposobu pobierania danych do pola "Kwota dofinansowania" w ocenie merytorycznej wniosku Turnusy rehabilitacyjne.
 4. Moduł Realizator. Usunięcie sekcji zawierającej plik PDF dokumentu w widoku edycji szablonu umowy oraz pisma.    Moduł Wnioskodawca. Dodanie przycisku "Przelicz" w "Przedmiocie wniosku" - Zwrot kosztów szkolenia organizowanych przez kierowników PUP.
 5. Moduł Wnioskodawca. Zmiana opisu pola we wniosku Zwrot kosztów szkolenia organizowanych przez kierowników PUP.
 6. Moduł Wnioskodawca. Autouzupełnianie dat we wniosku Mieszkanie dla Absolwenta.
 7. Moduł Wnioskodawca. Modyfikacja komunikatu przy logowaniu poprzez Węzeł Krajowy.
 8. Moduł Realizator. Przekaz pocztowy przez CityBank.
 9. Moduł Wnioskodawca. Zmiana treści komunikatu przy umowie.

Numer wersji: 01.25.011
Data wgrania: 01.09.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawa działania filtrów dot. stopnia niepełnosprawności w "Rejestrze wniosków" na stronie głównej
 2. Moduł Wnioskodawca. Poprawa możliwości podpisania dwóch umów profilem zaufanym

Numer wersji: 01.25.010
Data wgrania: 30.08.2022

 1. Moduł Realizator. Dodanie wymagalności podania okresu limitowego przy zatwierdzaniu korekty do wniosku.

Numer wersji: 01.25.009
Data wgrania: 25.08.2022

 1. Moduł Realizator. Dodanie do pliku płatności danych Wnioskodawcy.
 2. Moduł Realizator. Dodanie funkcjonalności wysyłania maila po przekazaniu wnioski o środki PFRON do poprawy lub odrzuceniu go do użytkownika JST, który utworzył wniosek oraz użytkownika który wysłał wniosek.
 3. Moduł Organizator. Rozszerzenie danych wnioskodawcy prezentowanych w informacji o wyborze turnusu o dane adresowe.
 4. Moduł Realizator. Poprawa błędnie wyświetlanej osoby akceptującej informację o wyborze turnusu.
 5. Moduł Realizator. Poprawa błędu powodującego odwrotne wyświetlanie danych Wnioskodawcy i Opiekuna na oświadczeniu.
 6. Moduł Wnioskodawca. Poprawa wyświetlania odpowiednich okien oraz pól dla wniosku Aktywnego Samorządu Moduł I C3 na urządzeniu mobilnym
 7. Moduł Realizator. Poprawka zabezpieczająca dublowanie się kwoty płatności w rozliczeniu.
 8. Moduł Realizator. Poprawka dotycząca zmiany liczby jednostek we wniosku działalności gospodarczej.
 9. Moduł Realizator. Poprawka wyświetlania na stronie głównej podopiecznego oraz wnioskodawcy dla turnusów rehabilitacyjnych.

Numer wersji: 01.25.008
Data wgrania: 22.08.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawa działania generowanego pliku pdf oraz csv dla listy rankingowej.
 2. Oddziały CIDON. Poprawa błędu uniemożliwiającego składanie zgłoszeń do systemu.
 3. Moduł PFRON. Umożliwienie Administratorowi systemu podglądu i edycji nr PESEL w kontach użytkowników Organizatorów
 4. Moduł Wnioskodawca. Poprawa etykiety pola "Postanowieniem Sądu" we wniosku AS B1,3,4.

Numer wersji: 01.25.007
Data wgrania: 18.08.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawa wyświetlania pustej paczki przelewów na liście
 2. Moduł Realizator. Poprawa działania korekty decyzji dla wniosku A2/A3
 3. Moduł Realizator. Poprawa błędu wpływającego na przeliczanie limitów po wykonaniu korekty na wniosku.
 4. Moduł Realizator. Poprawa błędnie wyliczanej liczby wniosków w raporcie 44 w wierszach 1-3.
 5. Moduł Realizator. Poprawa błędnie wyświetlanych danych wnioskodawcy i podopiecznego przy wnioskach Turnusy rehabilitacyjne w rejestrze wniosków na stronie głównej.
 6. Moduł Realizator. Poprawa działania korekty decyzji w przypadku, gdy we wniosku "Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze" jeden z przedmiotów nie otrzymał dofinansowania.

Numer wersji: 01.25.006
Data wgrania: 12.08.2022

 1. Moduł PFRON. Dodanie możliwości wysyłania wiadomości masowych do Organizatorów.
 2. Moduł Realizator. Rozszerzenie uprawnień dla Realizatora podstawowego i Realizatora rozszerzonego        
 3. Moduł Realizator. Moduł Organizator. Aktualizacja danych Organizatora i Ośrodka turnusu w oświadczeniu
 4. Moduł Realizator. Poprawa wartości wyświetlanych na liście w rozliczeniu do wniosku o wyposażenie stanowiska pracy
 5. Moduł Realizator. Poprawa dotycząca uwzględniania wniosków w raporcie 44 w wierszu 3 dla turnusów rehabilitacyjnych
 6. Moduł Realizator. Poprawa błędu powodującego wyświetlanie komunikatu o niepełnej kwocie wypłaconych środków, podczas zatwierdzania paczki płatności z pełną kwotą dofinansowania.
 7. Moduł Realizator. Poprawa działania korekty decyzji dla wniosku z Aktywnego samorządu A2/A3
 8. Moduł Realizator. Poprawa błędu powodującego wyświetlanie usuniętych oświadczeń na listach.
 9. Moduł PFRON. Wgranie szablonów pism i umów SAM
 10. Moduł Realizator. Moduł Organizator. Poprawa wydruku informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego.
 11. Moduł Realizator. Dodanie zmiennej z kodem PKD
 12. Moduł Wnioskodawca. Dodanie uczelni

Numer wersji: 01.25.005
Data wgrania: 08.08.2022

 1. Moduł PFRON. Poprawienie treści wiadomości mailowej wysyłanej po aktualizacji limitów przez SOF2.
 2. Moduł Realizator. Poprawienie błędu ortograficznych występujących w komunikacie oraz polu w formularzu wniosku Działalność gospodarcza.

  

Numer wersji: 01.25.004
Data wgrania: 04.08.2022

 1. Moduł Realizator.Poprawa wyświetlania pola "Wnioskodawca" na stronie głównej.

 2. Moduł Realizator.Dodanie pola "Zatwierdzony okres odbywania stażu" we wniosku Staż dla poszukujących pracy.

 3. Moduł Realizator.Umożliwienie cofnięcia korekty decyzji przez Administratora Realizatora.

 4. Moduł Realizator.Dodanie do wiadomości masowej możliwości filtrowania poprzez status sprawy.

 5. Moduł Realizator. Zablokowanie do edycji kolumny "Środki otrzymane z PFRON"

Numer wersji: 01.25.003
Data wgrania: 01.08.2022

 1. Moduł Realizator.Poprawa działania zaawansowanego filtra "Nabór" w rejestrze wniosków.
 2. Moduł Realizator.Poprawa nazwy grupy w "okruszkach" w formularzu wniosku Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w widoku "Dane przedmiotu".
 3. Moduł Realizator. Rozszerzenie eksportu danych z widoku realizatora

Numer wersji: 01.25.002
Data wgrania: 30.07.2022

 1. Poprawa centralnych szablonów dla wniosków SAM

Numer wersji: 01.25.001
Data wgrania: 28.07.2022

 1. Moduł Realizator. Dodanie funkcjonalności umożliwiającej korektę zatwierdzonej decyzji.
 2. Moduł Wnioskodawca, Moduł Realizator. Dodanie dwóch nowych wniosków w ramach nowej grupy SAM: Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie.
 3. Moduł Wnioskodawca, Moduł Realizator. Dodanie automatycznego podsumowania w rozliczeniu dla kilku dokumentów.
 4. Moduł Wnioskodawca. Zablokowanie możliwości wysyłania wiadomości systemowych do Jednostki poziomu JST .
 5. Moduł Realizator. Dodanie w widoku pism kolumny z nazwą szablonu pisma.
 6. Moduł Realizator. Odblokowanie możliwości weryfikacji w systemach zewnętrznych po zatwierdzeniu wniosku.
 7. Moduł Realizator. Przetłumaczenie komend w historii wniosku.
 8. Moduł Realizator. Wprowadzenie i prezentacja słownika limitów na wyroby medyczne.

Wersja 24

Numer wersji: 01.24.016
Data wgrania: 21.07.2022

 1. Moduł Realizator. Dodanie walidacji we wniosku Aktywny Samorząd A2,3 na pole kwota dofinansowania, która wymusza by była ona większa od 0. Dodanie walidacji na pola w kolumnie przyznana kwota - jeśli zaznaczono "Tak", to wartość musi być większa od 0.

Numer wersji: 01.24.015
Data wgrania: 18.07.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawienie komunikatu wyświetlanego podczas edycji rozliczenia w przypadku, gdy umowa do wniosku została już rozliczona.

Numer wersji: 01.24.014
Data wgrania: 14.07.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawa nieoczekiwanego błędu, który pojawiał się w przypadku edycji oceny merytorycznej
 2. Moduł Realizator. Poprawa działania zmiennej {PanPani} w przypadku pisma do wniosku "Działalność gospodarcza"
 3. Moduł Realizator. Poprawa możliwości zatwierdzania wielu wniosków dotyczących barier, korzystając z opcji "zatwierdź wiele"
 4. Moduł Realizator. Poprawa nieoczekiwanego błędu, który pojawiał się w przypadku zatwierdzania zwrotu.
 5. Moduł Wnioskodawcy. Poprawa zaokrąglania i wyświetlania pozostałej kwoty do rozliczenia podczas edycji zadania.

Numer wersji: 01.24.013
Data wgrania: 11.07.2022

 1. Moduł Realizator.  Moduł PFRON. Poprawa działania raportu 44 dla wniosków, które mają inną datę złożenia do systemu niż datę faktycznego złożenia.
 2. Moduł Realizator.  Moduł PFRON. Zabezpieczenie liczenia opiekunów do wniosku 44 w przypadku gdy wpisany jest opiekun "Nie Dotyczy"
 3. Moduł Realizator. Poprawienie szablonu dla wniosku "Wyposażenie stanowiska pracy"

Numer wersji: 01.24.012
Data wgrania: 11.07.2022

 1. Moduł Realizator. Moduł PFRON. Raport 44. Poprawa kwalifikowania wniosków o sprzęt rehabilitacyjny w sprawie, w której nie istnieje rozliczenie ale jest wypłacona transza
 2. Moduł Realizator. Poprawa podglądu zwrotów dla wniosków zarchiwizowanych
 3. Moduł Realizator. Zmiana daty rzeczywistej realizacji płatności             

Numer wersji: 01.24.011
Data wgrania: 07.07.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawa zapisywania danych oraz poprawa danych na wydruku we wniosku działalność gospodarcza
 2. Moduł Realizator. Poprawa przekazywania bazodanowego id do kontrolera odpowiedzialnego za tworzenie informacji o wyborze turnusu
 3. Moduł Realizator. Poprawa liczenia wniosków złożonych w imieniu Wnioskodawcy (raport 18)
 4. Moduł Realizator. Poprawa rozliczenia spraw dla wniosków, które zostały skierowane do archiwum, po poprzednim zatwierdzeniu
 5. Moduł Realizator. Poprawa nadpisywania wartości przy generowania umowy dla wniosków A2
 6. Moduł Realizator. Poprawa walidacji wyświetlania komunikatów w edycji limitów

Numer wersji: 01.24.010
Data wgrania: 05.07.2022

 1. Moduł PFRON. Moduł Realizator. Zmiana sposobu kwalifikacji wniosków po faktycznej dacie realizacji płatności (raport 43, 44)
 2. Moduł PFRON. Rozszerzenie informacji wyświetlanych dla aktualizowanych automatycznie organizatorów oraz ośrodków

Numer wersji: 01.24.009
Data wgrania: 04.07.2022

 1. Moduł PFRON. Moduł Realizator. Wyłączenie zaokrąglania kwot w Excel dla raportu 43 i 44 (makro)

Numer wersji: 01.24.008
Data wgrania: 28.06.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawa możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania aneksem do umowy.
 2. Moduł Realizator. Poprawa zmiany statusu na "dofinansowanie wypłacone".
 3. Moduł Realizator. Dodanie pola do wpisywania procentu dofinansowania.

Numer wersji: 01.24.007
Data wgrania: 23.06.2022

 1. Moduł Wnioskodawca. Poprawa zapisywania "numeru orzeczenia" we wniosku B5.
 2. Moduł Realizator. Poprawa wyświetlania poprawnego numeru PESEL na wydruku informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego.
 3. Moduł Realizator. Poprawa możliwości utworzenia nowej informacji o wyborze turnusu w przypadku wcześniej wygenerowanej płatności.
 4. Moduł Realizator. Poprawa wprowadzania zwrotu dla wniosku o dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji.

Numer wersji: 01.24.006
Data wgrania: 20.06.2022

 1. Moduł Realizator. Moduł PFRON. Poprawa kwalifikacji wniosków do raportu 44 na podstawie niezdolności do pracy.
 2. Moduł Realizator. Moduł PFRON. Poprawa liczenia raportu 44, w przypadku wycofania oświadczenia przez Organizatora.
 3. Moduł Realizator. Moduł PFRON. Poprawa działania raportu 44, w przypadku, gdy organizator wycofał oświadczenie.
 4. Moduł Realizator. Moduł Organizator. Poprawka zaciągania danych uczestnika do informacji o przebiegu.
 5. Moduł Realizator. Poprawa wyszukiwania roboczych informacji o wyborze turnusu po cofnięciu statusu sprawy przez Administratora Systemu na zlecenie.

Numer wersji: 01.24.005
Data wgrania: 13.06.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawa możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania aneksem do umowy.
 2. Moduł Realizator. Poprawa zmiany statusu na "dofinansowanie wypłacone".

Numer wersji: 01.24.004
Data wgrania: 09.06.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawa sumowania kwoty dofinansowania w ocenie merytorycznej wniosku: działalność gospodarcza
 2. Moduł Realizator. Poprawa błędnego zliczania kwoty wypłaconych środków w raporcie 20.
 3. Moduł Realizator. Dodanie obsługi weryfikacji EKSMOON dla wniosków: likwidacja barier architektonicznych, likwidacja barier technicznych, likwidacja barier w komunikowaniu się, sprzęt rehabilitacyjny, usługa tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika.
 4. Moduł Realizator. Poprawa wyświetlania usuniętych informacji o wyborze po cofaniu statusu przez administratora

Numer wersji: 01.24.003
Data wgrania: 06.06.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawa w nazwie odbiory płatności
 2. Moduł realizator. Poprawka dotycząca zaokrąglenia kwoty w dofinansowaniu do turnusów rehabilitacyjnych
 3. Moduł realizator. Poprawka dotycząca autouzupełniania wybranych kryteriów w karcie oceny
 4. Moduł Realizator, Moduł PFRON. Poprawka dotycząca generowania raportu 43

Numer wersji: 01.24.002
Data wgrania: 02.06.2022

 1. Moduł Realizator. Informacja o przebiegu turnusu: Poprawa pobierania danych wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, PESEL) po stronie Realizatora
 2. Moduł Realizator. Wniosek staż: Poprawa kwalifikacji stanowiska dla kandydata stażu w ocenie merytorycznej wniosku
 3. Moduł PFRON. Poprawa podglądu słowników
 4. Moduł Realizator. Poprawienie możliwości skierowania do poprawy wniosku dotyczącego likwidacji barier.
 5. Moduł Realizator. Poprawienie możliwości pobrania rozliczenia dla wniosku dotyczącego usługi tłumacza języka migowego.
 6. Moduł Realizator, Moduł PFRON. Poprawa działania raportu 44 w przypadku wieloma płatnościami zrealizowanymi w innych okresach sprawozdawczych.
 7. Moduł Wnioskodawca, Moduł Realizator. Poprawienie wyświetlania daty pełnomocnictwa na wydrukach wniosków AS

Numer wersji: 01.24.001
Data obowiązywania: od 31.05.2022

 1. Wprowadzenie nowego formularza wniosku na  wyposażenie stanowiska pracy w rehabilitacji zawodowej
 2. Wprowadzenie nowego formularza wniosku  dot. zwrotu kosztów szkolenia organizowanych przez kierowników PUP w rehabilitacji zawodowej
 3. Rejestracja rozmów telefonicznych w ramach CIDON za pomocą formularza kontaktowego
 4. Możliwość raportowania Rejestracji rozmów telefonicznych w ramach CIDON
 5. Dodanie informacji o przedmiocie dofinansowania w ocenie merytorycznej -  dotyczy 3 wniosków na likwidację barier
 6. Dodanie kalkulatora umożliwiającego wyliczanie kwoty dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych
 7. Łatwiejsze logowanie do Systemu poprzez podłączenie SOW do Węzła Krajowego
 8. Wprowadzenie pola "procent przyznanego dofinansowania" do wniosku na sprzęt rehabilitacyjny i odpowiedniej zmiennej do pism i umów
 9. Usunięcie tzw. „walidacji dat” i zastąpienie jej odpowiednim komunikatem systemowym w procesie obsługi Turnusów rehabilitacyjnych
 10. Dodanie nowej zmiennej do szablonów umów oraz wprowadzenie pola tekstowego "dodatkowa treść umowy" do zakładki umowy.
 11. Dodanie nowej zmiennej do szablonów pism i umów,  która umożliwi zaciąganie reprezentantów organizacji Sport, kultura, rekreacja i turystyka
 12. Zmiana sposobu aktualizacji bazy Organizatorów i Ośrodków w turnusach rehabilitacyjnych z poziomu Administratora Systemu.
 13. Przywrócenie pełnej funkcjonalności tabelki dot. dostępnego limitu  przy zatwierdzaniu wniosków w ocenie merytorycznej, w sytuacji kiedy nie ma przypisanego limitu do danego zadania w danym roku
 14. Uzupełnianie pól w trakcie wypełniania wniosku „województwo” i ”powiat” danymi Realizatora w sytuacji, kiedy Wnioskodawca nie uzupełnił tych danych na koncie Użytkownika.
 15. Usunięcie z powiadomień oraz wiadomości mailowej załącznika zawierającego treść wniosku i umowy
 16. Dodanie nazw miejscowości w nawiasach do nazw Organizatorów i Ośrodków turnusów rehabilitacyjnych
 17. Dodanie opcji multiwyboru do usuwania płatności przy zaznaczeniu  płatności „bez rozliczenia” przy wnioskach na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 18. Poprawienie przejrzystości numerów kont bankowych przy wydrukach dyspozycji przelewu bankowego z odstępem co cztery cyfry.

Wersja 23

Numer wersji: 01.23.025
Data wgrania: 26.05.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawienie błędu powodującego błędne zliczanie wartości w części kolumn w raporcie 18.
 2. Moduł Realizator. Poprawienie błędnie wyświetlanego numeru zadania dla wniosków A2,3 w raporcie 19.
 3. Moduł Realizator. Zmiana wykorzystanego limitu.
 4. Moduł Realizator. Weryfikacja EKSMOON - naprawa "nieoczekiwanego błędu"
 5. Moduł Realizator. Moduł PFRON. Raport 44: turnusy rehabilitacyjne, poprawa kwalifikacji daty realizacji płatności
 6. Moduł Realizator.  Poprawa komunikatu dotyczącego przyznania kwoty na pokrycie jazd doszkalających w ocenie merytorycznej wniosku MI A2/A3

Numer wersji: 01.23.024
Data wgrania: 19.05.2022

 1. Moduł Realizator, moduł PFRON. Dodanie treści w deklaracji dostępności oraz możliwość jej przeglądania po zalogowaniu.
 2. Moduł Realizator. Poprawienie błędnie wyświetlanego komunikatu w zwrotach generowanych do oświadczenia Organizatora.
 3. Moduł Realizator, moduł PFRON. Poprawienie błędnie wyświetlanej informacji o zadaniu w ramach którego realizowany jest wniosek A3 w raporcie 19.
 4. Moduł Realizator. Poprawienie błędnego wyliczania kwoty otrzymanych środków w sekcji Dostępne limity we wniosku o środki PFRON.
 5. Moduł Wnioskodawca, moduł Realizator. Uzupełnienie brakującej walidacji na polu "Uzasadnienie" we wniosku Sprzęt rehabilitacyjny.

Numer wersji: 01.23.023
Data wgrania: 16.05.2022

 1. Moduł Realizator, moduł PFRON. Poprawa liczenia zwrotów w raporcie 44 dla wniosków Turnusy rehabilitacyjne.
 2. Moduł Realizator, moduł PFRON. Optymalizacja generowania raportu 44.

Numer wersji: 01.23.022
Data wgrania: 12.05.2022

 1. Moduł Realizator. Dodanie zabezpieczenia nie pozwalającego na tworzenie przez Realizatora informacji o wyborze turnusu z datą przyszłą.
 2. Moduł Realizator. Optymalizacja zapytań dla likwidacji barier w raporcie 44.
 3. Moduł Realizator. Poprawa kwalifikacji płatności do rejestru wniosków (excel)

Numer wersji: 01.23.021
Data wgrania: 09.05.2022

 1. Zabezpieczenie pola z kwotą dofinansowania w pismach (moduł Realizatora)
 2. Rozszerzenie eksportu listy widoku głównego o informacje dotyczące turnusów rehabilitacyjnych (moduł Realizatora)

Numer wersji: 01.23.020
Data wgrania: 05.05.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawa dotycząca zliczania kwoty do raportu 44 w przypadku wycofania umowy
 2. Moduł Realizator. Naprawienie możliwości wybrania centralnego szablonu z listy
 3. Moduł Realizator. Poprawa możliwości edycji kwoty dofinansowania po cofnięciu wniosku do ponownej oceny merytorycznej
 4. Moduł Realizator. Poprawienie błędu powodującego brak wypełnienia danych rachunku bankowego podanego we wniosku podczas tworzenia płatności, w przypadku, gdy użytkownik wyczyści dane rachunku bankowego w umowie.
 5. Moduł Realizator. Naprawienie możliwości podglądu oraz wydruku umowy podpisanej przez wnioskodawcę we wniosku "Aktywny Samorząd Moduł II – edukacja"

Numer wersji: 01.23.019
Data wgrania: 28.04.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawienie daty wyświetlanej na listach w kolumnie "Data złożenia" w przypadku wniosków wprowadzanych przez Realizatorów.
 2. Moduł Realizator. Poprawienie zliczania wniosków w raporcie 20, gdy beneficjent jest osobą poniżej 16 roku życia.
 3. Moduł Realizator. Poprawienie błędu uniemożliwiającego cofanie statusu wniosku oceny merytorycznej   do weryfikacji formalnej.
 4. Moduł Realizatora oraz moduł Wnioskodawca. Poprawa wydajności systemu, skrócenie potrzebnego czasu do złożenia wniosku oraz pobrania pliku pdf.
 5. Moduł Realizator i PFRON. Poprawienie liczenia zwrotów w raporcie 18.
 6. Dodanie formularza zgłoszeniowego.
 7. Moduł Realizator. Dodanie daty złożenia wniosku w podglądzie wniosku

Numer wersji: 01.23.018
Data wgrania: 25.04.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawienie błędnie wypełnianej kwotę na rozliczeniu o typie płatności transza.
 2. Moduł Wnioskodawcy. Poprawa wyświetlania daty złożenia wniosku.
 3. Moduł Realizatora. Dodanie komunikatu o braku możliwości wygenerowania informacji o wyborze turnusu, w przypadku gdy pismo zostało zatwierdzone przed zatwierdzeniem wniosku.
 4. Moduł Realizator. Moduł PFRON. Raport 44 - poprawa liczenia danych w raporcie.

Numer wersji: 01.23.017
Data wgrania: 21.04.2022

 1. Moduł Realizator. Moduł PFRON. Raport 18 - poprawa liczenia kolumny 17 "Zapotrzebowanie na dodatkowe środki finansowe"
 2. Moduł Realizator. Poprawienie numeru konta dla paczki płatności
 3. Moduł Realizator, moduł Organizator. Poprawienie błędu uniemożliwiającego podanie w oświadczeniu zerowej kwoty wypłaty dofinansowania dla opiekuna.
 4. Moduł Wnioskodawcy, moduł Realizatora. Poprawienie błędnie wyświetlanych elementów listy rozwijanej w polach "Gmina" w formularzu wniosku
 5. Moduł Realizator. Dodanie zabezpieczenia uniemożliwiającą jednoczesną pracę nad jednym wnioskiem o środki PFRON na dwóch zakładkach.

Numer wersji: 01.23.016
Data wgrania: 14.04.2022

 1. Moduł Realizator, moduł Wnioskodawca. Usunięcie błędu uniemożliwiającego wycofanie informacji o wyborze turnusu, w przypadku, gdy istnieje już oświadczenie organizatora.
 2. Moduł Realizator, moduł PFRON. Poprawa wyświetlanej liczby w jednym polu dla wydruku pdf w raporcie 43
 3. Moduł Realizator, moduł PFRON. Zmiana wczytywania daty do okresów raportu 43 dla turnusów rehabilitacyjnych, z pola "Data potwierdzenia" na "Data faktycznej realizacji"
 4. Moduł Realizator. Moduł PFRON. Poprawa liczenia w raporcie 20/32.

Numer wersji: 01.23.015
Data wgrania: 11.04.2022

 1. Moduł Wnioskodawca. Brak możliwości edycji danych z poziomu wnioskodawcy
 2. Moduł Realizator. Poprawa możliwości usunięcia przedmiotów we wniosku "Działalność gospodarcza"
 3. Moduł Realizator. Poprawa daty wyświetlanej na wydruku wniosku.
 4. Moduł Realizator. Poprawa możliwości wyświetlenia załączników w wniosku "Staż dla poszukujących pracy"
 5. Moduł Realizator. Poprawa działania raportu 22
 6. Moduł Realizator. Poprawa wyświetlanego limitu
 7. Moduł Realizator. Poprawienie daty złożenia wniosku, która widnieje na wygenerowanym piśmie
 8. Data złożenia wniosku a data wniosku. Zmiana nazwy i zmiana zaciągania danych ze zmiennej.

Numer wersji: 01.23.014
Data wgrania: 06.04.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawienie błędu uniemożliwiające cofanie statusu wniosku.
 2. Moduł Wnioskodawcy. Zablokowanie możliwości kliknięcia kilkukrotnie przycisku "Dalej" przy przekazywaniu wniosku do instytucji bez podpisu.
 3. Moduł Wnioskodawcy. Poprawa kreatora wniosku.

Numer wersji: 01.23.013
Data wgrania: 04.04.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawa zaciągania się numeru bankowego w płatności
 2. Moduł Realizatora Poprawienie błędu czyszczącego wybrany typ płatności dla przedmiotu we wniosku Przedmioty ortopedyczne.
 3. Moduł Realizator. Poprawa sortowania wniosków po dacie.

Numer wersji: 01.23.012
Data wgrania: 31.03.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawienie daty wyświetlanej na listach w kolumnie "Data złożenia" w przypadku wniosków wprowadzanych przez Realizatorów.
 2. Moduł Realizator. Poprawienie zliczania wniosków w raporcie 20, gdy beneficjent jest osobą poniżej 16 roku życia.
 3. Moduł Realizator. Poprawienie błędu uniemożliwiającego cofanie statusu wniosku oceny merytorycznej   do weryfikacji formalnej.
 4. Moduł Realizatora oraz moduł Wnioskodawca. Poprawa wydajności systemu, skrócenie potrzebnego czasu do złożenia wniosku oraz pobrania pliku pdf.
 5. Moduł Realizator i PFRON. Poprawienie liczenia zwrotów w raporcie 18.

Numer wersji: 01.23.011
Data wgrania: 28.03.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawa zaciągania zmiennych dotyczących danych podopiecznego na piśmie do wniosku Sprzęt rehabilitacyjny.
 2. Moduł Realizator. Poprawa wyświetlania jednostki dla której generowany jest raport 43.

Numer wersji: 01.23.010
Data wgrania: 24.03.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawa zaciągania zmiennych {FaktKwota} i {FaktKwotaS} na umowie.
 2. Moduł Realizator. Dodanie zaciągania danych na umowie w zakładce Dane podopiecznego dla wniosków RS.
 3. Moduł Realizatora oraz moduł Wnioskodawca. Poprawa wydruku informacji o podpisie w turnusach rehabilitacyjnych.
 4. Moduł Realizator. Poprawa obsłużenia niedrukowalnego znaku w polu uzasadnienia wniosku 
 5. Moduł Realizator. Poprawa zależności wyświetlania komunikatu w zakładce "Listy wypłat" w "Rozliczenia"

Numer wersji: 01.23.009
Data wgrania: 21.03.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawienie sposobu wybierania nabory na rozliczenie automatycznego generowania oceny rozliczenia dla wniosków Przedmioty ortopedyczne o typie płatności bez rozliczenia.
 2. Moduł Realizator. Poprawa automatycznego zliczania kwoty dofinansowania
 3. Moduł PFRON/Moduł Realizator. Poprawa liczenia raportu 43

Numer wersji: 01.23.008
Data wgrania: 17.03.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawa zapamiętywania filtrów zaawansowanych.
 2. Moduł Realizator. Poprawa zaciągania zmiennych do pisma.
 3. Moduł Realizator. Zabezpieczenie przed wielokrotnym przesłaniem wniosku do oceny merytorycznej.

Numer wersji: 01.23.007
Data wgrania: 14.03.2022

 1. Moduł Realizator.  Poprawa zaciągania zmiennych do pisma.
 2. Moduł Wnioskodawca i moduł Realizator. Zmiana nazwy "Sopocka Szkoła Wyższa" na "Sopocka Akademia Nauk Stosowanych"
 3. Moduł Realizator.  Poprawienie błędu sumowania przyznanych dofinansowań w raporcie 22
 4. Moduł PFRON. Dodanie możliwości zmiany nr PESEL przez Administratora PFRON

Numer wersji: 01.23.006
Data wgrania: 10.03.2022

 1. Moduł Realizator. Poprawienie błędu powodującego brak numeru umowy na wydruku rozliczenia, w przypadku gdy umowa do wniosku istnieje.
 2. Moduł Wnioskodawca i moduł Realizator. Poprawienie błędu uniemożliwiającego wybranie części ośrodków turnusów rehabilitacyjnych.
 3. Moduł Wnioskodawca i moduł Realizator. Usunięcie wymagalności ponownej weryfikacji zakładki "Dane pełnomocnika" po zatwierdzeniu zakładki "Dane osoby niepełnosprawnej" we wniosku Turnusy rehabilitacyjne.
 4. Moduł Realizator. Poprawienie błędu uniemożliwiającego pracę z wnioskami o typie płatności transza -  Przedmioty ortopedyczne.
 5. Moduł Wnioskodawca i moduł Realizator. Poprawienie błędnej walidacji na polu "Liczba jednostek" we wniosku Działalność gospodarcza.
 6. Moduł Realizator. Poprawienie błędu uniemożliwiającego cofanie wniosków o statusie "do weryfikacji merytorycznej" dla których zostało zatwierdzone pismo.
 7. Moduł Realizator. Poprawienie błędnie uzupełnianego w płatności pola "Rodzaj płatności" w przypadku, gdy typ płatności to "bez rozliczenia".
 8. Moduł Wnioskodawca i moduł Realizator. Zapisywanie danych na widoku "Dane organizatora stażu" po przejściu na ekran dodawania/edycji osób upoważnionych do reprezentowania organizatora stażu oraz zapisywanie danych na widoku "Dane dotyczące organizacji stażu" po przejściu na ekran dodawania/edycji kandydata.
 9. Moduł Realizator. Zmiana kolejności zakładki "Karta oceny" dla wniosków z Aktywnego Samorządu ze statusem "Do weryfikacji merytorycznej".

Numer wersji: 01.23.004
Data wgrania: 03.03.2022

 1. Moduł Realizatora. Poprawienie autouzupełniania danych w płatnościach generowanych z zakładki "Rejestr płatności" w rozliczeniu.
 2. Moduł Wnioskodawcy, moduł Realizatora, moduł PFRON. Dodanie funkcjonalności autouzupełniania da urodzenia na podstawie nr PESEL podczas tworzenia oraz edycji konta Użytkownika/Wnioskodawcy.
 3. Moduł Realizatora. Poprawienie błędnie wyświetlanej daty wypłaty dofinansowania na ocenie rozliczenia. Poprawienie autouzupełniania danych w płatnościach generowanych z zakładki "Rejestr płatności" w rozliczeniu.

Numer wersji: 01.23.003
Data wgrania: 28.02.2022

 1. Moduł Wnioskodawcy, moduł Realizatora. Usunięcie błędu wywołującego "Nieoczekiwany błąd" podczas zapisywania zakładki Dane podopiecznego" na wniosku AS Moduł I C5
 2. Zmiana w słowniku gmin z "Goraj - gmina wiejska" na "Goraj - gmina miejska".

Numer wersji: 01.23.002
Data wgrania: 24.02.2022

 1. Moduł Realizatora. Poprawienie autouzupełniania pól w płatnościach. 
 2. Poprawienie błędów występujących na wydrukach wniosków AS A2,3, AS B1,3,4 oraz C5. 
 3. Moduł Realizator, moduł Wnioskodawcy. Poprawienie walidacji w zakresie kwot dla budżetu i kosztorysu 
 4. Moduł Realizatora. Poprawienie błędu uniemożliwiającego dodanie płatności za dojazd we wniosku Staż dla poszukujących pracy. 
 5. Moduł Wnioskodawca, Moduł Realizator. Ukrycie pól z podsumowaniem kwot na wniosku o rozliczenie do wniosku Staż dla poszukujących pracy 
 6. Moduł PFRON. Poprawienie błędu uniemożliwiającego dodanie Pracownika oddziału do grupy odbiorców wiadomości systemowej. 
 7. Moduł Wnioskodawcy, moduł Realizatora. Poprawienie klonowania wniosku dla wniosku Przedmioty ortopedycznie i środki pomocnicze. 
 8. Moduł Wnioskodawcy i moduł Realizatora. Usunięcie we wniosku AS D opcji  składania wniosku "jako rodzic/opiekun prawny pełnoletniego dziecka/pełnoletniego podopiecznego" oraz  "jako przedstawiciel ustawowy (z wyjątkiem rodzica/opiekuna prawnego)" 

Numer wersji: 01.23.001
Data wgrania: 21.02.2022

 1. Moduł Realizatora i moduł PFRON: uproszczenie raportów nr 18, 19, 20.
 2. Pakiet zmian we wnioskach dotyczących Aktywnego Samorządu między innymi: dodanie możliwości występowania w roli pełnomocnika, zmiany w zakładce „przedmiot wniosku” oraz w sposobie przyznawania dofinansowania we wniosku A2, A3, dodanie funkcjonalności klonowania wniosków Moduł II, dodanie opcji "seminarium doktoranckie" w polu "Forma kształcenia" we wniosku Moduł II – edukacja, Aktualizacja pomocy kontekstowej we wnioskach AS.
 3. Moduł Realizatora: uruchomienie procesu rozliczenie do wniosku „Staż dla poszukujących pracy”.
 4. Moduł Realizatora i moduł Wnioskodawcy: poprawienie błędnej walidacji dla pola "Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON".
 5. Moduł Realizatora i moduł Wnioskodawcy: poprawienie błędu uniemożliwiającego dodanie załącznika we wniosku Sport, kultura, rekreacja i turystyka skierowanym do poprawy.

Wersja 22

Numer wersji: 01.22.018
Data wgrania: 17.02.2022

 1. Moduł Realizatora. Poprawienie błędu powodującego zwrot środków wypłaconych w ramach transzy bez złożonego wniosku o rozliczenie (nr dodatek we wniosku na Moduł II -edukacja).

Numer wersji: 01.22.017
Data wgrania: 10.02.2022

 1. Moduł Wnioskodawcy i moduł Realizatora. Poprawienie działa funkcjonalności klonowania wniosku Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w zakresie numeru orzeczenia.
 2. Moduł Wnioskodawcy i moduł Realizatora. Uniemożliwienie wielokrotnego klikania przycisku "Wyślij do instytucji" podczas składania wniosku.
 3. Moduł Wnioskodawcy i moduł Realizatora. Poprawienie błędnej walidacji we wniosku Sprzęt rehabilitacyjny dla pola "Termin od" w sekcji Opis przedsięwzięcia.
 4. Moduł Realizator. Poprawienie błędu powodującego wyświetlanie pism ws. zmiany rachunku na wszystkich jednostkach.Moduł Wnioskodawcy i moduł Realizatora. Poprawienie błędnie wyświetlanej wartości na wydruku wniosku Likwidacja barier technicznych w polu "Cel dofinansowania".

Numer wersji: 01.22.016
Data wgrania: 7.02.2022

 1. Moduł Realizatora. Poprawienie błędnego komunikatu dla pola "Koszt całkowity" w płatności wniosku Przedmioty ortopedyczne.
 2. Moduł Realizatora. Poprawienie błędnego wyświetlania kwoty w polu "Środki własne"  w płatności wniosku Przedmioty ortopedyczne.
 3. Moduł Wnioskodawcy, moduł Realizatora. Poprawienie błędnego wyliczania wartości dla której ma się pojawiać komunikat przy polu "Przewidywany koszt realizacji zadania (100%)" dla wniosku Likwidacja barier w komunikowaniu się.

Numer wersji: 01.22.015
Data wgrania: 3.02.2022

 1. Poprawienie nieoczekiwanego błędu przy próbie utworzenia pisma po podpisaniu umowy.
 2. Poprawienie działania filtrowania wniosków w rejestrze płatności.
 3. Zmiana funkcjonalności, polegająca na autouzupełnieniu się obu pól "adres e-mail" oraz "potwierdź e-mail" adresem przypisanym do konta podczas edycji konta.
 4. Usunięcie obowiązkowości wypełniana pola KRS we wniosku na sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji w danych wnioskodawcy.

Numer wersji: 01.22.014
Data wgrania: 31.01.2022

 1. Moduł Wnioskodawcy. Usunięcie błędu uniemożliwiającego generowanie wydruku pisma do wniosków Sprzęt rehabilitacyjny.
 2. Moduł Realizatora. Poprawienie błędu powodującego niewypełnienie kolumny podopieczny na wydruku listy wypłat.
 3. Moduł Realizatora. Zmiana nazwy sekcji z "1. Dane personalne osoby niepełnosprawnej" na "1. Dane personalne osoby niepełnosprawnej / Jeżeli występujesz w roli pełnomocnika lub opiekuna wypełnij najpierw zakładkę nr 2" we wniosku Turnusy rehabilitacyjne.
   

Numer wersji: 01.22.013
Data wgrania: 27.01.2022

 1. Moduł Wnioskodawcy i Moduł Realizatora. Usunięcie znaku wodnego na wydruku roboczego wniosku Sport, kultura, turystyka i rekreacja.
 2. Nadanie uprawnień do raportów nr 24, 25 i 26 dla roli Pracownik OWiT.
 3. Zmiana etykiety pola w typie czynności w ankietach z „Wypożyczenie sprzętów/urządzeń/oprogramowania do testowania w warunkach domowych (do 7 dni) przez OzN”  na „Wypożyczenie sprzętów/urządzeń/oprogramowania do testowania w warunkach domowych przez OzN".
 4. Moduł Wnioskodawcy i Moduł Realizatora. Zmiana etykiety pola z "Postanowieniem Sądu Rejonowego" na "Postanowieniem Sądu". Zmiana naniesiona została we wnioskach RS, w których pole to występowało.
 5. Zmiana nazwy sekcji we wniosku Turnusy rehabilitacyjne z "Rodzaj niepełnosprawności" na "Rodzaj niepełnosprawności z wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny".
 6. Usunięcie wymagalności wypełniania sekcji "Rodzaj niepełnosprawności" po zaznaczeniu w jednym z pól "Grupa inwalidzka" lub "Niezdolność" opcji innej niż "Nie dotyczy". Zmiana dotyczy wniosków z zakresu Rehabilitacji Społecznej.

Numer wersji: 01.22.012
Data wgrania: 24.01.2022

 1. Moduł Realizatora. Poprawienie błędu powodującego niewyświetlanie zakładki "Pisma ws zmiany rachunku" w menu bocznym.

Numer wersji: 01.22.011
Data wgrania: 20.01.2022

 1. Moduł Realizatora. Poprawienie błędu powodującego wyświetlanie wartości "brak danych" w kolumnie "Przedmiot wniosku" w eksporcie danych z Rejestru wniosków (raport generowany na stronie głównej przez Realizatora).
 2. Moduł Wnioskodawcy i Moduł Realizatora. Dodanie zabezpieczenia w zakresie składania wniosku we własnym imieniu oraz poprawienie mechanizmu aktualizacji danych na wniosku względem danych znajdujących się w koncie Wnioskodawcy.
 3. Moduł Wnioskodawcy i Moduł Realizatora. Poprawienie błędu uniemożliwiającego wypełnienie wniosku w przypadku występowania w nazwie ulicy cudzysłowu.

Numer wersji: 01.22.010
Data wgrania: 18.01.2022

 1. Poprawienie błędu wyświetlającego usunięte załączniki do wniosku Turnusy rehabilitacyjne po jego złożeniu.
 2. Moduł Realizatora. Poprawienie błędu uniemożliwiającego złożenie wniosku Turnusy rehabilitacyjne po poprawie w przypadku zmiany wnioskodawcy na osobę od której wymagane jest dodanie dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo.
 3. Wprowadzenie poprawek do szablonów wniosków na Rehabilitację Społeczną zgodnie z uwagami zamawiającego.
 4. Moduł Realizator. Moduł PFRON. Ograniczenie widoku centralnych szablonów dokumentów do najnowszych wersji. 

Numer wersji: 01.22.009
Data wgrania: 17.01.2022

 1. Usunięcie walidacji ograniczającej zakres możliwych do wprowadzenia dat w polu "Data zawarcia umowy lub data złożenia wniosku" we wniosku Likwidacja barier w komunikowaniu się w widoku "Cel wykorzystania otrzymanych środków z PFRON. 
 2. Poprawienie funkcjonalności pobierania danych do weryfikacji w EKSMOON na wnioskach składanych w imieniu osoby niepełnosprawnej.
 3. Poprawienie błędu powodującego niewyświetlanie przedmiotów wniosku w rozliczeniu do wniosku Przedmioty ortopedyczne.

Numer wersji: 01.22.008
Data wgrania: 12.01.2022

 1. Poprawienie błędu uniemożliwiającego zatwierdzanie wielu wniosków jednocześnie.
 2. Zmiana checkboxa "Skopiuj z adresu zamieszkania wnioskodawcy" na przycisk wywołujący akcję skopiowania danych. Nie są kopiowane nr telefonu oraz adres email. Skopiowane dane są pobierane przy generowaniu wydruku.
 3. Poprawienie funkcjonalności pobierania nr PESEL podopiecznego podczas weryfikacji w EKSMOON.
 4. Poprawienie funkcjonalności wypełniania daty urodzenia oraz płci podopiecznego na podstawie nr PESEL we wnioskach Turnusy rehabilitacyjne.
 5. Poprawienie warunków wykazywania wniosków AS w raporcie 20.
 6. Poprawienie błędu wywoływanego wybieraniem jednostki z listy podczas dodawania jednostki na jakiej pracuje Realizator (edycja konta Realizatora).
 7. Poprawienie błędu wywołującego "Nieoczekiwany błąd" podczas generowania pism dla wniosku Likwidacja barier w komunikowaniu się.
 8. Poprawienie komunikatu walidacji miękkiej dla pola "Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków PFRON" 
 9. Poprawienie sposobu wypełniania danych w polach "Pracownik analizujący" oraz "Data"

Numer wersji: 01.22.007a
Data wgrania: 12.01.2022

 1. Usunięto sekcję "Korzystanie ze środków PFRON" w zadaniu "Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze"

Numer wersji: 01.22.007
Data wgrania: 09.01.2022

 1. Umożliwienie pobierania limitów AS z SOF2 zarówno za rok aktualny jak i rok poprzedni

Numer wersji: 01.22.006
Data wgrania: 06.01.2022

 1. Poprawienie walidacji pola "Termin rozpoczęcia" we wniosku Sport, kultura, rekreacja i turystyka w przypadku wniosków złożonych przez Wnioskodawców w ubiegłym roku, a wprowadzanych do systemu przez Realizatora w roku bieżącym. 
 2. Poprawienie warunków wykazywania wniosków AS w raporcie 20.
 3. Poprawienie uzupełniania się pola "Data urodzin" we wnioskach oraz wydruku
 4. Poprawienie szablonów dla wniosku RS - Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w kwestii zaciągania danych do wydruku wniosku Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Numer wersji: 01.22.005
Data wgrania: 05.01.2022

 1. Usuniecie wymagalności dodawania załącznika jakim jest pełnomocnictwo w przypadku wniosku Turnusy rehabilitacyjne składanego przez rodzica.
 2. Dodanie pola "cel dofinansowania" w szablonie wniosku Likwidacja barier architektonicznych.
 3. Poprawienie funkcjonalności auto uzupełniania pól data urodzenia i płeć na podstawie nr PESEL we wnioskach Turnusy rehabilitacyjne.

Numer wersji: 01.22.004
Data wgrania: 03.01.2022

 1. Usuniecie wymagalności dodawania załącznika jakim jest pełnomocnictwo w przypadku wniosku Turnusy rehabilitacyjne składanego przez rodzica.
 2. Dodanie pola "cel dofinansowania" w szablonie wniosku Likwidacja barier architektonicznych.
 3. Poprawienie funkcjonalności auto uzupełniania pól data urodzenia i płeć na podstawie nr PESEL we wnioskach Turnusy rehabilitacyjne.

Numer wersji: 01.22.003
Data wgrania: 30.12.2021

 1. Przywrócenie przycisku "Następna" we wniosku Turnusy rehabilitacyjne.
 2. Poprawienie wyliczania danych w raporcie 18 dla wniosków z Modułu I  obszar C1
 3. Usunięcie błędu uniemożliwiającego zatwierdzanie wniosków, w przypadku gdy limit nie został przyznany.
 4. Poprawienie sposobu wypełniania pola Nr TERYT w edycji Realizatora.
 5. Usunięcie błędu uniemożliwiającego rozwiązanie umowy.
 6. Usunięcie błędu uniemożliwiającego dodawanie płatności dla wniosków bez umów rozliczanych transzami.

Numer wersji: 01.22.002
Data wgrania: 27.12.2021

 1. Umożliwienie dodawania oraz usuwania Realizatorom ról w jednostkach podczas edycji konta Realizatora
 2. Poprawienie funkcjonalności wyświetlania zwrotów w tabeli Limity
 3. Poprawienie sposobu wyświetlania danych w tabeli Limity widocznej podczas zatwierdzania wniosku.
 4. Dodanie funkcjonalności zapisywania danych wprowadzonych w formularzu wniosku o Staż dla poszukujących pracy, w zakładce Dane organizatora stażu, przy kliknięciu w przycisk "Dodaj osobę upoważnioną".
 5. Dodanie osób z uprawnieniami "Pracownik oddziału."

Numer wersji: 01.22.001
Data wgrania: 21.12.2021

 1. Wprowadzenie słownika wyrobów medycznych do wniosku Przedmioty ortopedyczne i pomocnicze
 2. Modyfikacja wniosków z obszaru Rehabilitacja zawodowa. Działalność gospodarcza i Staż dla poszukujących pracy 
 3. Wdrożenie obsługi CiDON w oddziałach. Umożliwienie pracy z ankietami po przesłaniu ich do oddziału. 
 4. Rozbudowanie we wniosku o Turnusy rehabilitacyjne sekcji dotyczącej pełnomocnika/opiekuna. Modyfikacje dotyczące przyznawania dofinansowania oraz płatności do wniosku o Przedmioty ortopedyczne. 
 5. Ograniczenie formy płatności do refundacji we wnioskach o Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji. 
 6. Dodanie powiadomień o przekazaniu wniosku o środki PFRON do poprawy oraz o odrzuceniu wniosku do Realizatora tworzącego wniosek i/lub przekazującego do PFRON.
 7. Uruchomienie skryptem naborów na RS na 2022 r 

Wersja 21

Numer wersji: 01.21.007
Data wgrania: 06.12.2021

 1. Poprawienie funkcjonalności pojawiania się informacji o pierwszym logowaniu.
 2. Usunięcie widoczności przycisku cofania statusu umowy dla wniosków Rozliczonych - cofanie statusu na tym etapie nie jest możliwe.

Numer wersji: 01.21.006
Data wgrania: 03.12.2021

 1. Dodanie funkcjonalności sumowania przyznanych na poszczególne przedmioty kwot dofinansowania. Suma wyświetlana w polu "Kwota dofinansowania"
 2. Moduł Realizator . Poprawienie błędu powodującego nie wyświetlanie osób uprawnionych w złożonym wniosku

Numer wersji: 01.21.005
Data wgrania: 25.11.2021

 1. Wprowadzenie poprawek do wniosku oraz rozliczenia do wniosku Przedmioty ortopedyczne. 
 2. Wprowadzenie poprawek do wymagalności pól we wniosku  oraz rozliczeniu do wniosku Sport kultura, rekreacja i turystyka. 
 3. Usunięcie wymagalności dodania pliku we wniosku Sport, kultura turystyka i rekreacja w sekcji "Podpisany wniosek". 
 4. Dodanie zabezpieczenia uniemożliwiającego ponowne kliknięcie przycisku podczas ładowania strony. Poprawienie funkcjonalności usuwania aneksów. 

Numer wersji: 01.21.004
Data wgrania: 20.11.2021

 1. Rozszerzenie uprawnień Realizatora rozszerzonego o funkcjonalności, które były do tej pory dostępne tylko dla Realizatora podstawowego.
 2. Rozszerzenie funkcjonalności wycofywania wniosków z archiwum. Umożliwienie cofania statusu wniosku dla wszystkich wniosków przeniesionych do archiwum. Uprawnienie nadane Realizatorowi rozszerzonemu oraz Administratorowi Realizatora.
 3. Poprawienie błędu powodującego brak automatycznego wypełnienia danymi z wniosku pola "Przedmiot wniosku" dostępnego w umowie w zakładce Dofinansowanie. Umowa do wniosku na Moduł I C3.
 4. Poprawienie błędnego przekierowywania Użytkownika przy próbie utworzenia wniosku przy pomocy kreatora.
 5. Poprawienie błędu uniemożliwiającego edycję oraz usuwanie celów we wniosku Sport, kultura, rekreacja i turystyka. Poprawienie błędnego wypełniania danymi szablonu do wniosku Sport, kultura, rekreacja i turystyka.

Numer wersji: 01.21.003
Data wgrania: 10.11.2021

 1. Poprawienie funkcjonalności przypisywania konta domyślnego dla zadań algorytmowych. 
 2. Dodanie do pola "Typ płatności" opcji "Bez rozliczenia" we wniosku o Przedmioty ortopedyczne.

Numer wersji: 01.21.002
Data wgrania: 08.11.2021

 1. Poprawienie błędu powodującego brak danych w informacji o podpisie.

Numer wersji: 01.21.001
Data wgrania: 29.10.2021

 1. Wdrożenie nowych wersji wniosków „Sport kultura turystyka” oraz „Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji”.

Wersja 20

Numer wersji: 01.20.014
Data wgrania: 26.10.2021

 1. Zmiana warunków wyświetlania przycisku pozwalającego aktualizację danych Wnioskodawcy na wniosku skierowanym do poprawy. 
 2. Przywrócenie zawartości widoku "Brak orzeczenia" w kreatorze wniosków 
 3. Poprawienie funkcjonowania filtrów podstawowych w Rejestrze wniosków na stronie głównej.

Numer wersji: 01.20.013
Data wgrania: 21.10.2021

 1. Poprawienie algorytmu przeliczającego limit wykorzystany.

Numer wersji: 01.20.012
Data wgrania: 18.10.2021

 1. Poprawki do kolumny 6 w raporcie nr 20.
 2. Poprawienie funkcjonalności wypełniającej pole "Zatwierdził" wyświetlanym w podglądzie paczki płatności.
 3. Poprawienie błędnego wyświetlania kwot w raporcie 18 w kolumnach 11-13 wierszu 9 w formacie XML.

Numer wersji: 01.20.011
Data wgrania: 13.10.2021

 1. Poprawienie wyliczania wartości w kolumnie 13 w raporcie 18. 
 2. Poprawienie sposobu uwzględniania wniosków w raporcie 19.
 3. Poprawienie wyliczania wartości w kolumnie 11 w raporcie 18.

Numer wersji: 01.20.010
Data wgrania: 07.10.2021

 1. Poprawienie sposobu wyliczania kwoty wypłaconych środków w raporcie nr 18. 
 2. Poprawienie czytelności strony na urządzeniach mobilnych przy zmienionym powiększeniu. 
 3. Poprawienie wypełniania tabeli wykazującej kwoty w raporcie nr 20.
 4. Poprawienie funkcjonowania filtra zaawansowanego "Rodzaj zadania" w widoku "Wnioski zatwierdzone". 
 5. Poprawienie funkcjonowania filtra zaawansowanego "Rodzaj zadania" w widoku "Weryfikacja formalna".
 6. Poprawienie przeliczania kwot w raporcie nr 18 w kolumnie 12a. Kolumna ta nie jest widoczna w raporcie, jest ona wykorzystywana do obliczeń w kolumnie 16. 

Numer wersji: 01.20.009
Data wgrania: 05.10.2021

 1. Poprawienie błędnego przeliczania kwot w raporcie nr 18 w kolumnie "Zapotrzebowanie na dodatkowe środki finansowe niezbędne na realizację wszystkich niezrealizowanych wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym (w zł).W przypadku nadwyżek środków finansowych w aktualnym limicie środków na realizację programu, należy wpisać kwotę nadwyżki ze znakiem ujemnym (np. - 350,00)".
 2. Poprawienie błędnie wyświetlanego nadawcy wiadomości na liście odebranych wiadomości. 

Numer wersji: 01.20.008
Data wgrania: 04.10.2021

 1. Dodanie filtrów na stronie głównej. Dodanie możliwości eksportowania przefiltrowania wniosków do excela.
 2. Dodanie zabezpieczenia, uwzględniającego istniejące aneksy podczas przeliczania limitów spowodowanego kliknięciem przycisku "Zmień status na dofinansowanie wypłacone".
 3. Poprawnie funkcjonalności generowania zwrotów.

Numer wersji: 01.20.007
Data wgrania: 30.09.2021

 1. Poprawienie funkcjonowania skrzynki wiadomości wysłanych oraz skrzynki wiadomości odebranych.
 2. Poprawienie funkcjonalności generowania wydruków rozliczeń.
 3. Poprawienie wyświetlania danych dotyczących podpisu widocznych w podglądzie wniosku.

Numer wersji: 01.20.006
Data wgrania: 27.09.2021

 1. Dodanie przycisku w sekcji "Dane wnioskodawcy" umożliwiającego aktualizację danych we wnioskach o statusie "Do poprawy". W przypadku, gdy dane zostały zmienione przed lub w trakcie poprawiania dokumentu, możliwe jest ich zaktualizowanie.

Numer wersji: 01.20.005
Data wgrania: 20.09.2021

 1. Poprawienie błędnego zliczania wniosków złożonych i rozpatrzonych negatywnie w ramach Modułu II w raporcie 18.
 2. Poprawienie błędu blokującego możliwość wygenerowania wydruku PDF dla wniosku o rozliczenie w których wprowadzone zostały znaki niedrukowalne.)
 3. Poprawienie błędnie wyświetlanej daty i godziny odczytania wniosku przez odbiorcę (Wnioskodawcę).
 4. Poprawienie błędu blokującego wyświetlanie w centralnych szablonach dokumentów wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się i barier technicznych.

Numer wersji: 01.20.004
Data wgrania: 15.09.2021

 1. Poprawienie błędnego przypisywanie płci na podstawie nr PESEL we wnioskach o dofinansowanie. 
 2. Poprawienie błędu powodującego brak statusu po zapisaniu wniosku o statusie "Do podpisu".

Numer wersji: 01.20.003
Data wgrania: 14.09.2021

 1. Moduł Realizator. Dodanie pola "nr telefonu" w oknie edycji konta Realizatora przez Administratora Realizatora.
 2. Poprawienie błędnej walidacji uniemożliwiającej zatwierdzenie wniosku  o dofinansowanie w ramach AS.

Numer wersji: 01.20.002
Data wgrania: 13.09.2021

 1. Poprawienie błędu uniemożliwiającego podpisywanie umowy przez wnioskodawcę. 
 2. Poprawienie autouzupełniania pól "Płeć" oraz "Data urodzenia" we wnioskach AS w zakładce "Dane podstawowe". Pola uzupełniane są na podstawie nr PESEL podanego podczas tworzenia konta Wnioskodawcy przez Realizatora.

Numer wersji: 01.20.001
Data wgrania: 11.09.2021

 1. Zmodyfikowanie wniosków w obszarze danych podopiecznego, poprzez dodanie pola numeru telefonu
 2. Zmodyfikowanie poprzez dodanie funkcjonalności aktualizacji limitu w przypadku realizacji wniosku na mniejszą kwotę niż w umowie.
 3. Zmodyfikowanie w obszarze powiadomień dla nowych kont oraz dodatkową weryfikację przy pierwszym logowaniu
 4. Zmodyfikowanie wniosków w obszarze rehabilitacji społecznej: Sprzęt rehabilitacyjny, Likwidacja barier w komunikowaniu się, Likwidacja barier architektonicznych, Likwidacja barier technicznych, Usługa tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika.

Wersja 19

Numer wersji: 01.19.012
Data wgrania: 09.09.2021

 1. Wnioski w ramach Aktywnego Samorządu. Sekcja "Wnioskodawca składa wniosek (w zależności od swojej sytuacji)" - zmiana nazwy etykiety z „jako rodzic/opiekun prawny pełnoletniego dziecka/pełnoletniego podopiecznego” na „jako rodzic/opiekun prawny pełnoletniego dziecka/pełnoletniego podopiecznego, gdy osoba ta nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych”. 
 2. Moduł Realizatora: dodanie możliwości wprowadzania zwrotów dla wniosków zatwierdzonych, do których wnioskodawca ani organizator nie złożyli wymaganych dokumentów. Zmiana dotyczy wniosków w ramach Rehabilitacji społecznej - Turnusy rehabilitacyjne.
 3. Implementacja zmian w ramach WCAG 2.0. 

Numer wersji: 01.19.011
Data wgrania: 26.08.2021

 1. Poprawienie procesu generowania wydruku informacji o podpisie - oświadczenie Organizatora.

Numer wersji: 01.19.010
Data wgrania: 23.08.2021

 1. Poprawa generowania wniosków i wniosków o rozliczenie.

Numer wersji: 01.19.009
Data wgrania: 19.08.2021

 1. Moduł Wnioskodawcy/Realizatora – dodatkowe zabezpieczenie mające na celu poprawne wyświetlanie wydruku PDF wniosku po przesłaniu do poprawy (Realizator->Wnioskodawca) oraz po ponownym przesłaniu do instytucji w przypadku wysyłki bez podpisu elektronicznego (Wnioskodawca->Realizator) 

Numer wersji: 01.19.008
Data wgrania: 18.08.2021

 1. Moduł Realizatora – poprawa błędów związanych z podpisem poprzez Profil Zaufany oraz dodatkowe zabezpieczenia dla podpisów elektronicznych

Numer wersji: 01.19.007
Data wgrania: 16.08.2021

 1. Poprawa działania podpisu składnanego poprzez Profil Zaufany.

Numer wersji: 01.19.006
Data wgrania: 12.08.2021

 1. Zmiana ikon znajdujących się na kafelkach w kreatorze wniosków zgodnie z przekazanymi grafikami.

Numer wersji: 01.19.005
Data wgrania: 10.08.2021

 1. Zmiany funkcjonalne w obszarze Podpisu Kwalifikowanego oraz wydruku informacji o podpisie.

Numer wersji: 01.19.004
Data wgrania: 05.08.2021

 1. Moduł Realizatora - poprawa nazwy przycisku odpowiadającego za podgląd wniosku elektronicznego złożonego przez Wnioskodawcę.
 2. Moduł Realizatora - dodanie mechanizmu automatycznego odblokowania podpisów zablokowanych w wyniku np. przerwania procesu podpisywania PZ, błędnego przelogowania PZ lub innych problemów z podpisem kwalifikowanym (SZAFIR).
 3. Moduł Realizatora - poprawa generowania wydruków wniosków po poprawie, przesłanych przez Wnioskodawcę bez podpisu, w przypadku gdy pierwotny wniosek został złożony z podpisem PZ lub PK.

Numer wersji: 01.19.003
Data wgrania: 29.07.2021

 

 1. Moduł Realizatora - przywrócenie możliwości rejestracji wniosków w imieniu wnioskodawcy przez użytkownika-Realizatora bez wymogu podpisywania profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym 
 2. Moduł Realizatora - usunięcie błędu uniemożliwiającego zatwierdzanie paczek płatności 
 3. Moduł Realizatora - wydłużenie możliwości zatwierdzania wniosków z limitem na rok 2020 

 

Numer wersji: 01.19.002
Data wgrania: 26.07.2021

 1. Moduł Realizatora - poprawa wyświetlania danych osoby, która dokonała zapisu Karty oceny.

Numer wersji: 01.19.001
Data wgrania: 23.07.2021

 1. Moduł Realizatora - Implementacja mechanizmu umożliwiającego podpisywania umów przez wielu przedstawicieli jednostki Realizatora.
 2. Moduł Realizatora - Implementacja mechanizmu umożliwiającego wprowadzenie oświadczenia w imieniu Organizatora oraz zaplanowania płatności wraz z rozliczeniem w przypadku braku wysłania oświadczenia przez Organizatora (dot. Turnusów rehabilitacyjnych).
 3. Wniosek AS C1 - Usunięcie błędu uniemożliwiającego uzupełnienie wniosku w przypadku gdy użytkownik (Wnioskodawca lub Realizator w imieniu Wnioskodawcy) w sekcji "Korzystanie ze środków PFRON" usuwał dodany cel wykorzystania otrzymanych środków PFRON
 4. Poprawa w raportach generowanych w formacie Excel, uniemożliwiającego prawidłowe wyświetlenie danych.

Wersja 18

Numer wersji: 01.18.011
Data wgrania: 19.07.2021

 1. Zmiana w sposobie zaciągania danych w raporcie 30.

Numer wersji: 01.18.010
Data wgrania: 15.07.2021

 1. Dodana sekcja "Limity" w podglądzie zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie. Sekcja ta zawiera informację o wybranym podczas zatwierdzania wniosku okresie limitu.
 2. Poprawa walidacji kwoty aneksu podczas jego tworzenia.

Numer wersji: 01.18.009
Data wgrania: 09.07.2021

 1. Poprawa sposóbu zliczania wartości w wierszu "Razem Moduł I i II" w raporcie nr 19.
 2. Poprawa generowania pliku DOC dla raportu nr 19.
 3. Poprawa komunikata wyświetlanego podczas podpisywania umowy Podpisem Zaufanym przez osobę trzecią.

Numer wersji: 01.18.008
Data wgrania: 05.07.2021

 1. Aktualizacja sposobu przeliczania kwot dla wniosków składanych na Moduł II w raporcie 18 i 19. 

Numer wersji: 01.18.007
Data wgrania: 30.06.2021

 1. Moduł Realizatora. Zmiana nazwy etykiety sekcji "Ocena merytoryczna" na "Weryfikacja Wnioskodawcy w systemach zewnętrznych" w zakładce "Dane historyczne" w menu poziomym.
 2. Poprawienie błędu występującego w informacji zamieszczonej w formularzu rejestracji konta oraz umożliwienie otwarcia regulaminu poprzez kliknięcie link zawarty w informacji.

Numer wersji: 01.18.006
Data wgrania: 24.06.2021

 1. Poprawienie błędu powodującego brak daty zawarcia umowy na wydruku rozliczenia w polu "Nazwa zadania".
 2. Poprawienie błędu polegającego na uwzględnieniu w raporcie nr 19 w kolumnie "Kwota brutto" tylko jednej z kilku pozycji podanych we wniosku na Moduł I obszar D w tabeli "Przedmiot wniosku".
 3. Poprawienie błędu powodującego niepoprawne wyliczanie procentowego udziału własnego na wydruku wniosku na Moduł I obszar C3.
 4. Usunięcie komunikatu dotyczącego walidacji miękkiej wyświetlanego podczas zapisywania wniosku nieautoryzowanego lub autoryzacji wniosku o środki PFRON w przypadku samorządów wojewódzkich i kwoty środków na ZAZ.

Numer wersji: 01.18.005
Data wgrania: 17.06.2021

Wykaz zmian:

 1. Aktualizacja bibliotek czcionek systemowych oraz formatowanie nowej wersji LibreOffice.
 2. Zmiana sposobu prezentacji danych w raporcie nr 18 tak aby raport pokazywał aktualne statusy na dzień generowania raportu zamiast na dzień końcowy oznaczony w kryterium doboru raportu.

Numer wersji: 01.18.004
Data wgrania: 14.06.2021

Wykaz zmian:

 1. Poprawienie błędu dotyczącego tworzenia rozliczeń do wniosków 'Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze', z typem płatność: Transza
 2. Uzupełnienie do wersji 18. W oknie modalnym dotyczącym weryfikacji w EKSMOoN dodano przy wymaganych polach symbol *. Dodanie suwaka po prawej stronie pola "Wynik weryfikacji" w przypadku obszernego wyniku. Dodanie pomocy kontekstowej w nagłówku sekcji "Weryfikacja orzeczenia o niepełnosprawności" zawierającej opis możliwych odpowiedzi. Dodanie warunku aktywności dla pól "nr orzeczenia" oraz "stopień niepełnosprawności" - podczas weryfikacji w oparciu o jedno z nich drugie będzie nieaktywne.
 3. Zmiana dla wniosku MI C3 oraz MI C4 w sekcji Przedmiot wniosku (wniosek C3) i Informacje uzupełniające (wniosek C4) - podsekcje: Proteza kończyny dolnej lewej/prawej, po amputacji, zmieniono "na poziomie podudzia" na nowy wpis "na poziomie stopy lub podudzia". Wgranie nowych szablonów centralnych dokumentów dla wniosków C3 i C4 na środowisko produkcyjne.

 

Numer wersji: 01.18.003
Data wgrania: 10.06.2021

Wykaz zmian:

 1. Poprawienie błędu występującego podczas generacji paczek przelewu VideoTel, poprzez usunięcie w polach Opis oraz Nazwa banku znaków cudzysłowu.
 2. Poprawienie błędu niepoprawnego wyświetlania tekstu wiadomości.

Numer wersji: 01.18.002
Data wgrania: 7.06.2021

Wykaz zmian:

 1. Zmiana nazwy statusu sprawy z "Rezygnacja" na "Wycofana" w sytuacji, gdy informacja o wyborze turnusu zostanie odrzucona przez Realizatora.
 2. Poprawienie błędu pobierającego do okna weryfikacji w EKSMOoN dane opiekuna w przypadku składania wniosku na "Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze" w imieniu podopiecznego.
 3. Poprawa danych wyświetlanych w wydruku PDF wniosku o środki PFRON.

Numer wersji: 01.18.001
Data wgrania: 31.05.2021

Wykaz zmian:

 1. Implementacja mechanizmu weryfikacji ważności orzeczenia o niepełnosprawności w bazie EKSMOoN. Funkcjonalność pozwala na weryfikację czy dana osoba posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności oraz odnotowuje w systemie wynik przeprowadzonej weryfikacji. Opis usługi znajduje się w podręczniku Użytkownika Wewnętrznego rozdział 6.18.
 2.  Wprowadzenie nowego widoku dla modułu I i II AS w zakładce „Limity” - "Limity w podziale na zadania AS". Naprawa błędu wyświetlania dostępnego limitu dla AS podczas oceny merytorycznej.
 3. Poprawienie błędu aktualizacji limitu dla odrzuconych wniosków z przyznanym dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych, tak aby w/w wnioski nie były wliczane do kwot przyznanego dofinansowania.

Wersja 17

Numer wersji: 01.17.011
Data wgrania: 27.05.2021

Wykaz zmian:

 1. Usunięcie wartości dziesiętnych z kwot znajdujących się w kolumnie "Wysokość środków wg algorytmu" na wydruku wniosku o środki z PFRON.
 2. Moduł Realizator. Poprawienie błędu uniemożliwiającego wygenerowanie rozliczenia do podpisanej obustronnie umowy.
 3. Umożliwienie użytkownikom w roli PFRON Specjalistyczny zatwierdzania i usuwania roboczych Limitów Swa w oparciu o uprawnienie: "Limity PFRON: Aktualizacja z zatwierdzeniem".

Numer wersji: 01.17.010
Data wgrania: 21.05.2021

Wykaz zmian:

 1. Moduł Realizator. Zmiana wyglądu raportu "22. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt 7 lit. a" zgodnie z przesłanym szablonem.
 2. Moduł Realizator. Poprawienie błędu uniemożliwiającego generowanie nowej umowy dla wniosków na Moduł I obszar A4. 
 3. Moduł Realizator. Poprawienie błędu pobierającego do wydruku paczki płatności nieprawidłowy nr umowy oraz datę jej podpisania 

Numer wersji: 01.17.009
Data wgrania: 17.05.2021

Wykaz zmian:

 1. Dodano numerowanie stron w raporcie 36 oraz zmieniono sortowanie w widoku paczek płatności dla wniosków o środki PFRON (sortowanie rosnąco po nr. ewidencyjny samorządu).
 2. Ograniczono widok tabeli "Rejestr wniosków o środki z PFRON" na stronie głównej. Obecnie jest niewidoczny dla użytkownika Administrator Systemu.
 3. Poprawiono błąd w podglądzie załącznika w piśmie ws. zmiany numeru rachunku.
 4. Poprawiono szablon do wydruku umowy w programie "Aktywny samorząd Moduł II - edukacja".
 5. Poprawiono błąd w podglądzie wniosków moduł ii, możliwości sprawdzenia: uzyskana dotychczas pomoc ze środków PFRON na edukację na poziomie wyższym.
 6. Poprawiono błąd w nazwie uczelni we wniosku MII oraz na wydruku.

Numer wersji: 01.17.008
Data wgrania: 12.05.2021

Wykaz zmian:
 1. Moduł Realizator i moduł PFRON. Wprowadzenie zmian pozwalających na uwzględnienie wniosków zarchiwizowanych w raportach 18/30, 19/31, 20/32.
 2. Moduł Realizator. Poprawienie błędu powodującego połączenie się dwóch wątków wiadomości w jeden wątek. Rozdzielenie połączonych wiadomości i umieszczenie ich w odpowiednich dla nich jednostkach w bazie danych.

Numer wersji: 01.17.007

Data wgrania: 6.05.2021

Wykaz zmian:
 1. Moduł PFRON. Zmiany uprawnień dla ról PFRON-Specjalistyczny, PFRON Podstawowy i PFRON Rozszerzony. Odebranie uprawnień w roli PFRON-Specjalistyczny w obrębie obsługi wniosków o środków z PFRON oraz zwrotów środków PFRON. Nadanie uprawnień w PFRON-Specjalistyczny w obrębie okresów limitów, limitów PFRON, planów finansowych oraz pism ws. zmiany rachunku bankowego. Zmiany uprawnień w rolach PFRON Podstawowy i PFRON Rozszerzony w obrębie wskaźników, okresów limitów, planów finansowych, limitów środków PFRON oraz Listy Realizatorów.
 2. Moduł Realizatora. Poprawienie błędu powodującego brak nazwy naboru na wydruku pisma.
 3. Moduł Realizatora. Poprawienie błędu uniemożliwiającego zatwierdzanie wielu rozliczeń na raz.
 4. Moduł PFRON. Dodanie uprawnienia umożliwiającego zarządzanie widokiem listy pism ws. zmiany rachunku bankowego.
 5. Moduł PFRON i moduł Realizator. Poprawienie błędu uniemożliwiającego edycję szablonu umów.
 6. Moduł PFRON. Poprawienie błędu uniemożliwiającego dokonywanie zmian w uprawnieniu dotyczącym podglądu na liście centralnych szablonów dokumentów.

Numer wersji: 01.17.006
Data wgrania: 29.04.2021

Wykaz zmian:
 1.  Stworzenie skryptu do importu umów do wniosków z Aktywnego Samorządu.
 2. Moduł organizatora. Poprawienie błędu uniemożliwiającego zapisywanie oraz zatwierdzanie oświadczenia Organizatora.
 3. Realizator podstawowy. Poprawienie pomocy kontekstowej w formularzu wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu II w "Formie kształcenia".

Numer wersji: 01.17.005
Data wgrania: 26.04.2021

Wykaz zmian:
 1. Moduł Realizator, raport 18. Poprawienie kwoty wyświetlanej kolumnie "Kwota wypłacona" dla wniosków z obszaru C5.
 2. Moduł Realizator, raport 20. Naprawa błędnego przeliczania wniosków w obszarze C5, w których wskazano stopień niepełnosprawności "umiarkowany" lub równorzędny.
 3. Moduł Realizator. Poprawienie błędu powodującego nadpisywanie daty bieżącej podczas zatwierdzania rozliczenia w sekcji "Dofinansowanie wypłacone".
 4. Moduł Realizator. Naprawa błędu powodującego czyszczenie pola "Nazwa uczelni" w drugiej formie kształcenia we wnioskach w ramach Modułu II.
 5. Moduł Realizator. Naprawa błędu uniemożliwiającego generowanie pliku PDF pełnej listy rankingowej zawierającej więcej niż 25 wniosków.

Numer wersji: 01.17.004
Data wgrania: 16.04.2021

Wykaz zmian:
 1. Moduł Realizatora, rola Administrator Realizatora. Dodanie funkcjonalności cofnięcia statusu dla Informacji o wyborze turnusu z "Zatwierdzona Real." na "Zaakceptowana", Oświadczenia Organizatora z "Do poprawy" na "Złożone" oraz Informacji o przebiegu turnusu z "Do poprawy" na "Złożona". 

Numer wersji: 01.17.003
Data wgrania: 12.04.2021

Wykaz zmian:
 1. Moduł Wnioskodawcy. Naprawa funkcjonalności pozwalającej na ponowne utworzenie oraz złożenie rozliczenia po wcześniejszym usunięciu rozliczenia roboczego.
 2. Dodanie walidacji uniemożliwiającej wprowadzenie daty przyszłej podczas rejestrowania w systemie SOW wniosku w imieniu Wnioskodawcy.
 3. Wprowadzenie zmian na wniosku AS obszar D - Opieka nad osobą zależną. Zmiana nazwy sekcji w zakładce Nauka z "Obecnie dziecko/podopieczny jest wychowankiem/uczniem placówki/studentem" na "Obecnie wnioskodawca/mocodawca jest wychowankiem/uczniem placówki/studentem" oraz usunięcie opcji "przedszkole".
 4. Moduł PFRON. Dodanie miękkiej walidacji do wniosku o środki z PFRON dla środków na WTZ podczas zapisywania danych wniosku (dot. kwoty "Do przekazania"). W wyniku spełnienia warunków miękkiej walidacji nastąpi wyświetlenie informacji o kwocie niewykorzystanej w danym kwartale lub o przekroczonego limitu kwartalnego.

Numer wersji: 01.17.002
Data wgrania: 8.04.2021

Wykaz zmian:
 1. Moduł Realizatora.  Naprawa błędu uniemożliwiającego wygenerowanie raportu 19 (i odpowiadającego mu w module PFRON raportu 31) dla dat nie zawierających się w jednym roku kalendarzowym.
 2. Moduł Realizatora. Wydłużenie okresu, w którym podczas przekazywania wniosku "Do zatwierdzenia" w polu "Wybierz okres limitu" widoczny jest również limit w ramach roku poprzedniego. Wybór roku poprzedniego był możliwy do końca pierwszego kwartału, natomiast teraz będzie on dostępny do końca drugiego kwartału.
 3. Moduł Realizatora. Poprawa wyliczania kwoty zrealizowanych płatności w raporcie 18. W przypadku więcej niż jednej płatności w ramach jednego rozliczenia na refundację do raportu zliczana będzie suma dodanych płatności a nie tylko jedna z dodanych do niego płatności.
 4. Moduł Realizatora. Naprawa błędu wynikającego z dublowania się w raporcie 18 kwot z umów z więcej niż jednym aneksem.

Numer wersji: 01.17.001
Data wgrania: 31.03.2021

Wykaz zmian:
 1. Implementacja mechanizmu zabezpieczającego przed kilkukrotnym kliknięciem przycisku "Zarejestruj" podczas rejestracji nowego użytkownika-wnioskodawcy chroniąca przed niepożądanym dublowaniem kont w systemie. Zostaną też wprowadzone dodatkowe blokady bezpośrednio na strukturze bazy danych i tabeli użytkowników.
 2. Moduł Realizatora. Uruchomienie usługi weryfikacji danych wniosku z systemem SOF2 podczas weryfikacji w ocenie merytorycznej. Zmiana została opisana w następującym miejscu podręcznika: "PUW - Podręcznik Użytkownika Wewnętrznego 01.17.001_1.0.docx", rozdział 6.15.M
 3. Moduł Realizatora. Rozszerzenie mechanizmu cofania statusu sprawy/wniosku do chwili utworzenia umowy, rozliczenia lub płatności w ramach wniosku. Dodanie funkcjonalności usuwanie oceny rozliczenia dla typu płatności "bez rozliczenia" (rola Realizator rozszerzony) oraz rozliczeń roboczych (rola wnioskodawca i Realizator podstawowy w imieniu wnioskodawcy). Dodanie mechanizmu usuwania umowy o statusie "Wygenerowana umowa" (rola Realizator podstawowy).  Zmiana została opisana w następujących miejscach podręcznika: "PUW - Podręcznik Użytkownika Wewnętrznego 01.17.001_1.0.docx", rozdziały: 6. 32, 6.34, 6.35, 7.8".
 4. Realizacja dodatkowych zmian w ramach obsługi wniosków o środki z PFRON (m.in. zmiana na liście wniosków zatwierdzonych do realizacji, dodanie oznaczenia typów raportów). Zmiana została opisana w następującym miejscu podręcznika: "PAM - Podręcznik Użytkownika Wewnętrznego 01.17.001_1.0.docx", rozdział 6.7.
 5. Realizacja zmian w ramach Aktywnego samorządu - etap drugi.  Zrealizowano m.in.: aktualizacja istniejących raportów (moduł Realizatora nr: 18, 19, 20, moduł PFRON nr: 30, 31, 32), aktualizacja listy rankingowej, modyfikacja pomocy kontekstowej we wnioskach elektronicznych, w weryfikacji formalnej wniosku dodano sekcję dot. zaświadczenia lekarza, zmodyfikowano formularz umowy oraz dodano nowe zmienne dla szablonów umowy i pism. Zmiana została opisana w następujących miejscach podręcznika "PUW - Podręcznik Użytkownika Wewnętrznego 01.17.001_1.0.docx", rozdziały 6.10, 6.19, 6.25.
 6. Moduł Realizatora. Dodanie raportu sprawozdawczego z zadań "Algorytmowych" - Nr 22 - Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt 7 lit. a.
 7. Dodano automatyczne pobieranie limitu z SOF2 wg harmonogramu oraz w widoku "Limity Środków programu celowego Aktywny samorząd" dodano przycisk "Pobierz aktualną informację a limitach z SOF2" do ręcznego uruchomienia procesu. Zmiana została opisana w następującym miejscu podręcznika: "PAM - Podręcznik Użytkownika Wewnętrznego 01.17.001_1.0.docx", rozdział 7.7.2 podpunkt 2.
 8. Moduł Realizatora - poprawa błędu generowania nowej wiadomości masowej dla naborów starszych niż z roku 2021.

Wersja 16

Numer wersji: 01.16.008

Data wgrania: 29.03.2021

Wykaz zmian:
 1. Moduł Realizatora. Poprawa mechanizmu kontrolowania daty zakończenia turnusu rehabilitacyjnego. Jako datę zakończenia system będzie kontrolował datę zakończenia turnusu podaną w informacji o wyborze turnusu, a nie podaną we wniosku na dofinansowanie.
 2. Wnioski Aktywny samorząd - sekcja Korzystanie z PFRON - naprawa błędu uniemożliwiającego przeglądanie wprowadzonych danych.
 3. Wniosek Aktywny samorząd Moduł I - A1 - Sekcja Niepełnosprawność sprzężona - poprawa zapisu zmienionej wartości (czyszczenia wcześniejszych danych w polu i zastąpienie jej nową, prawidłową wartością).
 4. Moduł Realizatora. Poprawa wyświetlania naborów podczas tworzenia wiadomości masowych.
 5. Moduł Wnioskodawcy - rejestracja w imieniu Wnioskodawcy informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego / rozliczenia - Uproszczenie mechanizmu polegające na pominięciu kroku wyszukiwania Wnioskodawcy, gdy dodanie dokumentów wykonywane jest z poziomu zakładek oceny wniosku na dofinansowanie.
 6. Wniosek Aktywny samorząd Moduł II Edukacja - poprawa wyświetlania na wydruku PDF nazwy uczelni będącej dodatkowym/innym kierunkiem - sekcja Inny kierunek nauki.

Numer wersji: 01.16.007
Data wgrania: 25.03.2021

Wykaz zmian:
 1. WCAG - poprawiono zbyt mały kontrast w nagłówku wiadomości systemowych.
 2. Poprawiono błąd na karcie oceny w ocenie merytorycznej polegający na tym, że system nie zaciągał kryterium zwiększenia dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.
 3. Zaktualizowano deklarację dostępności.

Numer wersji: 01.16.006
Data wgrania: 18.03.2021

Wykaz zmian:
 1. Modyfikacja narzędzia importu danych do rejestrów organizatorów i ośrodków turnusów rehabilitacyjnych o podgląd istniejących danych w bazie. Zmiana usprawnia porównywanie danych importowanych z istniejącymi w bazie. 

Numer wersji: 01.16.005
Data wgrania: 11.03.2021

Wykaz zmian:
 1. Wniosek na Edukację w ramach Aktywnego samorządu - poprawa wyświetlania powiatów w ramach wcześniej wskazanego województwa podczas wprowadzania danych drugiego kierunku kształcenia.
 2. Wnioski na zadania w ramach Aktywnego samorządu, sekcja Korzystanie z PFRON - poprawa wyświetlania nazw zadań w tabeli "Cele wykorzystania otrzymanych środków PFRON".
 3. Poprawa błędów zgłoszonych po testach DF.
 4. Aktualizacja deklaracji dostępności.

Numer wersji: 01.16.004
Data wgrania: 4.03.2021

Wykaz zmian:
 1. Moduł PFRON. Dodanie do listy "Wiadomości systemowe kolumn: "Wysłane do (powiadomienia)", "Data zakończenia wysyłki" oraz zmiana nazwy kolumny "Wysłane do" na "Wysłane do (e-mail)".
 2. Moduł Wnioskodawcy, wniosek na zadanie Sport, kultura, rekreacja i turystyka w ramach Rehabilitacji społecznej. Poprawa wyświetlania wartości zmiennych dla danych z sekcji "Informacje o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych" na wydruku wniosku PDF.

Numer wersji: 01.16.003
Data wgrania: 25.02.2021

Wykaz zmian:
 1. Usunięcie duplikatów użytkowników wskazanych przez Realizatora.
 2. Dodanie modułu Organizatora w filtrze modułów na liście zdarzeń systemowych.
 3. Usunięcie błędu podczas próby aktualizacji bazy Organizatorów. 

Numer wersji: 01.16.002
Data wgrania: 23.02.2021

Wykaz zmian:
 1. Zmiana działania okruszków w module Wnioskodawcy podczas dodawania nowego wniosku. Nazwa grupy przekierowuje użytkownika do listy aktywnych naborów w ramach wcześniej wybranego obszaru (województwo/powiat).
 2. Zmiana wyświetlanej nazwy na kafelku dot. limitów w module Realizatora na "Limity wg zadań".
 

Numer wersji: 01.16.001
Data wgrania: 20.02.2021

Wykaz zmian:
 1. Uruchomienie naborów AS 2021.
 2. Utworzenie Centralnej Karty Oceny AS.
 3. Modyfikacja wniosków na zadania w ramach Aktywnego samorządu na rok 2021.
 4. Wnioski bez autoryzacji w AS - dodanie funkcjonalności pozwalającej na składanie wniosków w ramach Aktywnego samorządu bez podpisu elektronicznego z informacją o konieczności jego posiadania w przypadku elektronicznego podpisywania umów.
 5. Aktualizacja numeracji Teryt w bazie danych.
 6. Utworzenie możliwości wywołania multiwyboru w menu "Informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego / Nowy dokument" w celu masowego generowania dokumentów w module Organizatora

Wersja 15

Numer wersji: 01.15.004
Data wgrania: 19.02.2021

Wykaz zmian:

 1. Ukrycie zbędnych komunikatów informujących o wysłaniu powiadomienia i wiadomości z potwierdzeniem złożenia wniosku.
 2. Poprawa błędów wyliczania danych w raportach 34, 36, 37 i 38 oraz ujednolicenie kolorystyki.
 3. Poprawa zgłoszonych błędów do obsługi wniosków o środki PFRON, m.in. poprawa nazw, formatowania danych, przeliczania kwot.

Numer wersji: 01.15.003
Data wgrania: 15.02.2021

Wykaz zmian:

 1. Poprawa generowania w pismach zmiennych dot. Turnusów rehabilitacyjnych w widoku modułu Wnioskodawcy.
 2. Modyfikacja działania list województw i powiatów.
 3. Dodanie kolumny z wartościami punktowymi na wydruku karty oceny merytorycznej w Turnusach rehabilitacyjnych.
 4. Poprawa błędów we wnioskach i raporcie 20 AS.

Numer wersji: 01.15.002
Data wgrania: 9.02.2021

Wykaz zmian: 

 1. Poprawa działania weryfikacji (po numerze PESEL z pominięciem adresu e-mail) użytkownika zalogowanego do SOW podczas podpisywania dokumentów za pomocą Profilu Zaufanego.
 2. Aktualizacja treści komunikatu na zakładce "Dane podopiecznego" podczas wypełniania wniosku w imieniu własnym na: "Wypełnienie tej części nie jest konieczne. Należy kliknąć przycisk „Sprawdź i zapisz” oraz „Następna”.
 3. Zmiana nazwy powiatu zgłoszonego do korekty.
 4. Aktualizacja podstawy prawnej we wniosku na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Numer wersji: 01.15.001
Data wgrania: 5.02.2021

Wykaz zmian:

 1. Dodanie funkcjonalności obsługi importu kilku limitów w tym samym roku wraz z aktualizacją numeracji IdSam.
 2. Modyfikacje dot. obsługi wniosków o środki z PFRON w ramach, których zdjęto wymagalność z pola "Nr tel. sporządzającego" podczas wprowadzania wniosku papierowego w imieniu JST. Zrealizowano zmiany w oknie "Informacje o realizacji przelewów do samorządów terytorialnych" na liście Wnioski, dla których nie zrealizowano przelewów (modyfikacja sortowania domyślnego oraz usunięcie filtra "po nr paczki" oraz usunięto przycisk "Wygeneruj nową paczkę" na liście paczek środków z PFRON.
 3. Aktualizacja słownika powiatów.
 4. Obsługa importu kilku limitów w tym samym roku - realizacja uwag po testach.

Wersja 14

Numer wersji: 01.14.013
Data wgrania: 4.02.2021

Wykaz zmian:

 1. Usunięcie błędu generowania wydruków PDF rozliczeń.
 2. Zmiana treści komunikatu zwrotnego dla weryfikacji w SODiR z "UWAGA! Zweryfikuj ustawiając status ręcznie, bazując na danych pobranych z systemu SODiR:" na "Wynik weryfikacji bazujący na danych pobranych z systemu SODiR" oraz "Okres:" na "Ostatni okres refundacji w formacie RRRRMM:"

 

Numer wersji: 01.14.012
Data wgrania: 28.01.2021

Wykaz zmian:

 1. Poprawa wyświetlania domyślnych wartości podczas definiowania płatności w Rozliczeniach, Wniosku i Umowie (zakładki "Płatności" i "Płatności w transzach". Przywrócono również funkcjonalność automatycznej zmiany statusu rozliczenia na "Dofinansowanie wypłacone" po potwierdzeniu pozycji płatności w paczce.
 2. Poprawa błędu nadmiarowego przeliczania kwoty wykorzystanego limitu po przekazaniu wniosków do archiwum.

Numer wersji: 01.14.011
Data wgrania: 25.01.2021

Wykaz zmian:

 1. Poprawa wyświetlania domyślnych wartości podczas definiowania płatności w Rozliczeniach.
 2. Poprawa błędu wyliczania procentu dofinansowania w rozliczeniach w module Wnioskodawcy.
 3. Poprawa wyświetlania wyników wyszukiwania na liście Realizatorów podczas zmiany modułu na moduł PFRON.

Numer wersji: 01.14.010
Data wgrania: 18.01.2021

Wykaz zmian:

 1. Poprawa wyliczeń i wyświetlania danych w raportach 18, 19 i 20.
 2. Usunięcie błędu braku dostępu w module Wnioskodawcy dla wniosków o statusie "do poprawy".
 3. Poprawa działania filtrów na liście rankingowej w menu Wnioski.
 4. Poprawa dostępności dla przycisku "Zamknij" dla listy błędów.
 5. Poprawa wyliczeń i wyświetlania danych w raporcie 21.

Numer wersji: 01.14.009
Data wgrania: 11.01.2021

Wykaz zmian:

 1. Poprawa wyliczeń i wyświetlania danych w raportach 18, 19 i 20.
 2. Dodanie w oknie wyświetlającym odbiorców wiadomości kolumn pozwalających na identyfikację adresata - kolumny: Imię; Nazwisko; Nazwa jednostki (Realizatorzy) / Miasto (Wnioskodawcy).

Numer wersji: 01.14.008
Data wgrania: 7.01.2021

Wykaz zmian:

 1. Moduł Wnioskodawcy / Lista wszystkich wniosków - dodanie przycisku akcji wycofania dla wniosków na Turnusy rehabilitacyjne. 

Numer wersji: 01.14.007
Data wgrania: 4.01.2021

Wykaz zmian:

 1. Skorygowano poprawność wyboru limitu podczas edycji limitów PP3 w module Realizatora.

Numer wersji: 01.14.006
Data wgrania: 30.12.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawa uprawnień dla użytkowników DF.
 2. Poprawa sposobu pobierania informacji dotyczących zwrotów z bazy danych.
 3. Usunięcie problemu uniemożliwiającego zapisanie lub przesłanie do instytucji informacji o przebiegu turnusu.
 4. Zmiana nazwy zakładki z "Załączniki z wniosku" na "Załączniki".
 5. Poprawa zachowania checkboxa w rejestrze płatności dla płatności zrealizowanych.
 6. Poprawa przenoszenia w odpowiednie miejsce z powiadomień wysłanych do użytkownika (np. informacja o przebiegu turnusu).
 7. Modyfikacje w raportach nr 18 i 19.

Numer wersji: 01.14.005
Data wgrania: 28.12.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawiono problem z wyświetlaniem karty oceny do naborów o turnusy rehabilitacyjne (zależne od zaznaczenia radiobuttona).
 2. Wprowadzono globalne mechanizmy wymuszania odświeżania cache po stronie przeglądarki dla plików .js w każdej kolejnej wersji systemu.
 3. Zrealizowano cofnięcie statusu umowy w ramach zgłoszenia.

Numer wersji: 01.14.004
Data wgrania: 23.12.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawa błędu występującego podczas podpisywania umowy przez Realizatora za pomocą Profilu Zaufanego.

Numer wersji: 01.14.003
Data wgrania: 22.12.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawa wprowadzania wniosku – Data zatrudnienia.
 2. Poprawa wyświetlania potwierdzenia podpisu.
 3. Poprawa przypisania szablonu do wygenerowanej umowy.
 4. Poprawa generowania umowy.
 5. Poprawa dostępności rejestru płatności.
 6. Weryfikacja ról użytkowników PFRON.

Numer wersji: 01.14.002
Data wgrania: 21.12.2020

Wykaz zmian:

 1. Skrypt uruchamiający nabory na turnusy rehabilitacyjne oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2021.
 2. Brak dostępu w rejestrze płatności - poprawa błędu.
 3. Usunięcie uzupełnionego załącznika – zgodnie ze zleceniem.
 4. Spowolnienie pracy systemu - poprawa błędu.
 5. Problem z przypisaniem wniosku do Realizatora, status złożony - poprawa błędu.

Numer wersji: 01.14.001
Data wgrania: 18.12.2020

Wykaz zmian:

 1. Turnusy rehabilitacyjne – pełna obsługa procesu na linii Wnioskodawca-JST-Organizator.
 2. Obsługa procedury obsługi limitów dla zadań algorytmowych w tym wnioskowania o środki PFRON.
 3. Implementacja nowych ról (Infolinia, Analityk PFRON DF, Analityk PFRON DPR, Analityk PFRON Oddział).
 4. Dodanie modułu komunikacji Administratora Systemu z Rolą Administrator lokalny - masowa wysyłka informacji tekstowych do Administratorów Lokalnych.
 5. Zmiany w powiadomieniach dla Realizatorów.
 6. Dodanie możliwości wprowadzenia załączników do umowy.
 7. Zmiana w raporcie nr 18 i 19.

Wersja 13

Numer wersji: 01.13.021
Data wgrania: 15.12.2020

Wykaz zmian:

 1. Rozszerzenie widoku administratora PFRON w zakładce "administracja wnioskodawcy" - udostępnienie administratorowi PFRON zakładek "Dane wnioskodawcy" i "Dane podopiecznego".\
 2. Podczas składania wniosku z modułu I, obszar C1 jako pełnomocnik, Wnioskodawca nie posiadał możliwości wprowadzenia danych podopiecznego - poprawa.

Numer wersji: 01.13.020
Data wgrania: 8.12.2020

Wykaz zmian:

 1. Aktualizacja listy uczelni możliwych do wyboru w MII AS.

Numer wersji: 01.13.019
Data wgrania: 20.11.2020

Wykaz zmian:

 1. Podczas zatwierdzenia rozliczenia występował błąd "Suma płatności nie pokrywa kwoty rozliczenia. Sprawdź rejestr płatności." pomimo, iż kwoty były prawidłowe – poprawa.
 2. Zostało poprawione podmienianie danych pod zmienne przedmiotu wniosku na wydruku umowy.
 3. We wnioskach do zatwierdzenie pojawiały się błędne informacje dotyczące kryterium zwiększenia dodatku przez realizatora. Dodatkowo, gdy kryterium nie zostało spełnione, kalkulator przeliczał kwotę dofinansowania – poprawa.

Numer wersji: 01.13.018
Data wgrania: 10.11.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawiono kryteria wyszukiwania Wnioskodawców podczas wysyłania wiadomości systemowych - należy podać PESEL Wnioskodawcy oraz przynajmniej jedno z dostępnych pól.

Numer wersji: 01.13.017
Data wgrania: 5.11.2020

Wykaz zmian:

 1. Zmiana algorytmu w kalkulatorze dostępnym na etapie oceny merytorycznej w module II.
 2. Naprawiono błąd, który występował podczas próby nadania nowych ról w jednostce. Wyświetlany był komunikat: "Błąd zależności, zweryfikuj ustawienia jednostek".
 3. Przeniesiona została lista załączników we wnioskach w sekcji "załączniki" ponad przyciski funkcyjne.

Numer wersji: 01.13.016
Data wgrania: 3.11.2020

Wykaz zmian:

 1. Informacja o podpisie wniosku była niedostępna, gdy wniosek został zwrócony do poprawy - poprawa.
 2. Wnioski z Modułu II, w których wybrano jedną z wartości w polu "Niezdolność do pracy" nie były ujmowane w raporcie numer 20 - poprawa.
 3. Usunięto paczkę płatności o numerze "04/2020" w zgłoszonej jednostce.
 4. Poprawiono błąd, w wyniku którego konto Wnioskodawcy podczas rejestracji było duplikowane.
 5. Przedłużono nabory na wnioski "Pomoc Poszkodowanym - Moduł III" do 16 listopada oraz dodano we wniosku dwie nowe opcje wyboru ("4 miesiące" oraz "5 miesięcy") w polu "Wnioskowany okres przyznania świadczenia".
 6. Usunięcie/zmiana statusu: wniosków, pism, rozliczeń oraz umów z poziomu bazy danych zgłoszonych w poszczególnych zleceniach.
 7. Zmiana algorytmu kalkulatora kwoty przyznanej w Module II.

Numer wersji: 01.13.015
Data wgrania: 27.10.2020

Wykaz zmian:

 1. Usunięto zduplikowane konto Wnioskodawcy.
 2. Poprawiono dane w podsumowaniu raportu numer 33 w module PFRON. Wnioski złożone w jednostkach SJO nie są już zliczane podwójnie.
 3. Poprawiono błąd w umowach, który usuwał część informacji po zmianie statusu umowy na "Umowa rozliczona".
 4. Wprowadzono komunikat z ostrzeżeniem, iż edycja kryteriów oceny po otwarciu naboru nie powoduje zmiany karty oceny. Dodatkowo wprowadzono blokadę możliwości edycji karty oceny dla aktywnych naborów.

Numer wersji: 01.13.014
Data wgrania: 23.10.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawiono wyświetlanie danych w podsumowaniu raportu 33 w module PFRON.

Numer wersji: 01.13.013
Data wgrania: 16.10.2020

Wykaz zmian:

 1.  Wprowadzono optymalizacje podczas ładowania danych do tabeli z płatnościami w szczegółach paczki płatności. Optymalizacje znacząco przyspieszyły ładowanie oraz filtrowanie płatności.
 2. Poprawiono błąd związany z niewidocznym przyciskiem do dodawania nowych załączników dla wniosków, które zostały już wysłane do instytucji.
 3. Poprawiono błąd, który uniemożliwiał wycofanie wniosku niekończącego się umową, który posiadał wysłane pismo do Wnioskodawcy przed zatwierdzonym wnioskiem. Wniosek jest niemożliwy do wycofania, gdy pismo zostanie wysłane po zatwierdzeniu wniosku.
 4. Usunięto duplikaty wniosków oraz wprowadzono poprawkę, która uniemożliwi utworzenia się duplikatu wniosku w przyszłości.
 5. Poprawiono zliczanie się pól "Maksymalna wnioskowana kwota dofinansowania (w zł)" oraz "Deklarowany udział własny w zakupie (w zł)" w ocenie merytorycznej dla wniosków z modułu I, obszar A2.
 6. Poprawiono sumy kwot oraz sumy ilości wniosków w podsumowaniu raportu numer 20.
 7. Wnioski cofnięte do poprawy, a następnie edytowane przez Wnioskodawców nie były ujmowane w raportach numer 18 oraz 19.
 8. Wprowadzono poprawki w raporcie numer 19 dla wniosków z modułu II: poprawiono wartości w kolumnie dotyczącej wnioskowanej kwoty; w kolumnie 7a dodano numer rozliczenia; w przypadku zaznaczenia we wniosku jednej z trzech opcji, w sekcji "Niezdolność do pracy", kolumna 18/19 w raporcie nie była uzupełniana; wprowadzona nazwa uczelni wyższej zagranicznej we wniosku nie była wyświetlana w raporcie.

Numer wersji: 01.13.012
Data wgrania: 14.10.2020

Wykaz zmian:

 1. Zablokowano możliwość usuwania załączników dla wniosków o statusie akceptacja formalna i wyższym.
 2. Zaktualizowano nazwy jedenastu uczelni.
 3. W raporcie numer 21 wprowadzono podsumowanie z liczbami dla całego województwa.
 4. Wdrożono modyfikacje do WCAG 2.1

Numer wersji: 01.13.011
Data wgrania: 13.10.2020

Wykaz zmian:

 1. Naprawiono błąd, który występował podczas zbiorczego zatwierdzania pism.

Numer wersji: 01.13.010
Data wgrania: 9.10.2020

Wykaz zmian:

 1. Cofnięty został status sprawy dla zgłoszonego wniosku.
 2. Naprawiono błąd, który występował w momencie wejścia we wniosek w celu weryfikacji formalnej. Wyświetlany był komunikat "Nieoczekiwany błąd".
 3. W raporcie numer 19, błędnie zliczana była łączna kwota wnioskowana dla wniosków z modułu II, w wyniku czego suma z całego raportu była zawyżana - poprawa.
 4. W module PFRON błędnie wyświetlano kwotę przyznanego limitu środków programu celowego "Pomoc poszkodowanym" - poprawa.
 5. Podczas próby otworzenia paczki płatności do edycji lub podglądu występował błąd, całkowicie uniemożliwiając wykonanie jakiejkolwiek czynności - poprawa.

Numer wersji: 01.13.009
Data wgrania: 6.10.2020

Wykaz zmian:

 1. Cofnięto status zgłoszonego wniosku do "Ponowna ocena merytoryczna".
 2. Cofnięto status zgłoszonej umowy.
 3. Przycisk "słoneczko" z informacją o podpisie elektronicznym pojawiał się przy wniosku, gdy wniosek został złożony przez Realizatora w imieniu Wnioskodawcy - poprawa.
 4. Podczas logowania się do Systemu SOW przy pomocy Profilu Zaufanego kontem, gdzie Wnioskodawca nie ma peselu, zmieniono komunikat na "Wybrany użytkownik może się zalogować tylko z wykorzystaniem loginu i hasła."
 5. Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wejście w podgląd potwierdzonej paczki płatności.
 6. Naprawiono błąd, który występował podczas filtrowania płatności w paczce płatności.

Numer wersji: 01.13.008
Data wgrania: 2.10.2020

Wykaz zmian:

 1. Podczas generowania pliku CSV oraz PDF do listy rankingowej, błędnie zliczano przyznane punkty - poprawa.

Numer wersji: 01.13.007
Data wgrania: 1.10.2020

Wykaz zmian:

 1. Została wprowadzona możliwość odrzucenia rozliczenia w przypadku, gdy umowa jest rozwiązana.
 2. Naprawiono błąd występujący podczas przewijania stron w tabelkach z danymi.
 3. Podczas generowania pliku płatności w podglądzie paczki płatności, dokument generował się tylko dla dwóch pierwszych płatności - poprawa.

Numer wersji: 01.13.006
Data wgrania: 29.09.2020

Wykaz zmian:

 1. Podczas potwierdzania list wypłat zmienia się status paczki i potwierdzane są płatności wraz z datą zaksięgowania w paczce oraz w zakładce płatności we wniosku. Poprawiono również mechanizmy odpowiedzialne za oznaczenie statusy sprawy jako "Dofinansowanie wypłacone".
 2. Podczas generowania umowy do wniosku AS A1 w przedmiot wniosku wprowadzane były wszystkie możliwe wartości, a nie tylko te zaznaczone przez Wnioskodawcę - poprawa.
 3. Podczas generowania pisma wyświetlany był błędny komunikat o braku szablonu - poprawa.
 4. We wniosku AS A1 wymagane było podanie kwot dodatkowego wyposażenia i refundacji kosztów dojazdu do eksperta, pomimo że Wnioskodawca o to nie wnioskuje - poprawa.
 5. Podczas generowania pliku płatności w podglądzie paczki płatności, dokument generował się tylko dla dwóch pierwszych płatności - poprawa.

Numer wersji: 01.13.005
Data wgrania: 24.09.2020

Wykaz zmian:

 1. Naprawiono błąd, który blokował działanie dynamicznych elementów w Systemie SOW na starszych wersjach przeglądarki Firefox.
 2. Została poprawiona struktura bazy danych - poprawiono indeksy dla kolumn w tabelach bazodanowych paczek płatności oraz zoptymalizowano kwerendy w zaawansowanych filtrach wyszukiwarki paczek płatności.
 3. Poprawiono błąd występujący w filtrach umów podpisanych, w polu "Data podpisania".

Numer wersji: 01.13.004
Data wgrania: 23.09.2020

Wykaz zmian:

 1. Dodano do wydruku PDF wniosków AS: A1, B2, B5, C1, C2, C3, C4, C5 pola "Wnioskodawca składa wniosek: Jako pełnomocnik".
 2. Przystosowano Systemu SOW do standardu WCAG 2.1.
 3. Poprawiono wyświetlanie numeru umowy oraz daty umowy na wydruku PDF listy wypłat.
 4. Poprawiono działanie multiwyboru na liście wypłat, wybrane przelewy prawidłowo generują się do druków.
 5. Poprawiono błędy występujące na liście z paczkami przelewów w zaawansowanej wyszukiwarce.
 6. Poprawiono wyświetlanie informacji o procentowym udziale dofinansowania dla Wnioskodawcy na wydruku PDF rozliczenia.
 7. Poprawiono komunikat podczas próby zalogowania się Realizatora lub pracownika PFRON do Systemu SOW z wykorzystaniem Profilu Zaufanego.

Numer wersji: 01.13.003
Data wgrania: 14.09.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawiono błędny komunikat, podczas dodawania dokumentu potwierdzającego realizację zadania w rozliczeniu, przy polu "Dofinansowanie".

Numer wersji: 01.13.002
Data wgrania: 11.09.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawiono dane w raporcie nr. 33 (Informacja o realizacji programu Pomoc Poszkodowanym) w module PFRON.
 2. Dodanie do wydruku PDF wniosku AS Moduł II - Edukacja pola "Wnioskodawca składa wniosek: Jako pełnomocnik".

Numer wersji: 01.13.001
Data wgrania: 9.09.2020

Wykaz zmian:

 1. Dodano powiadomienia e-mail dla Realizatora z tytułu: zwrotu poprawionego wniosku; dodaniu załącznika do wniosku; podpisaniu umowy przez Wnioskodawcę.
 2. Ukryto "propozycję oceny" w ocenie merytorycznej.
 3. Wprowadzono kalkulator dla Modułu II w ocenie merytorycznej.
 4. Zaimplementowano wyświetlenie listy wymaganych załączników do danego typu wniosku na etapie wyboru "pobranie wniosku w pdf" lub "nowy wniosek".
 5. Dodano funkcjonalność wysyłania do Beneficjenta informacji "Twoja umowa o nr …... została rozliczona przez Realizatora".
 6. Zaimplementowano ostatnią część płatności.
 7. Wprowadzono zmiany w raporcie 19.
 8. Wprowadzono autoryzację wnioskodawcy przy logowaniu PZ po nr PESEL.
 9. Poprawiono widoczność informacji o ładowaniu danych do tabeli po zmianie filtrów.

Wersja 12

Numer wersji: 01.12.007
Data wgrania: 13.08.2020

Wykaz zmian:

 1. Włączenie widoczności pól formularzy rozliczeń na liście formularzy systemowych.

Numer wersji: 01.12.006
Data wgrania: 7.08.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawiono kodowanie znaków w pliku płatności na zgodny z kodowaniem przy imporcie plików w aplikacji PKO.
 2. Po zapisaniu sekcji dotyczącej niepełnosprawności oraz przedmiotu wniosku we wniosku AS B1/B3/B4, zaznaczone pozycje zapisują się już prawidłowo.

Numer wersji: 01.12.005
Data wgrania: 5.08.2020

Wykaz zmian:

 1. Usunięto błąd, który uniemożliwiał zwiększenie limitu na "Pomoc poszkodowanym" w module realizatora.
 2. We wniosku moduł I, obszar C, zadanie 5 poprawiono wyświetlanie danych pod zmienną {cbxZwolnienieDochody}.
 3. Poprawiono błędy w zliczaniu dostępnych limitów w widoku ze szczegółami limitu.
 4. Formularz zgłaszania błędów został dodany dla zalogowanego Realizatora.

Numer wersji: 01.12.004
Data wgrania: 30.07.2020

Wykaz zmian:

 1. Usunięcie błędu związanego z walidacją niewymaganych pól formularzy. W niektórych miejscach portalu, system wymagał pól formularzy, które nie były oznaczone jako wymagane.
 2. Usunięcie błędu związanego z brakiem możliwości wycofania zmian w przedmiotach wniosków Aktywnego samorządu Moduł I - B1, B3, B4 - sprzęt elektroniczny.
 3. Poprawiono treść w wydrukach wniosków AS Moduł I - obszar B2, w sekcji "Korzystanie z PFRON".
 4. Usunięcie nieoczekiwanego błędu występującego w module Wnioskodawcy podczas pobierania informacji o podpisie elektronicznym.

Numer wersji: 01.12.003
Data wgrania: 28.07.2020

Wykaz zmian:

 

 1. Podczas dodawania w rozliczeniu dokumentu potwierdzającego realizację zadania, numer NIP nie jest wymagany dla oświadczenia.
 2. Wprowadzono aktualizacje we wniosku "Pomoc poszkodowanym - Moduł III".
 3. Dla rozliczeń złożonych przed 20 lipca, została przywrócona sekcja z listą załączników w zakładce "Dane wniosku".
 4. Użytkownik podpisujący w informacji o podpisie elektronicznym nie był widoczny, gdy dokumenty zostały podpisane z wykorzystaniem funkcji multiwyboru.
 5. Dla rozliczeń złożonych przed 20 lipca, szablon dokumentu pobiera się prawidłowo. Dodatkowo we wszystkich aktywnych naborach na rozliczenie, które zostały utworzone przed wprowadzeniem funkcjonalności dotyczącej centralizacji szablonów, zaktualizowano szablon rozliczenia na nowy.
 6. Podczas dodawania w rozliczeniu dokumentu potwierdzającego realizację zadania, pola nie są blokowane już do edycji.
 7. Podczas podglądu lub edycji limitów, kwota dostępnego limitu zlicza się już prawidłowo.

Numer wersji: 01.12.002
Data wgrania: 24.07.2020

Wykaz zmian:

 1. W oknie zawierającym szczegółowe dane wniosku, w zakładce "Dane podstawowe", pomiędzy sekcją "Dane wnioskodawcy" a sekcją "Lista podopiecznych" została dodana sekcja "Dane właściciela konta".
 2. Dodano nowe zmienne do wykorzystania w szablonach paczek płatności.
 3. Dodano znacznik ARIA dla menu pionowego, który informuje o zwinięciu menu dla czytników ekranowych.
 4. We wnioskach z obszaru C1, C3 oraz C4 został poprawiony sposób wyliczania wartości pola "Procentowy udział własny wnioskodawcy", które jest dostępne na zakładce "Przedmiot wniosku".
 5. Rozszerzono dopuszczalną minimalną ilość znaków dla pola "Uzasadnienie wniosku" we wnioskach dotyczących obszaru AS - Moduł I.
 6. Wprowadzono wymagalność podania numeru konta bankowego i nazwy banku podczas dodawania nowej płatności, jeżeli rodzaj płatności to: "Rachunek wnioskodawcy" lub "Dodatkowy rachunek".
 7. Utworzono nową sekcję "Przekaż do archiwum" we wnioskach odrzuconych i wycofanych. Nowa sekcja umożliwia archiwizację spraw odrzuconych oraz wycofanych.
 8. Podczas generowania wydruku rozliczenia w formacie PDF, dla niektórych wniosków nie były uzupełniane wszystkie pola. Uzupełniono brakujące dane, podczas generowania rozliczenia.
 9. Poprawiono błędy w filtrowaniu odbiorców, podczas wysyłania masowych wiadomości.

Numer wersji: 01.12.001
Data wgrania: 21.07.2020

Wykaz zmian:

 1. Moduł Wnioskodawcy – dodanie funkcjonalności kopiowania wniosków na Przedmioty ortopedyczne (Rehabilitacja społeczna). System umożliwia utworzenie nowego wniosku na podstawie ostatnio złożonego lub jeśli takiego nie ma to na podstawie ostatnio utworzonego. Wniosek utworzony na podstawie kopii będzie posiadał komplet informacji poza numerem zlecenia oraz kwoty z przedmiotów dofinansowania. Kopiowanie wniosku może wykonać zarówno wnioskodawca, jak i realizator w imieniu wnioskodawcy.
 2. Płatności - etap II - Dodanie informacji o potwierdzeniu płatności do widoku płatności.
 3. Moduł Wnioskodawcy - optymalizacja wprowadzania rozliczenia przedmiotu dofinansowania m.in. poprzez likwidację dodawania załączników wewnątrz zadań.
 4. Wprowadzenie zabezpieczenia przed zarejestrowaniem wielu wniosków przez realizatora w imieniu wnioskodawcy z jednego konta wnioskodawcy. Po zarejestrowaniu wniosku w imieniu wnioskodawcy i przekazaniu go do instytucji nastąpi automatyczne przekierowanie do moduły Realizatora (Menu Wnioski -> Nowy wniosek).
 5. Wprowadzenie komunikatu z ostrzeżeniem przy akceptacji oceny merytorycznej - "Czy potwierdzasz poprawność kwoty przyznanego dofinansowania? Zatwierdzenie oceny merytorycznej nie jest możliwe do wycofania.".
 6. Wprowadzenie informacji o danych osobowych przetwarzanych w systemie SOW na ekranie rejestracji nowego użytkownika.
 7. Realizacja obowiązku informacyjnego o zbieraniu plików cookies.
 8. Zmiana algorytmu wyszukiwania Wnioskodawcy przez Realizatora (PESEL + dowolna wartość: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail).
 9. Zmiana nazwy przycisków „pobierz paczkę przelewów” i „pobierz druki przekazów” na „utwórz paczkę przelewów” i „utwórz druki przekazów”.
 10. Zmiana sposobu inicjowania okna generowania paczki płatności – wspólne okno do zdefiniowania listy wypłat (paczki płatności) oraz plików płatności.
 11. Dodanie nowej zakładki "Płatności" na widoku z oceną wniosku.
 12. Raport dla zadania "Pomoc poszkodowanym - Moduł III". Nazwa raportu: Informacja o realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
 13. Zmiana sposobu generowania automatycznych haseł jednorazowych poprzez wykluczenie z nich tzw. znaków podobnych takich jak: kropka ".", przecinek "," zero "0", wielka litera "O", jeden "1", mała litera el "l", wielkie "I" i małe "i" oraz pionowa kreska "|".
 14. Zmiana nazw pozycji menu dla umów (z „Do weryfikacji” na „Do podpisania” oraz z „Do podpisania” na „W podpisie wnioskodawcy”) oraz nazw statusów adekwatnie do nowego nazewnictwa (UMOWA DO WERYFIKACJI – zmiana na: UMOWA DO PODPISANIA oraz UMOWA DO PODPISANIA – zmiana na: UMOWA W PODPISIE).
 15. Multiwybór na liście wniosków i umów - wprowadzenie dodatkowych komunikatów prezentujących listę wniosków/pism/umów/rozliczeń przed potwierdzeniem czynności masowego przydzielania wniosków oraz zatwierdzania dokumentów w ramach multiwyboru.
 16. Dodanie walidacji w schemacie numeracji dla naborów. System bada, czy w schemacie numeracji znajduje się zmienna [LICZNIK].
 17. Menu Wiadomości > Masowe wiadomości > Nowa wiadomość – wprowadzenie dodatkowych kryteriów wyszukiwania adresatów wiadomości (status wniosku, filtry dla naborów wszystkie/tylko aktywne/tylko nieaktywne, data złożenia wniosku od, data złożenia wniosku do).
 18. Wprowadzenie dodatkowej informacji podczas multipodpisu dot. Profilu Zaufanego. Po wybraniu przycisku „Zatwierdź i wyślij do podpisu”, wraz z listą podpisywanych umów, system zaprezentuje informację: „W tym miejscu Realizator ma możliwość podpisania umów wyłącznie z wykorzystaniem Podpisu Elektronicznego. Jeżeli chcesz podpisać umowę za pomocą Profilu Zaufanego, to wybierz przycisk Anuluj, a następnie wejdź w edycję szczegółów pojedynczej umowy.”.
 19. Poprawa działania filtrów nad tabelą oraz przycisku czyszczącego filtry.

Wersja 11

Numer wersji: 01.11.013
Data wgrania: 17.07.2020

Wykaz zmian:

 1. Zaktualizowano okruszki we wniosku "Pomoc Poszkodowanym - Moduł III".
 2. Poprawiono wyświetlanie danych podpisującego/składającego wniosek oraz etykiety tych pól (zależnie od tego czy wniosek został złożony i podpisany przez wnioskodawcę czy został złożony przez realizatora).
 3. Podczas tworzenia nowego konta dla wnioskodawcy w module realizatora, pole PESEL jest wymagane.

Numer wersji: 01.11.012
Data wgrania: 14.07.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawiono walidację w polach z numerem PESEL. Dodatkowo data urodzenia jest automatycznie uzupełniana, każdorazowo po edycji pola z numerem PESEL.
 2. Niedozwolone znaki z pól 6 i 9 dla formatów płatności MTMS oraz Elixir są usuwane automatycznie.
 3. Wnioski z obszaru C1 oraz C5 są już poprawnie ujęte w raporcie nr 20.
 4. Numery kont bankowych są już uzupełniane automatycznie, podczas tworzenia nowych umów dla wniosków z modułu I.
 5. Wnioski z obszaru C5 są już poprawnie ujęte w raporcie nr 19.

Numer wersji: 01.11.011
Data wgrania: 7.07.2020

Wykaz zmian:

 1. Kryterium dotyczące złożenia wniosku w dniu 30 czerwca zlicza się prawidłowo - do pierwszego półrocza.
 2. W raporcie nr. 21 zostały dodane dane osoby sporządzającej raport.
 3. Podczas wysyłania wiadomości zawierającej znak "<" lub ">", treść wiadomości nie jest już ucinana.

Numer wersji: 01.11.010
Data wgrania: 30.06.2020

Wykaz zmian:

 1. Podczas zatwierdzania pisma do niezatwierdzonego wniosku z modułu III (Pomoc poszkodowanym), system automatycznie generował rozliczenie wraz z płatnością. Rozliczenie jest generowane tylko w momencie, gdy zatwierdzane jest pismo w zatwierdzonym wniosku. 

Numer wersji: 01.11.009
Data wgrania: 26.06.2020

Wykaz zmian:

 1. W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada biały znak (spację) na początku lub końcu imienia lub nazwiska, zostanie wyszukany na liście Wnioskodawców bez wprowadzonego tego białego znaku.
 2. Ręcznie podpisane umowy zostały dodane do raportu nr. 19.
 3. Po wejściu w edycję płatności, w zakładce "płatność w transzach" nie pojawia się już komunikat "brak zasobu".

Numer wersji: 01.11.008
Data wgrania: 23.06.2020

Wykaz zmian:

 1. Wprowadzenie walidacji wymagalności uzupełnienia pól "Imię" oraz "Nazwisko" podczas tworzenia nowego konta dla Wnioskodawcy w module Realizatora.
 2. Usunięcie błędów („Nieoczekiwany błąd”, „Brak wyników”) podczas filtrowania wniosków na karcie "Wnioski złożone przez Wnioskodawców" w module Realizatora.
 3. Usunięcie komunikatu błędu ("Nie znaleziono zasobu") podczas weryfikacji wnioskodawcy (zakładka Dane historyczne) wykonywanej podczas oceny formalnej wniosku. Po naprawie błędu możliwa jest weryfikacja Wnioskodawcy przez Realizatora Podstawowego już na etapie oceny formalnej.
 4. Poprawa generowania pliku płatności w formacie MTMS (City Bank) - dodano odpowiedniej ilości przejścia do nowej linii (pole 6 – 3x35 znaków, pole 9 – 4x35 znaków) oraz poprawiono wyświetlanie informacji w sekcji z „dane beneficjenta”.

Numer wersji: 01.11.007
Data wgrania: 19.06.2020

Wykaz zmian:

 1. Korekta kodowania znaków w pobranej paczce przelewów w formacie ELIXIR.
 2. Korekta danych w szablonach paczek płatności - zmienna "{WniImie}" oraz "{WniNazwisko}" wskazywały na dane osoby, która utworzyła wniosek, a nie na dane wprowadzone we wniosku w sekcji "Dane wnioskodawcy".
 3. Korekta sortowania danych w kolumnie w niektórych systemowych tabelkach.
 4. Korekta zaokrąglania kwoty w rozliczeniu, pozwalająca walidatorom na złożenie rozliczenia za ostatni grosz.

Numer wersji: 01.11.006
Data wgrania: 18.06.2020

Wykaz zmian:

 1. Korekta funkcjonalności zatwierdzania pisma multiwyborem.
 2. W niektórych przypadkach zatwierdzenie pisma dla wniosków z Modułu III "Pomoc poszkodowanym" będących na etapie "Do akceptacji", generowało rozliczenie wraz z płatnością. Wszystkie takie rozliczenia zostały usunięte. Rozliczenia zostaną wygenerowane ponownie, po zatwierdzeniu wniosku oraz kolejnego pisma (czyli w prawidłowy sposób).
 3. Korekta funkcjonalności zatwierdzania wniosków multiwyborem.
 4. Korekta listy w rozliczeniu AS C2.

Numer wersji: 01.11.005
Data wgrania: 11.06.2020

Wykaz zmian:

 1. Multiwybór na liście wniosków i umów.
 2. Unikalność pola "IdSam" oraz "NrSamKs".
 3. Zmiana ustawienia domyślnego filtra w zakładce wiadomości.
 4. "Pomoc poszkodowanym" - podmiana linku w kreatorze.
 5. W przypadku oceny merytorycznej wniosków z Modułu I Obszar C Zadanie 5 po naciśnięciu pozycji TAK w przyznaniu dofinansowania do przedmiotu pomocy i zapisaniu, system nie odznaczał zapisanej zmiany - poprawa.

Numer wersji: 01.11.004
Data wgrania: 04.06.2020

Wykaz zmian:

 1. Podczas generowania przekazów pocztowych, zawierających płatność z wniosku posiadającym cofnięty status sprawy, dochodziło do odświeżenia strony, które anulowało proces generowania przekazów - poprawa.
 2. W momencie zatwierdzenia pisma dla wniosku z Modułu III, który posiadał już rozliczenie, rozliczenie było generowane ponownie - poprawa.

Numer wersji: 01.11.003
Data wgrania: 03.06.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawa zliczania liczby punktów w widoku listy rankingowej.
 2. Poprawa komunikatu realizatora przy podpisywaniu umowy. Dodatkowo został wprowadzony odpowiedni komunikat, informujący o próbie podpisania dokumentu za pomocą PZ bez uzupełnionego numeru pesel.
 3. Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wprowadzenie limitu na moduł II na poziomie powiatu.

Numer wersji: 01.11.002
Data wgrania: 27.05.2020

Wykaz zmian:

 1. Nazwa uczelni "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile" została zmieniona na "Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile".
 2. Zmiana treści w karcie oceny MOD II - "Zwiększenie, gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i składa wnioski o dofinansowanie do edukacji w Systemie SOW. Wsparcie jednorazowe, tylko dla Wnioskodawców, którzy korzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.".
 3. Niewykorzystywane zmienne dotyczące dowodu osobistego zostały skasowanie z szablonów.
 4. Została zdjęta walidacja z pól "Promocja JST" oraz "Ewaluacja JST" w limitach PP.
 5. Naprawiony został filtr zaawansowany w liście ogólnej wniosków Realizatora.
 6. Dane Wnioskodawcy wyświetlają się poprawnie w informacji o podpisie elektronicznym, po podpisaniu umowy.
 7. Pole "Drugie imię" uzupełnia się prawidłowo w zakładce Dane Wnioskodawcy w Umowie.
 8. Błąd z podwójnym menu na widoku rozliczenia został poprawiony.

Numer wersji: 01.11.001
Data wgrania: 25.05.2020

Wykaz zmian:

 1. Rozszerzenie menu "poziomego" o nowe zakładki - Wiadomości (wychodzące i przychodzące wiadomości systemowe - wiadomości widoczne od nowej wersji) oraz Rozliczenia.
 2. Przechowywanie na listach zdefiniowanych filtrów wyszukiwania.
 3. Sortowanie wniosków po dacie złożenia we wszystkich widokach.
 4. Płatności - część I - dodanie funkcjonalności generowania list wypłat (paczek płatności) w oknie Rozliczenia/Rejestr płatności i dodanie nowej listy pn. Listy wypłat (paczki płatności).
 5. Pogrubienie i powiększenie jednorazowego hasła w powiadomieniach e-mail.
 6. Zmiana widoku tabeli w sekcji "Limity" - dodanie kolumn: limit wykorzystany, wartość zwrotów, limit dostępny.
 7. Kreator - zmiana adresów (linki przekierowań) do opisów usług na portalu GOV.PL.
 8. Zmiana etykiety w kreatorze w kafelkach "Dane kontaktowe jednostki" oraz "Złóż wniosek" dla usługi Pomoc poszkodowanym.
 9. Dystrybucja szablonów umów (dla Aktywny Samorząd Moduł II).

Wersja 10

Numer wersji: 01.10.007
Data wgrania: 18.05.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawiono komunikaty we wniosku w obszarze C zadanie 5.
 2. Treść wysyłanych wiadomości SMS nie wyświetlał się w wiadomościach wysłanych do klienta, zostawało puste pole z nr telefonu pod spodem - poprawa.
 3. Naprawiono błąd, który występował podczas renderowania tabelki w liście rankingowej.
 4. Poprawiono opisy w okienku z informacją o podpisie.
 5. Podczas tworzenia konta dla wnioskodawcy w module realizatora, system weryfikuje pesel również w bazie realizatorów - poprawa.
 6. Wprowadzono optymalizację przy pobieraniu danych do tabelek w zakładce "Historia wniosku", dodatkowo dane do tabelek ładują się po włączeniu tej zakładki.

Numer wersji: 01.10.006
Data wgrania: 08.05.2020

Wykaz zmian:

 1. W raporcie 19 i 31 w kolumnie 18 wyświetlane było "Orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 r.ż.)" w przypadku osób pełnoletnich - poprawa.
 2. „Load balancer” do połączeń z bazą danych.
 3. Objęcie bazodanową transakcją inkrementację licznika schematu numeracji.
 4. Wprowadzono poprawkę do błędu, który powodował powielanie procesów spraw podczas wysyłania wniosku do instytucji.

Numer wersji: 01.10.005
Data wgrania: 30.04.2020

Wykaz zmian:

 1. W raportach nr.: 18, 19, 30, 31 nie były brane pod uwagę wnioski o statusie "wycofany", "do poprawy" oraz "zapisany roboczo" który wcześniej został skierowany do poprawy - poprawa.
 2. W raportach nr.: 18, 19, 30, 31 wnioski złożone w ramach obszaru B4 odczytywane były jako złożone na B1 - poprawa.
 3. W raportach nr.: 18, 19, 20, 30, 31, 32 nie były zliczane wnioski złożone w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego - poprawa.
 4. W raportach nr.: 19, 31 adres wnioskodawcy był niepełny. Dodano kod pocztowy oraz pocztę.
 5. W raportach nr.: 19, 31 zmieniono sposób prezentowania informacji o dochodzie, gdy wnioskodawca rezygnuje z podania dochodu.
 6. W raportach nr.: 18, 19, 20, 30, 31, 32 została uzupełniona siatka (obramowanie/krawędzie tabel).
 7. W raportach nr.: 19, 30, 31, 32 zostało usunięte formatowanie "kropki".
 8. W raportach nr.: 19, 31 nie były zliczane wnioski z obszaru A4 - poprawa.
 9. W raportach nr.: 18, 30 nie były zliczane wnioski z obszaru C5 - poprawa.
 10. Zmienna "AsM2DofinansowaniePrzyznaneX" w umowie podstawia się za wartość z pola "Wnioskodawca stara się o dofinansowanie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego" lub z "Wnioskodawca stara się o dofinansowanie opłaty za naukę (czesne)" w zależności od tego, o co wnioskuje Beneficjent.

Numer wersji: 01.10.004
Data wgrania: 29.04.2020

Wykaz zmian:

 1. Podczas generacji pliku płatności Multicash ostatnie pole przelewu zostało ujęte w cudzysłów, dodatkowo zostały zlikwidowane nawiasy, które dołączały się do nazwy zleceniodawcy.
 2. Likwidacja błędnego działania: Gdy podczas wysyłania dokumentu do instytucji wystąpił błąd, zwiększany licznik o 1 w schemacie numeracji nie był cofany do pierwotnego stanu. W wyniku tego kolejny wniosek otrzymywał numer o 2 większy od poprzedniego.
 3. Do listy szkół wyższych została dodana pozycja "Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie Filia w Sochaczewie".

Numer wersji: 01.10.003
Data wgrania: 23.04.2020

Wykaz zmian:

 1. Na liście wygenerowanych raportów zostały dodane kolumny zawierające daty od i do za jakie wygenerowany został raport.
 2. Wniosek "Pomoc poszkodowanym - Moduł III" - automatyczne uzupełnianie informacji o pełnoletności podopiecznego na podstawie peselu. Informacja o pełnoletności została zablokowana do edycji dla wnioskodawcy.
 3. Dynamiczne wyszukiwanie powiatu w komórce "realizator" w formularzu dodawania/edycji limitów. Możliwość znalezienia wyrażenia po wpisaniu kilku liter, zamiast wyszukiwania z przewijanej listy.
 4. Zalecenie WCAG - zostały dodane znaczniki "label" oraz atrybuty "for" we wszystkich brakujących miejscach w całym systemie.
 5. Wdrożono poprawkę do testera zmiennych w szablonach dokumentów. Pomimo błędnego formatowania na zmiennej, tester wskazywał, że zmienna jest poprawna.
 6. Usunięto wyświetlanie zmiennych w umowie dla modułu 2, dotyczących przedmiotów kształcenia które nie występują we wniosku.
 7. Umożliwienie wprowadzenia kwoty 0 zł w polu "Deklarowany udział własny w zakupie" we wniosku AS: A2, A4, B1, B2, B5, C1, C3, C4, C5, D.
 8. Odblokowanie możliwości sprawdzenia podpisu elektronicznego na stronie startowej modułu realizatora.
 9. Usunięcie walidacji z pola, które sumuje wnioskowaną kwotę dofinansowania we wnioskach AS: A1, A2, A4, B1, B2, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D.

Numer wersji: 01.10.002
Data wgrania: 16.04.2020

Wykaz zmian:

 1. Naprawa błędu występującego podczas zapisywania wygenerowanej umowy.
 2. Umożliwienie wprowadzenia kwoty 0 zł w polu "Deklarowany udział własny w zakupie" we wniosku AS C2.
 3. Naprawa danych adresowych w raporcie nr. 19, kolumna nr. 11.
 4. Naprawa błędu ze zgłoszenia: Aby wyświetlić pełen okres sprawozdawczy dotyczący I kwartału należy podać daty od - do. Wpisując skrajną datę (zakończenie kwartału) 31.03.2020 r., do formularza nie zaciągały się wnioski, które w dniu 31 marca zostały złożone.
 5. Zmiana schematów numeracji dla naborów AS B1 B3 B4, w każdym takim schemacie numeracji, gdzie znajduje się zmienna [RW], ta zmienna została podmieniona na stały ciąg znaków "B1/B3/B4". Zmiana dotyczy tylko aktywnych naborów, które nie mają aktualnie złożonych wniosków.".

Numer wersji: 01.10.001
Data wgrania: 10.04.2020

Wykaz zmian:

 1. Dodanie na stronie głównej w module Realizatora, w tabeli "Rejestr wniosków", kolumny "Prowadzący sprawę" z danymi (imię i nazwisko) osoby obsługującej sprawę.
 2. Data podpisania umowy - umożliwienie edycji daty ręcznego podpisania umowy oraz dodanie pól z informacjami (data podpisania i użytkownik) o podpisach złożonych elektronicznie przez Realizatora i Wnioskodawcę.
 3. Kreator - modyfikacja ustawień kafelków - dodanie opcji umożliwiającej bezpośrednie przekierowanie wraz z określeniem miejsca otwarcia linku z pominięciem wpisywania opisowej treści do wyświetlenia. Przebudowanie kreatora, zamiast szczegółowych kafli z opisami form wsparcie zastąpienie ich jednym przekierowaniem do informacji na portalu.
 4. Wniosek B1 B3 B4 - dodanie walidacji >=0 dla pola "Deklarowany udział własny w zakupie".
 5. Wyszukiwanie po nr PESEL - Dodanie na liście „Użytkownicy - Wnioskodawcy” w module PFRON nowego filtra „Filtruj po PESEL”. Na liście „Użytkownicy - Wnioskodawcy” w module PFRON, będzie można wyszukać tylko po 1 filtrze „PESEL”, a w module Realizatorów tak jak dotychczas filtr „PESEL” musi być jedną z 3 danych obok obowiązkowego imienia i nazwiska.".
 6. Multicash - dodatkowy format paczka zwykłych (+Z) przelewów pocztowych. Format płatności: Przekaz Pocztowy (*.txt).
 7. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - dodanie nowego wniosku wraz z flow i limitami.
 8. Deaktywacja zmiennej {DataPodpisania}. Jeżeli była wykorzystana w szablonie, to w jej miejsce będzie wyświetlany tekst {DataPodpisania}. Do nowych zmiennych dopisano informację, że dotyczą pisma np. {DataPodpisaniaUmowyE-Realizator} Data złożenia podpisu elektronicznego na umowie przez Realizatora (do użycia na szablonie: Pismo do wniosku).

Wersja 9

Numer wersji: 01.09.009
Data wgrania: 07.04.2020

Wykaz zmian:

 1. Suma wszystkich transz w umowach nie zliczała się prawidłowo, co uniemożliwiało dodanie ostatniej transzy z kocówkami groszowymi. Obliczenia arytmetyczne zostały objęte metodą zaokrąglającą liczby.
 2. Do raportów nr. 18 i 19 zostały dodane wnioski ze statusem "Do poprawy".
 3. Wnioski do raportu nr. 20 były pobierane na podstawie daty zmiany statusu sprawy na "Dofinansowanie wypłacone". Po zmianie, dane do raportu są pobierane na podstawie daty wysłania wniosku do instytucji.
 4. Do raportu nr. 19 zostały dodane wnioski z obszaru C, moduł I. Dodatkowo poprawiono liczbę porządkową oraz sortowanie wg kolejności: województwo, powiat, moduł, obszar, zadanie, data złożenia wniosku, numer wniosku.

Numer wersji: 01.09.008
Data wgrania: 03.04.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawiono zliczenie ilości punktów w wygenerowanej liście rankingowej.
 2. Dodano możliwość ponownego wysłania poprawionego wniosku do realizatora, gdy nabór jest już nieaktywny.
 3. W wygenerowanym raporcie nr. 18 nie zaciągały się informacje o złożonych wnioskach C5. Złożone wnioski z modułu C5 zostały dodane do raportów.

Numer wersji: 01.09.007
Data wgrania: 31.03.2020

Wykaz zmian:

 1. Przy rozliczeniach MII system błędnie interpretował końcówki groszowe. Liczby w operacjach arytmetycznych zostały objęte poprawnymi metodami zaokrąglania liczb.

Numer wersji: 01.09.006
Data wgrania: 30.03.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawka do poprawnego zaciągania danych podopiecznego oraz poszczególnych kierunków nauki podczas tworzenia nowej umowy.
 2. Odblokowanie pól "Koszty jazd doszkalających" oraz "Koszty zakwaterowania i wyżywienia..." gdy pole "Koszty uzyskania prawa jazy" zostało zaznaczone. Poprawka dotyczy wniosków "Aktywny Samorząd Moduł I A2, A3 - prawo jazdy".

Numer wersji: 01.09.005
Data wgrania: 27.03.2020

Wykaz zmian:

 1. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - umożliwianie zapisania przychodu w wysokości "0".
 2. Braki w numeracji wniosków - Funkcjonalność blokującą wysyłanie już wysłanych wniosków. Jeżeli wniosek będzie wysłany, a użytkownik w jakiś sposób będzie próbował wysłać go ponownie, procedura wysyłania wniosku zostanie pominięta, a użytkownik zostanie przekierowany na listę złożonych wniosków.
 3. Poprawka w sposobie nadawania numerów wnioskom poprawiająca podwójną numerację wniosków.

Numer wersji: 01.09.004
Data wgrania: 24.03.2020

Wykaz zmian:

 1. Zmiana wartości w polach raportu.
 2. Wyszarzenie pól we wniosku - AS, MII w przypadku przeprowadzenia przewodu doktorskiego (dot. osób, nie będących uczestnikami studiów doktoranckich).
 3. Korekta w piśmie do wniosku dla przedmiotów ortopedycznych.
 4. Poprawa błędu występującego podczas podglądu wniosku "przedmioty ortopedyczne".
 5. Wniosek "turnusy rehabilitacyjne" - poprawa błędu dotyczącego pól z zakresu wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
 6. Usunięcie błędu przy przejściu z oceny formalnej do oceny merytorycznej za pomocą akcji "zapisz i przejdź do oceny merytorycznej".
 7. Dodanie brakujących typów formularzy podczas pobierania danych do raportów.

Numer wersji: 01.09.003
Data wgrania: 17.03.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawa błędu w paczce płatności elixir.
 2. AS Moduł II - Edukacja. Umożliwienie wpisania wysokości wkładu własnego dla doktoratu większego lub równego "0".

Numer wersji: 01.09.002
Data wgrania: 16.03.2020

Wykaz zmian:

 1. Modyfikacja rozliczenia wniosku - Moduł II.
 2. Nabory na rozliczenia za 2019 rok.
 3. Rozliczenie z powiatem - korekta.
 4. Dodanie pola we wniosku elektronicznym - AS Moduł II.

Numer wersji: 01.09.001
Data wgrania: 14.03.2020

Wykaz zmian:

 1. Zapisanie transzy powoduje przeniesienie na wniosek o dofinansowanie.
 2. Nie generuje się plik płatności do wniosku na przedmioty ortopedyczne.
 3. Zmiana informacji we wniosku w Module II.
 4. Rozbudowanie funkcjonalności w obsłudze naboru na dofinansowanie o elementy naboru na rozliczenie.
 5. Lista rankingowa.
 6. Generowanie pisma - data wydruku.
 7. Wprowadzanie szablonów dokumentów - dodanie pola z wyborem statusu naboru „aktywny t/n”.
 8. Wprowadzanie szablonów dokumentów - usunięcie z listy naborów na rozliczenie.
 9. Przedmioty ortopedyczne - wątek główny.
 10. Integracja Systemu Obsługi Wniosków z Zakładem Usług Społecznych w zakresie usług U6 i U7.

Wersja 8

Numer wersji: 01.08.006
Data wgrania: 11.03.2020

Wykaz zmian:

 1. Aktywny Samorząd - przy naciskaniu przycisku dalej w zakładce średni dochód system cofa do informacje dodatkowe.
 2. Błędna data złożenia rozliczenia.
 3. Poprawa schematów numeracji w naborach utworzonych 15.02.2020, nadanie numerów złożonym wnioskom.

Numer wersji 1.08.005
Data wgrania: 9.03.2020

Wykaz zmian:

 1. Dane z wniosku AS C1 są błędnie zaciągane do wersji pdf.

Numer wersji 1.08.004
Data wgrania: 5.03.2020

Wykaz zmian:

 1. FIX: Błąd we wniosku na obszar D.
 2. FIX: Nie zapisuje się średni dochód AS A1.
 3. Aktualizacja szablonu ODT w naborach na przedmioty ortopedyczne.

Numer wersji 1.08.003
Data wgrania: 4.03.2020

Wykaz zmian:

 1. FIX: Zdjęcie walidacji na średni dochód we wnioskach AS.
 2. FIX: Poprawa reguł walidacji dla AS M2 V2.
 3. Założenie "starych" naborów na rozliczenie.
 4. Cofnięcie statusu sprawy.

Numer wersji 1.08.002
Data wgrania: 2.03.2020

Wykaz zmian:

 1. Brak możliwości zatwierdzenia wniosku o rozliczenie.
 2. Problemy z wnioskiem MI obszar D.
 3. Błędne rejestry płatności.
 4. Problem z walidacją danych wnioskodawcy w ASM2V2.
 5. Błąd we wniosku na edukację.

Numer wersji 1.08.001
Data wgrania: 28.02.2020

Wykaz zmian:

 1. Dogrywka wniosków Aktywny samorząd.
 2. Przeniesienie historii wnioskodawcy z oceny formalnej i merytorycznej do dedykowanej zakładki „dane historyczne” w tej ocenie.
 3. Dane podopiecznego w ocenie formalnej i merytorycznej AS.
 4. Kursor ustawiony na „ocenie merytorycznej” a nie na „propozycji oceny merytorycznej”.
 5. Weryfikacja danych z systemem SODiR.
 6. Zgłoszenie : „Nie można zapisać przedmiotu wniosku tylko z dodatkiem”.
 7. Multicash (rozbudowa z wersji 1.06.008, STL-59).
 8. Zdjęcie walidacji z daty turnusu.
 9. Zgłoszenie: „Nie zaciągają się dane "niezdolny do samodzielnej egzystencji" w naborze Turnus Rehabilitacyjny”.
 10. Poprawki w szablonie wniosku na przedmioty ortopedyczne (dodanie brakujących zmiennych).
 11. Numeracja wniosków – automatyczne zaciąganie nazwy Jednostki.

Wersja 7

Numer wersji: 01.07.002
Data wgrania: 18.02.2020

Wykaz zmian:

 1. Skrypt uruchamiający nabory w dodatkowych jednostkach (zgodnie z przekazanym wykazem).
 2. Skrypt wydłużający nabory na rozliczenie o kolejne 6 miesięcy.
 3. Zablokowanie edycji wniosków (przycisk "Zarządzaj polami formularza") dla roli "Administrator realizatora.
 4. Aktywowanie naboru na rozliczenie dla PCPR Myszków.
 5. Zaciąganie danych pełnomocnika do PDF.
 6. Usunięcie wniosku.

Numer wersji: 01.07.001
Data wgrania: 15.02.2020

Wykaz zmian:

 1. Modyfikacja w zakresie Aktywny samorząd
  a) dodatkowo w modyfikacji uwzględniono zmianę dotyczącą Karty Oceny: Po zmianie statusu naboru na "Aktywny" edycja w zakładce "Karta oceny" zostanie zablokowana z dniem rozpoczęcia obowiązywania naboru. Dotyczy wszystkich wniosków AS Moduł I.
  b) dodatkowo w modyfikacji uwzględniono zmianę dotyczącą Listy Rankingowej: usunięcie listy ze strony głównej i przeniesienie do dedykowanego menu
 2. Modyfikacja mechanizmów związanych z PESEL.
 3. Centralizacja naborów w zakresie:
  a) Implementacja wzorów i szablonów wniosku do systemu bez konieczności dołączania każdorazowo do naboru.
  b) Automatyczne tworzenie rozliczeń do naborów
 4. Automatyczne utworzenie naborów AS (skrypt).
 5. Dodanie w sekcji "dane wniosku" w ocenie formalnej i merytorycznej informacji "kto podpisał wniosek".
 6. Usunięcie podpisu dokumentu z bazy danych.
 7. Zablokowanie możliwości usunięcia transzy, kiedy sprawa jest zakończona.

Wersja 6

Numer wersji: 01.06.016
Data wgrania: 11.02.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawka importu aditum (STL-196).
 2. Korekta błędu:brak zasobu podczas próby edycji formy kształcenia w ocenie merytorycznej, wniosek asm2v2 (STL-178).

Numer wersji: 01.06.015
Data wgrania: 4.02.2020

Wykaz zmian:

 1. Niepełnosprawności w turnusach rehabilitacyjnych - możliwość zaznaczenia wielu opcji (STL-170).
 2. Usunięcie błędu w wyświetlaniu wniosku wycofanego (STL-176).

Numer wersji: 01.06.014
Data wgrania: 29.01.2020

Wykaz zmian:

 1. Rozwiązanie problemu z sumowaniem wartości z przecinkami (STL-158).
 2. Zdjęcie walidacji na kwotę 0 z kryterium dochodowego (STL-157).
 3. Problem dla czytnika ekranowego - strona logowania (STL-149).
 4. Zmiana treści komunikatu wysyłanego e-mailem do Wnioskodawcy po podpisaniu umowy przez Realizatora (STL-150).
 5. Zmiana komunikatu wysyłanego do Wnioskodawcy po akceptacji wniosku przez Realizatora (STL-152).

Numer wersji: 01.06.013
Data wgrania: 28.01.2020

Wykaz zmian:

 1. System dopuszcza zapisanie 2 kart oceny w tym samym zakresie dat (STL-155) - poprawa

Numer wersji: 01.06.012
Data wgrania: 22.01.2020

Wykaz zmian:

 1. Błędne wprowadzanie danych do druku pdf w przedmiotach ortopedycznych (STL-145) - poprawa.
 2. Błędne mapowanie zmiennych w umowach (STL-124) - poprawa.
 3. Błąd przy sprawdzeniu danych podpisu przez wnioskodawcę (STL-137) - poprawa.
 4. Błąd we wniosku na Przedmioty Ortopedyczne (STL-123) - poprawa.

Numer wersji: 01.06.011
Data wgrania: 16.01.2020

Wykaz zmian:

 1. Mikrousługi dla Ministerstwa Cyfryzacji.
 2. Aktualizacja szablonów wniosków w naborach turnusów rehabilitacyjnych (STL-94).
 3. Możliwość dodawania wielu przedmiotów w wniosku "Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze".
 4. Zmiana adresu e-mail do kontaktu (STL-103).

Numer wersji: 01.06.010
Data wgrania: 03.01.2020

Wykaz zmian:

 1. Zablokowanie pola z numerem PESEL do edycji dla Wnioskodawcy

Numer wersji: 01.06.009
Data wgrania: 30.12.2019

Wykaz zmian:

 1. Modyfikacja usprawniająca uruchomienie naboru Turnusy Rehabilitacyjne.
 2. Modyfikacja usprawniająca uruchomienie naboru Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 3. Modyfikacja dodająca funkcjonalności polegające na konieczności dwukrotnego podania adresu e-mail przy tworzeniu konta w systemie SOW.
 4. Modyfikacja dodająca podgląd dla dokumentów, które są autoryzowane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym informacji: Numer wniosku, data utworzenia wniosku, użytkownik podpisujący, rodzaj podpisu, data i godzina podpisu.
 5. Modyfikacja dodająca podgląd informacji, kto generuje dokument.
 6. Modyfikacja dodająca informacje o oceniającym umieszczone na wydruku karty ocen.

Numer wersji: 01.06.008
Data wgrania: 23.12.2019

Wykaz zmian:

 1. Modyfikacja usuwająca błąd przy imporcie dużych plików w Aditum (zgłoszenie NSOI-11).
 2. Modyfikacja usuwająca błąd polegający na braku możliwości usunięcia poprzedniej wersji regulaminu z „pliki pomocy” (zgłoszenie NSOI-21).
 3. Dodanie możliwości zmiany koloru górnej belki w zależności od roli użytkownika.
 4. Modyfikacja usuwająca możliwość tworzenia kolejnych użytkowników z rolą administratora administratorom lokalnym JST (zgłoszenie NSOI-15).
 5. Modyfikacja dodająca możliwość edycji wartości nazwy przycisków, gdzie nie było to możliwe (zgłoszenie NSOI-19).
 6. Zmiany w eksporcie plików płatności (Dodanie formatu eksportu “ELIXIR” (Multicash)).
 7. Modyfikacja usuwająca możliwość cofnięcia Administratorowi Lokalnemu statusu umowy podpisanej podpisem elektronicznym i profilem zaufanym przez obie strony (zgłoszenie NSOI-25).
 8. Modyfikacja usuwająca problem z nieprawidłowym pobieraniem przez System SOW kwot dofinansowania do Umowy (zgłoszenie NSOI-11).

Numer wersji: 01.06.007
Data wgrania: 19.12.2019

Wykaz zmian:

 1. Modyfikacja w module PFRON i Realizator w umowach. Zmiana mapowania dla zmiennych {DofKwota} oraz {DofKwotaS} (zgłoszenie SOI-622).
 2. Modyfikacja w module Realizatora we wnioskach. Odblokowanie sekcji "Uzupełnione załączniki" dla wniosków o statusie "Dofinansowanie wypłacone" (zgłoszenie SOI-633).
 3. Modyfikacja w module PFRON w kreatorze wniosków. Dodanie funkcjonalności edycji kafelków informacyjnych (zgłoszenie SOI-630).
 4. Modyfikacja w module Realizatora w pismach do wniosków. Umożliwienie utworzenia pism do wniosków o statusach: do poprawy, wycofane, odrzucone, zarchiwizowane (zgłoszenie SOI-633).
 5. Aktualizacja certyfikatu SZAFIR do najnowszej wersji.

Numer wersji: 01.06.006
Data wgrania: 8.11.2019

Wykaz zmian:

 1. SOI-625. Moduł Realizatora. Rozliczenia. Umożliwienie podglądu dla rozliczeń o statusie "Dofinansowanie wypłacone", dla których umowa została rozliczona lub rozwiązana.

Numer wersji: 01.06.005
Data wgrania: 18.10.2019

Wykaz zmian:

 1. Moduły: PFRON i Realizator. Raporty. Optymalizacja generowania raportu nr 31/19.
 2. Moduły: PFRON i Realizator. Raporty. Optymalizacja generowania raportu nr 32/20.
 3. SOI-614. Moduł Realizatora. Wnioski. Poprawa błędu podczas dodawania nowego konta Wnioskodawcy.

Numer wersji: 01.06.004
Data wgrania:15.10.2019

Wykaz zmian:

 1. Moduł Wnioskodawca. Formularz wniosku AS B5. Dodanie trzeciego wariantu dla pola: "Wnioskodawca składa wniosek:".
 2. Moduły: PFRON i Realizator. Raporty. Poprawa wyświetlania liczb dziesiętnych.
 3. Optymalizacja konwertowania wniosków do pliku PDF.
 4. SOI-588. Moduł Realizatora. Podgląd Wniosku. Usunięcie kontekstu wnioskodawcy. Dla Realizatora Podstawowego usunięto linki w Okruszkach do Strona główna i Nowy wniosek oraz rejestru Wniosków roboczych. Zmiana globalna dla wszystkich typów formularzy wniosków i rozliczenia.
 5. SOI-591. Moduł Realizatora. Obsługa wiadomości dla wniosków ze statusem "Wycofany".
 6. SOI-607. Moduł Wnioskodawca. Wnioski w poprawie. Umożliwienie wysłania wniosków z poprawy dla naborów ze statusem "Aktywny".
 7. Moduły: PFRON i Realizator. Raporty. Optymalizacja generowania raportu nr 30/18.

Numer wersji: 01.06.003
Data wgrania: 2.10.2019

Wykaz zmian:

 1. Moduł Wnioskodawca. Formularze wniosków: Aktywny Samorząd. Sekcja: Korzystanie ze środków PFRON. Dodanie pomocy kontekstowej.
 2. Moduły: PFRON, Realizator. Raporty. Obsługa wyświetlania wartości ujemnych.
 3. Moduł Realizatora. Podgląd formularzy wniosków. Przycisk Anuluj pod Wnioskiem. Podczas podglądu przez Realizatora przekierowuje błędnie do modułu Realizatora, a nie Wnioskodawcy. Zmiana globalna dla wszystkich typów formularzy wniosków i rozliczenia.
 4. Moduł Realizatora. Podgląd Wniosku. Dla Realizatora Rozszerzonego usunięto linki w Okruszkach do Strony głównej i rejestru Wniosków roboczych. Zmiana globalna dla wszystkich typów formularzy wniosków i rozliczenia.
 5. Moduł Realizatora. Podgląd Wniosku. Na niektórych widokach przycisk „Anuluj” nie przekierowywał do wersji z podglądem, zaś błędnie do edycji co powodowało błąd. Zmiana globalna dla wszystkich typów formularzy wniosków i rozliczenia.
 6. Moduł Wnioskodawca. Formularz wniosku AS MII. Poprawa linków w dwóch przypadkach dla przycisku "Poprzednia".
 7. Moduł Wnioskodawca. Formularze wniosków: AS MII, AS D. Podczas podglądu oceny wniosku, na liście przedmiotów wniosku podczas próby podglądu formy kształcenia lub dziecka pojawiał się komunikat błędu.
 8. Moduł Realizatora. Dodano możliwość podglądu przedmiotu wniosku dla wniosku w trakcie oceny formalnej.
 9. Moduł Wnioskodawca. Wiadomości. Usunięto błędy walidacji przy wysyłaniu nowej wiadomości.
 10. Moduły: PFRON i Realizator. Edycja naboru - Karta oceny. Usunięto błąd podczas filtrowania tabeli po "Wartość".
 11.  Moduł Wnioskodawca. Wnioski. Uzupełnione załączniki. Ekran dodawania nowego załącznika – podczas próby przejścia do dowolnego punktu w menu pojawiał się komunikat błędu. Zmiana globalna dla wszystkich typów formularzy wniosków.
 12. Moduły: PFRON i Realizator. Utworzenie użytkownika Wnioskodawcy z menu Administracja-Użytkownicy Wnioskodawcy. Podczas tworzenia nowego konta nie było wysyłane hasło w wiadomości mailowej.
 13.  SOI-485. Moduły: PFRON i Realizator. Rejestry: nabory-obszar dofinansowania. Poprawa walidacji podczas edycji karty oceny.
 14. Moduły: PFRON i Realizator. Rejestry - Szablony dokumentów. Dodanie komunikatu z informacją wymogu przygotowania szablonów dokumentów za pomocą programu LibreOffice.
 15. SOI-492. Moduł Wnioskodawca. Uniemożliwienie złożenia wniosku po deaktywacji naboru i po terminie zakończenia naboru.
 16. Moduły: PFRON i Realizator. Szablony dokumentów. Wdrożenie mechanizmu sprawdzającego czy wgrywany szablon dokumentu posiada metatagi LibreOffice.
 17. Szablony dokumentów. Zmiana zwracanej wartości dla pól z wyborem. W przypadku zaznaczenia pola z wyborem na wydruku zwracany jest znak "X".
 18. SOI-504. Kreator Wniosków. Poprawa dostępności dla przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 11.

Numer wersji: 01.06.002
Data wgrania: 16.09.2019

Wykaz zmian:

 1. SOI-450. Moduły: PFRON, Realizator. Rejestry: Nabory – obszar dofinansowania. Wniosek o rozliczenie. Usunięcie reguły walidacyjnej z wymogiem uzupełnienia zakładki „Karta oceny”.
 2. Moduły: PFRON, Realizator. Rejestry: Nabory – obszar dofinansowania. Formularze wniosków spoza grupy Aktywny Samorząd. Usunięcie reguły walidacyjnej z wymogiem uzupełnienia zakładki „Karta oceny”.
 3. Moduły: PFRON, Realizator. Rejestry: Nabory – obszar dofinansowania. Blokada edycji pól: Podgrupa i Grupa po zmianie statusu naboru na „Aktywny”.
 4. Moduł Realizatora. Umowy. Dodanie brakujących zmiennych do pól: Znak sprawy, Powiat, Dodatkowa nazwa banku:, Dodatkowy numer rachunku bankowego.
 5. Moduł Realizatora. Poprawa wydruku karty oceny i podziału kryteriów PFRON i Realizatora w zakładce „Karta oceny”.
 6. Umowy. Zmienne typu „Słownie”. Obsługa zamiany wartości 0 na tekst.
 7. Umowy. Poprawa błędu z zerowaniem danych w zakładce „Dofinansowanie” po zmianie statusu umowy na „Podpisana”.
 8. Moduł Wnioskodawca. Wniosek o rozliczenie (typ płatności – refundacja). Wnioski robocze. Aktualizacja kwoty pozostałej do rozliczenia o rozliczenia przekazane do Realizatora.
 9. Moduł Realizatora. Pisma do wniosku. Poprawa treści komunikatu błędu podczas próby zapisu pisma bez wyboru szablonu dokumentu.
 10. Moduł Wnioskodawca. Formularze wniosków: AS MII – edukacja i AS – Obszar D. Dodanie reguły walidacyjnej z wymogiem uzupełnienia wszystkich pozycji przedmiotu dofinansowania.
 11. Moduł Realizatora. Umowy. Poprawa automatycznego uzupełnienia pola „Drugie imię” o dane z wniosku.
 12. Moduł Realizatora. Formularz wniosku AS MII – edukacja. Dodanie podsumowania na czesne i dodatek.

Numer wersji: 01.06.001
Data wgrania: 06.09.2019

Wykaz zmian:

 1. Modyfikacja formularzy wniosków z grupy Aktywny Samorząd.
 2. Moduły: PFRON, Realizator. Raporty. Aktualizacja raportów i dodanie sprawozdań (załączniki 1-3):
  Załącznik nr 1 do umowy - Zapotrzebowanie na środki finansowe PFRON,
  Załącznik nr 2 do umowy - Wykaz danych sprawozdawczych,
  Załącznik nr 3 do umowy - Środki finansowe przekazane przez PFRON.
 3. Kreator Wniosków. Aktualizacja o dodatkowe zadania.

Wersja 5

Numer wersji: 01.05.010
Data wgrania: 23.08.2019

Wykaz zmian:

 1. SOI-428. Moduły: PFRON, Realizator. Aditum. Zmiana komunikatu błędu podczas próby wgrania pliku o nieprawidłowym kodowaniu. Nowa treść komunikatu błędu: "Nieprawidłowe kodowanie pliku – wymagany format: CSV (rozdzielany przecinkami) (*.csv)".
 2. SOI-431. Moduł Realizatora. Umowy: rozwiązane, rozliczone, zarchiwizowane. Poprawa błędu powodującego zerowanie kwoty umowy podczas wyboru przycisku akcji: Rozlicz, Rozwiąż, Archiwizuj. Dodatkowo przywrócone zostały pierwotne kwoty umowy.
 3. SOI-431. Moduł Realizatora. Umowy - zablokowanie przycisku "Rozlicz" dla statusów sprawy wszystkich innych niż "Dofinansowanie wypłacone". Poprzez ukrycie przycisku "Rozlicz", aż do momentu uzyskania statusu sprawy "Dofinansowanie wypłacone".
 4. SOI-432. Moduł Realizatora. Wnioski do poprawy. Formularz wniosku AS MII. Umożliwienie podglądu form kształcenia.
 5. SOI-433. Moduł Realizatora. Rejestry. Nabory - obszar dofinansowania. Zmiana pola data zakończenia na obligatoryjne do uzupełnienia (pole z gwiazdką*).
 6. SOI-434. Moduły: PFRON, Realizator. Rejestry. Realizatorzy. Jednostki na poziomie SJO. Obsługa błędu polegającego na usuwaniu wartości w polu "Jednostka nadrzędna" w chwili zapisu.
 7. SOI-436. Zmiana czasu przechowywania logów serwera www do 2000 dni.
 8. SOI-436. Uzupełnienie logów systemowych o informację dotyczącą wykonywanego adresu url i ID dokumentu.

Numer wersji: 01.05.009
Data wgrania: 11.07.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. Moduł Realizatora. Rejestry - nabory - obszar dofinansowania. Poprawa walidacji podczas tworzenia naboru typu "Wniosek o rozliczenie".
 2. Moduł Realizatora. Umowy do podpisania. Przypadek Realizatora PCPR Sępólno Krajeńskie z siedzibą w Więcborku. Usunięcie błędu z nieprawidłowym odwołaniem do wydruków w rejestrze umowy.
 3. Moduł Realizatora. Rozliczenia. Usunięcie komunikatu błędu podczas podglądu rozliczeń, do których umowa została rozliczona lub rozwiązana.

Numer wersji: 01.05.008
Data wgrania: 19.06.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. Moduł Wnioskodawca. Formularze wniosków - status zatwierdzony. Usunięcie zdublowanych rekordów wniosków. Obsługa błędu: tworzenie kopii wniosków podczas dodawania pism do wniosków.
 2. SOI-407. Moduł Wnioskodawca. Formularz wniosku AS MII. Nałożenie walidacji na Kwotę wnioskowaną. Suma z kolumny Kwota wnioskowana musi być większa niż 0.
 3. SOI-407. Moduł Realizatora. Formularz wniosku AS MII. Etap oceny merytorycznej. Zmiana sposobu wyliczania „dodatków” w ramach tabeli w przedmiocie dofinansowania.
 4. SOI-407. Moduł Realizatora. Etap oceny merytorycznej. Nałożenie walidacji na Kwotę dofinansowania. Kwota dofinansowania musi być większa niż 0.
 5. SOI-418. Moduł Wnioskodawca. Umowy do podpisania. Obsługa błędu: brak zaczytywania się danych do szablonu dokumentu po autoryzacji umowy przez Wnioskodawcę.

Numer wersji: 01.05.007
Data wgrania: 22.05.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. SOI-410. Moduł Wnioskodawca. Formularz wniosku AS M2. Uzupełnienie pól słownikowych: Rok nauki oraz semestr o wartości: 6 rok (11 i 12 semestr).

Numer wersji: 01.05.006
Data wgrania: 14.05.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. SOI-401. Moduł Realizatora. Poprawa wyświetlania wniosków o statusie sprawy JST: Do poprawy. Zawężenie wyświetlanych wniosków do rekordów w obrębie jednej Jednostki.
 2. Moduł Realizatora. Wiadomości masowe. Zawężenie wyświetlania rejestru wiadomości do rekordów w obrębie jednej Jednostki.
 3. Moduł Wnioskodawca. Formularz wniosku AS D. Usunięcie błędu podczas filtrowania w tabeli sekcji: Przedmiot wniosku (pola z kwotami).
 4. Moduł Realizatora. Formularz wniosku AS M2. Usunięcie błędu podczas podglądu procesu oceny przez Realizatora. Po przekazaniu do poprawy nie ładowała się tabela "Formy kształcenia".
 5. Moduł Realizatora. Wiadomości SMS. Korekta walidacji długości wiadomości z 0-255 znaków na 2-160.
 6. Moduł PFRON. Rejestry - Logi systemowe. Dodanie do logów: "URL wywołujący".
 7. SOI-403. Moduł Realizatora. Ocena merytoryczna - formularz wniosku AS MII. Dodanie autozapisu w przypadku edycji form kształcenia.
 8. SOI-405. Moduł Realizatora. Cofanie statusów wniosków. Umożliwienie cofnięcia statusu wniosku o statusie "Zatwierdzony".

Numer wersji: 01.05.005
Data wgrania: 30.04.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. SOI-398. Moduły: PFRON, Realizator, Wnioskodawca. Zdjęcie reguł walidacyjnych z pola: "Nazwa banku". Zmiana typu pola na pole tekstowe.
 2. SOI-373. Moduł Realizatora. Wyświetlenie wniosków o statusach: "Wycofany", "W poprawie" w rejestrze wniosków na Stronie głównej.
 3. Moduły: Realizator, Wnioskodawca. Rozliczenia. Umożliwienie pobrania załączników dodanych do realizacji zadania we wnioskach o rozliczenie. Dotyczy użytkowników Realizatora.
 4. SOI-180. Formularz wniosku - Zadania województwa: Roboty budowlane - opis zadania - dodatkowe informacje. Dodanie w tabeli brakującej etykiety nagłówkowej: "Typ beneficjenta".
 5. SOI-400. Moduły: PFRON, Realizator. Rejestry - Realizatorzy. Poprawa walidacji podczas dodawania i edycji Realizatora.

Numer wersji: 01.05.004
Data wgrania: 18.04.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. SOI-377. Moduły: PFRON, Realizator. Dodanie reguły walidacyjnej podczas edycji naboru. Brak możliwości zmiany wartości dla pól: "Widoczny od*:", "Data rozpoczęcia*:", "Data zakończenia:" na okresy pokrywające się z innym naborem (taki sam rodzaj zadania).
 2. SOI-381. Mechanizm generowania plików PDF, dotyczy: wnioski, pisma, umowy, rozliczenia. Dodanie obsługi znaków specjalnych np. "`", "&".
 3. SOI-381. Moduł Realizator. Blokada złożenia wniosku w imieniu Wnioskodawcy w przypadku występowania błędu podczas generowania wydruku PDF.
 4. SOI-341. Moduł Realizator. Formularz wniosku AS MII (ocena merytoryczna, umowa). Dodanie pól wraz ze zmiennymi: Kwota przyznana (czesne), Kwota przyznana (dodatek).
 5. SOI-342. Moduł Wnioskodawca. Formularz wniosku AS MII. Zdjęcie reguły walidacyjnej dla pola: "Data otrzymania dofinansowania".
 6. SOI-393. Moduły: Realizator i Wnioskodawca. Poprawa mechanizmu weryfikującego dane konta SOW z danymi konta na Profilu Zaufanym, dotyczy pól: Imię, drugie imię, nazwisko, PESEL.

Numer wersji: 01.05.003
Data wgrania: 29.03.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. SOI-276, 278. Moduły: PFRON, Realizator. Administracja - użytkownicy. Uniemożliwienie dodania konta bez przypisania co najmniej jednej roli.
 2. Formularze wniosków. Poprawa treści oświadczeń.
 3. SOI-324, 328, 340. Profil Zaufany. Modyfikacja treści komunikatu w przypadku próby zalogowania się do SOW lub próby autoryzacji wniosku. Dodanie do treści komunikatu adresu e-mail, który pobierany jest z Profilu Zaufanego.
 4.  SOI-324, 328, 340. Profil Zaufany. Zmiana reguły walidacyjnej dla pola adres e-mail. Brak porównywania wielkości liter adresu e-mail dla kont w SOW oraz w Profilu Zaufanym.
 5. SOI-332. Zmiana dopuszczalnych znaków dla pól nr budynku oraz nr lokalu. Dopuszczalne znaki to: cyfry, litery oraz znaki specjalne: "-", "/".
 6. SOI-331. Środowisko produkcyjne. Sekcja weryfikacji z systemami zewnętrznymi - zamieszczenie komunikatu: "Opcja jest niedostępna".
 7. Administracja - rejestry użytkowników. Poprawa sortowania i filtrowania kont.
 8. SOI-327. Moduły: Realizator, Wnioskodawca. Wiadomości - dodanie nagłówka do wiadomości systemowej.

Numer wersji: 01.05.002
Data wgrania: 14.03.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. SOI-196. Zmiana treści komunikatu informującego o błędzie przy próbie wysłania wniosku.
 2. SOI-296. Wnioskodawca. Prawidłowe zapamiętanie podpisanego wydruku wniosku podczas składania do instytucji w sytuacji, gdy wniosek był w poprawie.

Numer wersji: 01.05.001
Data wgrania: 28.02.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. Tworzenie naborów. Ukryto jednostkę PFRON podczas tworzenia nowego naboru.
 2. Administracja użytkownikami. W modułach PFRON i Realizator usunięto z listy wyboru rolę Wnioskodawca.
 3. SOI-178. Modyfikacja struktury treści na stronie - tabela z typami wniosków - WCAG 1.3.1
 4. Realizator. Umowy do podpisania. Modyfikacja uprawnień dla Realizatora Rozszerzonego. Zmiana przycisku akcji z "Edytuj" na "Podgląd".
 5. Systemy zewnętrzne. Integracja z PESEL
 6. Wnioskodawca. Formularze wniosków: RS SKRT i RS TUR. Poprawa treści w sekcji oświadczenia.
 7. Modyfikacja 53. Dodanie tabeli z przyznanymi kwotami na składowe wniosku dla AS MII
 8. Modyfikacja 52. Dodanie pól do wniosku AS MII.
 9. Modyfikacja 49. Modyfikacja pola wniosku.
 10. Modyfikacja 48. Modyfikacja sposobu wyświetlania historii wnioskowania.
 11. Modyfikacja 47. Dodanie daty wpłynięcia wniosku przy jego rejestracji w systemie przez Realizatora rozszerzonego.
 12. Modyfikacja 46. Modyfikacja mechanizmu wyszukiwania Wnioskodawców.
 13. Modyfikacja 45. Modyfikacja sekcji załączników na wnioskach.
 14. Modyfikacja 44. Dodawanie załączników po złożeniu wniosku.
 15. Modyfikacja 20. Pisma do wniosków.
 16. Modyfikacja 19. Trzeba obsłużyć sytuację, gdy wniosek papierowy jest wprowadzany po zakończeniu naboru. (przeprocedowany lub nie).
 17. Modyfikacja 9. Wniosek o rozliczenie.
 18. Modyfikacja 1. Modyfikacja wniosku.
 19. Modyfikacja 54. Płatności na różne rachunki bankowe.
 20. Realizator. Rozliczenia - do zatwierdzenia. Zmiana ekranu wyświetlającego się po zapisaniu bez zmiany statusu.
 21. Realizator. Rozliczenia - karta "Dane podstawowe". Zmiana ekranu wyświetlającego się po zapisaniu danych.
 22. Realizator. Rozliczenia - do zatwierdzenia. Zmiana treści komunikatu pojawiającego się przy próbie dodania płatności przekraczającej Kwotę rozliczenia. Zmiana na: "Suma płatności przekracza kwotę rozliczenia."
 23. Realizator - Rozliczenia. Dodanie możliwości wyszukiwania po numerze PESEL i nr telefonu.
 24. Wnioskodawca. Formularz wniosku RS TUR. Poprawa tłumaczenia okruszków w sekcji Załączniki.
 25. Wnioskodawca. Wniosek o rozliczenie. Dodanie informacji (w formie tabelarycznej i komunikatu) na formularzu rejestracji rozliczenia jaka kwota pozostała do Wnioskodawcy do rozliczenia.
 26. Realizator. Realizator podstawowy - poprawa składania wniosków RZ DGR w imieniu wnioskodawcy w przypadku naborów zakończonych.
 27. Realizator. Dodanie do wszystkich 3 tabel (historyczne wnioski Wnioskodawcy; historyczne wnioski podopiecznego; historyczne wnioski z konta użytkownika) kolumny (pola) z imieniem i nazwiskiem Wnioskodawcy z wniosku.

Wersja 4

Numer wersji: 01.04.002
Data wgrania: 22.02.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. Kreator wniosków. Dodanie możliwości zarządzania grupami wniosków w edycji jednostki.
 2. Kreator wniosków. Dane kontaktowe jednostki. W przypadku otwartego naboru pojawiają się dane kontaktowe jednostki, w której został ogłoszony nabór.
 3. Kreator wniosków. Kafel Dane kontaktowe jednostki. Obsługa przypadku, gdy Realizator na poziomie województwa nie realizuje danego zadania oraz nie ma otwartego naboru.
 4. Kreator wniosków. Kafel dane kontaktowe jednostki. Dodanie możliwości wyświetlenia danych kontaktowych więcej niż jednej jednostki.
 5. "Moduł PFRON. Rejestry - Realizatorzy.
  Po wyborze Jednostki na poziomie JST jedyna opcja możliwa do wyboru (Jednostki nadrzędnej) to PFRON. Nie można przy JST wybrać niczego innego.
  Przy wyborze Jednostki na poziomie SJO możliwe do wyboru są wszystkie Jednostki nadrzędne oprócz PFRON."
 6.  Kreator wniosków. Zaktualizowanie listy piktogramów o 3 nowe, dla zadań: Turnusy rehabilitacyjne, Sprzęt rehabilitacyjny, Opieka dla osoby zależnej.
 7. SOI-188. Zmiana kolejności focusu wyszukiwarki (WCAG 2.4.3) przed całe menu główne.
 8. "SOI-261. Zmiana pól typu select na dynamiczne wyszukiwanie w polach wyboru:
  Realizator w karcie nowego naboru,
  Jednostka nadrzędna w edycji Realizatora w rejestrze."
 9. SOI-240. Wdrożenie możliwości nawigacji po zakładkach za pomocą strzałek.
 10. SOI-158. Modyfikacja roli Administrator Systemu. Dodanie w module Realizatora uprawnień do ról: Realizator Podstawowy i Realizator Rozszerzony. Dodanie i ukrycie roli ze wszystkimi uprawnieniami - Webtester.
 11. Moduł Realizator. Modyfikacja generowania wielu płatności.
 12. Kreator wniosków. Dodanie możliwości zarządzania grupami wniosków w edycji jednostki.
 13. Tworzenie naborów. Ukryto jednostkę PFRON podczas tworzenia nowego naboru.
 14. Administracja użytkownikami. W modułach PFRON i Realizator usunięto z listy wyboru rolę Wnioskodawca.
 15. SOI-178. Modyfikacja struktury treści na stronie - tabela z typami wniosków - WCAG 1.3.1
 16. Realizator. Umowy do podpisania. Modyfikacja uprawnień dla Realizatora Rozszerzonego. Zmiana przycisku akcji z "Edytuj" na "Podgląd".
 17. Kreator wniosków. Dane kontaktowe jednostki. W przypadku otwartego naboru pojawiają się dane kontaktowe jednostki, w której został ogłoszony nabór.
 18. PFRON. Rejestry podgrup. Możliwość definiowania poziomu realizacji zadań: województwo, powiat, województwo i powiat.

Numer wersji: 01.04.001
Data wgrania: 01.02.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. Moduł PFRON/Realizator. Wgranie funkcjonalności multi-rola.
 2. Moduł PFRON/Realizator. Wgranie zmian do funkcjonalności multi-rola. W tym:
  - Naprawienie sortowania w tabelce wyboru jednostki do pracy w Realizatorze.
  - Uniemożliwienie użytkownikowi usunięcia bieżącej roli, na której pracuje.
  - Poprawa w module Realizatora dostępu do formularzy wniosków. Poprawa funkcjonalności rejestrowania wniosku w imieniu wnioskodawcy."
 3. Modyfikacja roli Super Administrator

Wersja 3

Numer wersji: 01.03.004
Data wgrania: 31.01.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. Podpis elektroniczny KIR Szafir. Aktualizacja do najnowszej wersji komponentów Szafir.
 2. Obsługa zgłoszeń dotyczących WCAG: SOI-160, SOI-175, SOI-176, SOI-177, SOI-178, SOI-179, SOI-181, SOI-182, SOI-184, SOI-185, SOI-186, SOI-187, SOI-189, SOI-190, SOI-191, SOI-192, SOI-193, SOI-194, SOI-195, SOI-197, SOI-198, SOI-199, SOI-200, SOI-201.
 3. Moduł PFRON. Rejestry - Realizatorzy.
 4. Po wyborze Jednostki na poziomie JST jedyna opcja możliwa do wyboru (Jednostki nadrzędnej) to PFRON. Nie można przy JST wybrać niczego innego.
 5. Przy wyborze Jednostki na poziomie SJO możliwe do wyboru są wszystkie Jednostki nadrzędne oprócz PFRON.
 6. Formularz RS TUR. Zmiana domyślnego zakresu pól.
 7. Poprawa interfejsu - poprawa obramowania pól. Przypadki włączony/wyłączony wysoki kontrast.
 8. Poprawne wyświetlenie komunikatu o błędzie w sytuacji podpisu elektronicznego przy składaniu wniosku, gdy nabór nie ma utworzonego szablonu dokumentu dla wniosku.
 9. SOI-196. Dodanie do komunikatu "Nie można złożyć wniosku, ponieważ nie wszystkie sekcje zostały zwalidowane" listy sekcji, które nie zostały zwalidowane.
 10. Poprawa mechanizmu importu pliku płatności.
 11. Cofanie statusu sprawy - dołożenie okna pop-up z zapytaniem o potwierdzenie operacji (dwuetapowość).
 12. SOI-242. Obsługa braku oznaczenia wybranej zakładki - wersja kontrastowa.

Numer wersji: 01.03.003
Data wgrania: 16.12.2018 r.

Wykaz zmian:

 1. Wgranie łatki do funkcjonalności Aditum.
 2. Obsługa zgłoszenia 134 w SOI. Dodanie kolumny w ocenie o nazwie „Inne wnioski tego podopiecznego". Nowa tabela znajduje się poniżej istniejącej i zawiera inne wnioski zarejestrowane jako Wnioskodawca bądź Podopieczny przez Podopiecznego obecnie ocenianego wniosku.
 3. Poprawa błędu z wygenerowaniem paczki przelewów i przekazów pocztowych do rekordów wybranych na kilku stronach.
 4. Obsługa błędu z SOI 141. Zmiana treści komunikatu z: "Wypełnienie tej części nie jest konieczne. Należy kliknąć przycisk "Sprawdź i zapisz". na: "Wypełnienie tej części nie jest konieczne. Należy kliknąć przycisk "Sprawdź i zapisz" a następnie przycisk „Dalej”.
 5. Wgranie funkcjonalności zmiany regulaminu.
 6. Obsługa 2 przypadków w Kreatorze Wniosków. Po zarejestrowaniu konta lub przypomnieniu hasła wraz z zalogowaniem za pomocą nowego hasła Wnioskodawca przekierowany jest na wybrany wcześniej formularz wniosku.
 7. Moduł Realizator. Poprawa błędu przy zmiany przypisanej osoby dla wniosku w statusie "Do ponownej weryfikacji merytorycznej" dla ról Realizator Podstawowy i Realizator Rozszerzony.
 8. Moduł Realizator. Kwoty limitu przy zatwierdzaniu wniosku i zapisie aneksu. Naprawa formatowania kwot.
 9. Moduł Wnioskodawca. Wniosek o rozliczenie. Naprawa formatowania kwot.
 10. Moduł Realizator. Umowa. Poprawa błędu przy zapisie (tylko zmiana danych) umowy o statusie "Do weryfikacji".
 11. Moduł Realizator. Limity wykorzystane. Poprawa błędnego przypisywania limitu wykorzystanego między JST i SJO.
 12. Moduł Realizator. Nabory - Dokumenty - Nowy dokument. Poprawa przekierowania po użyciu przycisku "Anuluj", kierował do złego URL-a.
 13. Moduł Realizator. Nabory. Utworzenie nowego naboru. Dodanie komunikatu po zapisaniu "Zapisano pomyślnie".
 14. Moduły PFRON/Realizator. Szablony dokumentów. Nadanie poprawnego komunikatu przy wybraniu pliku o rozszerzeniu innym niż ODT.
 15. Moduł Realizator. Poprawa mechanizmu odpowiedzialnego za aktualizację wykorzystanego limitu przy rozwiązaniu umowy.
 16. Moduł PFRON. Raporty. Poprawa raportu nr 27. Wykluczenie z raportu użytkownika "Webtester".
 17. Moduły PFRON/Realizator. Nabory - Dokumenty. Usunięto błąd otwarcia podglądu pliku, błąd odświeżenia tabeli/listy dokumentów po usunięciu pozycji.
 18. Moduł PFRON. Dodanie raportu na potrzeby wymogów RODO. Funkcjonalność dostępna poprzez przycisk "Eksportuj dane personalne". Stworzenie odrębnego uprawnienie na eksport danych personalnych.
 19. Raporty - raport 27. W danych raportu ujmowane było logowanie się do systemu tzw. webtestera, czyli mechanizmu do testowania działania systemu. Raport pomija wskazane wpisy.
 20. Raporty - raport 12. Poprawa sposobu liczenia ilości wnioskodawców.
 21. Raporty - raport 18. Poprawa sposobu liczenia danych.
 22. Moduł Realizator. Poprawa uprawnień dostępu do systemów zewnętrznych dla ról: Realizator Rozszerzony i Realizator Podstawowy.
 23. Moduł Wnioskodawcy. Ujednolicenie nazewnictwa pomiędzy formularzem wniosku a wydrukiem PDF. Zmiana we formularzu wniosku RZ DGR. Dane wnioskodawcy -> Adres -> zamiana słowa "pracodawcy" na "wnioskodawcy".
 24.  Moduł Realizator. Przywrócenie prawidłowego wyświetlania listy limitów na Stronie głównej Realizatora.
 25. Moduł Realizator. Umowy. Płatności w transzach. Prawidłowe formatowanie kwot na liście transz.
 26. Moduł Wnioskodawca. Wniosek AS M2. Usunięto błąd walidacji "Data ważności dowodu osobistego" - można było wskazać datę z przeszłości.
 27. Obsługa błędu z SOI 160. Dostosowanie ekranu "Wymagana akceptacja nowego regulaminu" pod wymogi WCAG
 28.  Moduł Wnioskodawca. Wniosek AS MII - edukacja, dodanie pola "udział własny" wraz z modyfikacją wydruku pdf.
 29. Poprawa błędu z responsywnością, layoutu w wersji mobilnej. Tekst już nie nachodzi na siebie w wersji mobilnej.
 30. Rozwiązanie problemu: Przycisk w menu (Zwiększ kontrast treści) po przełączeniu kontrastu na wersji mobilnej nie zmienia koloru i staje się niewidoczny - nadal pozostaje ciemny na czarnym tle.
 31. Optymalizacja wysyłki masowej.

Numer wersji: 01.03.002
Data wgrania: 07.11.2018 r.

Wykaz zmian:

 1. Wprowadzenie zmian do mechanizmu załączników plików, menu responsywnego oraz tabel
  z danymi w kontekście WCAG.


Numer wersji: 01.03.001
Data wgrania: 30.10.2018 r.

Wykaz zmian:

 1. Umieszczenie modułu Aditum
 2. Dostosowanie ikony Tłumacza migowego do trybu responsywnego

Wersja 2

Numer wersji: 01.02.001
Data wgrania: 24.10.2018 r.

Wykaz zmian:

 1. Umieszczenie modułu kreatora wniosków.
 2. Wprowadzenie poprawek do wniosków z grupy Aktywny Samorząd tj. separatory kwot.
 3. Wprowadzenie poprawek do nawigacji wniosków:
  Rehabilitacja społeczna Likwidacja barier architektonicznych B. Przedmiot wniosku 1. Przedmiot wniosku
 4. Wprowadzenie poprawek do walidacji środków na WTZ (N5).
 5. Zmiana walidatora w rejestrze Realizatorów – umożliwienie wpisania znaku „-” w nazwie Realizatora.
 6. Poprawa uwagi N33 - Generowanie plików PFRON, dodanie schematu numeracji do plików zestawienia: Wn-Z-PW-[dd-mm-nr paczki].
 7. Poprawa uwagi N116 - poprawa powiadomień systemowych w module Realizatora.
 8. Wiadomości masowe - poprawa działania przycisków Anuluj i Podgląd.
 9. Poprawa przeliczeń dostępnego limitu podczas zatwierdzania wniosków.
 10. Poprawa we wniosku AS MII (Przedmiot wniosku - Specyfikacja przedmiotu dofinansowania) zapisu danych oraz poprawa tabeli umożliwiająca uzupełnienie danych dla urządzeń mobilnych.
 11. Dodanie komunikatu podczas dodawania JST dla użytkownika.
 12. Uniemożliwienie wysłania umowy do podpisania bez autoryzacji - usunięcie statusu do podpisania w trakcie weryfikacji umowy.
 13. Wprowadzenie poprawek do wysyłania wniosków o środki PFRON w przypadku Realizatora z więcej niż jedną przypisaną JST.
 14. Przekazy pocztowe - zmiana treści etykiet przycisków i podpowiedzi przycisków.