Jak przystąpić do Systemu SOW

Cztery dłonie nad biurkiem. Działamy wspólnie

Poniżej prezentujemy - krok po kroku - jak przystąpić do Systemu SOW.

 1. Podpisanie dokumentacji przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego.
  • pobranie przez jednostkę samorządu terytorialnego, ze strony internetowej dokumentów: porozumienie o przystąpieniu do Systemu SOW, plik konfiguracyjny,
  • podpisanie porozumienia przez upoważnionego przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego – dokument można podpisać tradycyjnie lub za pośrednictwem ePUAP
  • wypełnienie plików konfiguracyjnych,
  • przesłanie scanu podpisanego porozumienia oraz plików konfiguracyjnych na adres sow@pfron.org.pl
  • przesłanie podpisanego porozumienia oraz plików konfiguracyjnych do PFRON pocztą na adres siedziby PFRON w Warszawie lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,

 2. Ustalenie terminu instruktaży stanowiskowych w siedzibie JST.
  Telefoniczne ustalenie terminu instruktaży dla administratorów i użytkowników Systemu po stronie JST.

 3. Dostosowanie i dystrybucja materiałów wdrożeniowych dla JST.
  Wysyłka drogą elektroniczną na wskazane adresy mailowe użytkowników Systemu: programu i zakresu instruktaży, instrukcji użytkownika.

 4. Wykonanie konfiguracji podstawowej dla wdrażanej JST.
  Konfiguracja struktury jednostek, import bazy użytkowników Systemu oraz utworzenie naborów wniosków w Systemie.

 5. Przeprowadzenie instruktaży.
  Przeprowadzenie instruktaży podzielonych na dwa ośmiogodzinne spotkania. Instruktaże będą się składały z części wykładowej i warsztatowej, na której będą przetwarzane oryginalne wnioski o dofinansowanie.

 6. Odbiór wdrożenia w JST.
  Formalny odbiór wdrożenia w JST zakończony uruchomieniem naborów wniosków i rozpoczęciem procedowania wniosków w Systemie SOW.

 

W przypadku pytań dotyczących przystąpienia jednostek JST do Systemu SOW, zapraszamy do kontaktu!


Bartłomiej Kakiet

Samodzielny Specjalista ds. wdrożeń

tel: 22 505 57 38

email: bkakiet@pfron.org.plTomasz Kościelny

Samodzielny Specjalista ds. projektu SOW

tel: 22 505 57 75

email: tkoscielny@pfron.org.pl

Dokumenty do pobrania: