Szkolenia on-line dla Realizatorów

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach, które będziemy realizować w formule kilkugodzinnych spotkań on-line. Zaletą tej formuły jest możliwość zdobywania wiedzy w bezpieczny sposób - na odległość. Warunek uczestnictwa to jedynie dostęp do Internetu za pomocą dowolnego komputera oraz urządzenie audio – głośniki lub słuchawki.

W ramach szkoleń on-line zaprezentujemy wiedzę z następujących obszarów:

 • techniczna obsługa Systemu SOW;
 • procedowanie wniosku z AS w systemie (przejście całej ścieżki złożonego wniosku wraz z jego rozliczeniem);
 • zmiany w SOW.

Ścieżka zapisu i uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 1. Zapis na szkolenie on-line odbywa się za pośrednictwem formularza umieszczonego pod listą szkoleń.
 2. Uczestnik szkolenia otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail zaproszenie do udziału w szkoleniu oraz link do strony wydarzenia.
 3. W dniu realizacji szkolenia, w czasie rozpoczęcia, Uczestnik klika w link przesłany w mailu przez Organizatora szkolenia i bierze udział w wydarzeniu.

Ofertę szkoleń będziemy sukcesywnie tworzyć i poszerzać zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem. Zachęcamy do udziału w szkoleniach on-line a także do przesyłania na adres sow_szkolenia@pfron.org.pl propozycji tematycznych dotyczących szkoleń z Systemu SOW.

Dostępne szkolenia - warsztaty i prezentacje:

   • Szkolenie podstawowe dla nowych pracowników PCPR
    11.05.2023 – 8.30-10.30
   • Szkolenie podstawowe dla PUP
    16.05.2023 – 9.00-11.00
   • Szkolenie podstawowe dla PUP
    19.05.2023 – 9.00-11.00
   • Szkolenie podstawowe dla pracowników PUP
    22.05.2023 – 9.00-11.00
   • Szkolenie PCPR – turnusy rehabilitacyjne
    29.05.2023 – 9.00-11.00
   • Szkolenie podstawowe dla pracowników PUP
    31.05.2023 – 9.00-11.00

   Zapisz się na szkolenie - formularz zgłoszeniowy

   Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

   • Zgłoszenie na szkolenie on-line

   Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego powyżej.
   Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału w warsztatach, w których będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 10 Realizatorów, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Obowiązuje również limit: jeden pracownik z Jednostki na jedno wybrane szkolenie w formie warsztatów.

   • Realizacja szkolenia on-line w formie warsztatów

   Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1-2 dni przed jego terminem realizacji.

   • Odwołanie szkolenia on-line w formie warsztatów

   W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, Organizator szkolenia skontaktuje się z zainteresowanymi Jednostkami e-mailowo lub telefonicznie.

   • Rezygnacja ze szkolenia on-line w formie warsztatów

   Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres sow_szkolenia@pfron.org.pl

   W przypadku, gdy Realizator zapisze się na szkolenie w formie warsztatu, a następnie nie weźmie w nim udziału, Organizator szkolenia przesunie tego Uczestnika (jeśli ponownie zapisze się na inny warsztat) na koniec listy osób rejestrujących się na szkolenie.

   • Materiały szkoleniowe

   Materiały szkoleniowe będą  dostarczane uczestnikom szkoleń zdalnych jeszcze przed ich rozpoczęciem w zaproszeniu wysłanym przez Organizatora szkoleń.

   • Rejestrowanie spotkania:

   Uczestnictwo w szkoleniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na nagrywanie spotkania, przed rozpoczęciem spotkania upewnij się, że znasz obowiązujące zasady. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na stronę: Oświadczenie firmy Microsoft o ochronie prywatności

    

   Materiały do pobrania:

   Archiwum:

   Warsztaty i prezentacje już zrealizowane:

   • Spotkanie z konsultantem JST
    13.04.2023 – 9.00-10.00
   • Czat ze specjalistą JST
    30.01.2023 – 9.00-10.00
   • Szkolenie podstawowe dla PUP
    31.01.2023 – 10.00-12.00
   • Spotkanie z Organizatorami turnusów
    03.02.2023 – 12.30 - 13.30
   • Szkolenie podstawowe dla PUP
    17.02.2023 – 10.00 – 12.00
   • Szkolenie podstawowe dla PUP
    27.01.2023 – 10.00-12.00
   • Szkolenie ze specjalistą JST
    24.01.2023 – 9.00-10.30
   • Czat ze specjalistą JST
    23.01.2023 – 9.00-10.00
   • Czat ze specjalistą JST:
    10.01.2023 - 9.00 - 10.00
   • Szkolenie ze specjalistą JST (nowe funkcjonalności):
    9.01.2023 - 9.00 - 10.30
   • Szkolenie podstawowe dla Urzędów Pracy:
    17.01.2023 - 9.00 - 11.00
   • Czat ze specjalistą:
    14.12.2022 9.30 – 10.00
   • Czat ze specjalistą JST:
    19.12.2022 9.00 – 10.00
   • Szkolenie ze specjalistą JST (nowe funkcjonalności Systemu):
    15.12.2022 9.00 - 10.30
   • Szkolenie ze specjalistą JST (nowe funkcjonalności Systemu):
    20.12.2022 9.00 - 10.30
   • Szkolenie dla organizacji pozarządowych (NGO) z obsługi Systemu SOW (Wniosek sport kultura rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych):
    14.11.2022 9.30-11.00
   • Szkolenie dla organizacji pozarządowych (NGO) z obsługi Systemu SOW (Wniosek sport kultura rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych):
    15.11.2022 9.30-11.00
   • Szkolenie dla organizacji pozarządowych (NGO) z obsługi Systemu SOW (Wniosek sport kultura rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych):
    16.11.2022 9.30-11.00
   • Procedowanie wniosków o rozliczenie w Systemie SOW - warsztat
    5.10.2020, godz. 10.00 - 13.00, ilość miejsc: 10
   • SOW dla początkujących - warsztat
    9.10.2020, godz. 10.00 - 13.00, ilość miejsc: 10
   • SOW dla początkujących - warsztat
    12.10.2020, godz. 10.00 - 13.00, ilość miejsc: 10
   • Poniedziałek ze specjalistą SOW (czat):
    05.09.2022 9.00-10.00
   • Poniedziałek ze specjalistą SOW (czat):
    26.09.2022 9.00-10.00
   • Poniedziałek ze specjalistą z JST (czat):
    19.09.2022 9.00-10.00
   • Poniedziałek ze specjalistą (czat):
    12.09.2022 9.00-10.00
   • Poniedziałek ze specjalistą SOW (czat):
    17.10.2022 9.00-10.00
   • Poniedziałek ze specjalistą SOW (czat):
    31.10.2022 9.00-10.00
   • Poniedziałek ze specjalistą z JST dla PCPR (czat):
    10.10.2022 9.00-10.00
   • Poniedziałek ze specjalistą z JST dla Organizatorów Turnusów (czat):
    17.10.2022 9.00-10.00
   • Poniedziałek ze specjalistą program Aktywny Samorząd (czat):
    24.10.2022 9.00-10.00
   • Ciekawski wtorek (quiz):
    6.09.2022 – 9.00-9.20
   • Ciekawski wtorek (quiz):
    6.09.2022 – 9.40-10.00
   • Ciekawski wtorek (quiz):
    13.09.2022 – 9.00-9.20
   • Ciekawski wtorek (quiz):
    13.09.2022 – 9.40-10.00
   • Ciekawski wtorek (quiz):
    20.09.2022 – 9.00-9.20
   • Ciekawski wtorek (quiz):
    20.09.2022 – 9.40-10.00
   • Ciekawski wtorek (quiz):
    27.09.2022 – 9.00-9.20
   • Ciekawski wtorek (quiz):
    27.09.2022 – 9.40-10.00
   • Ciekawski wtorek (quiz):
    11.10.2022 – 9.00-9.30
   • Ciekawski wtorek (quiz):
    18.10.2022 – 9.00-9.30
   • Ciekawski wtorek (quiz):
    25.10.2022 – 9.00-9.30
   • Czwartkowa pigułka wiedzy (szkolenie PCPR podstawowe):
    15.09.2022 9.30-13.00
   • Czwartkowa pigułka wiedzy (szkolenie PCPR zaawansowane):
    08.09.2022 9.30-12.00
   • Czwartkowa pigułka wiedzy (szkolenie PUP):
    22.09.2022 9.30-13.00
   • Czwartkowa pigułka wiedzy (PUP - procedowanie wniosku na działalność gospodarczą):
    29.09.2022 9.30-12.00
   • Czwartkowa pigułka wiedzy (szkolenie PCPR podstawowe):
    27.10.2022 9.30-12.00
   • Czwartkowa pigułka wiedzy (szkolenie PCPR zaawansowane):
    13.10.2022 9.30-12.00
   • Czwartkowa pigułka wiedzy (szkolenie dla Organizatorów Turnusów):
    20.10.2022 9.30-12.00

   Prezentacje i konsultacje już zrealizowane:

   • Prezentacja wprowadzonych zmian w systemie
    8.12.2022 10.00 – 11.30, ilość miejsc: 250
   • Prezentacja dotycząca nowych funkcjonalności w SOW 
    21.09.2020, godz. 10.30 - 12.30, ilość miejsc: 250
   • Prezentacja dotycząca nowych funkcjonalności w SOW 
    08.10.2020, godz. 10.30 - 12.30, ilość miejsc: 250
    Zaproszenia zostaną wysłane mailowo
   • Procedowanie wniosków o rozliczenie w Systemie SOW -  prezentacja
    16.10.2020, godz. 10.00 - 13.00, ilość miejsc: 250