Film informacyjny - jak założyć profil zaufany?

Infografika. Niepełnosprawne osoby wokół dużego tabletu z logo SOW

SOW i ePUAP - jak to zrobić? Załóż profil zaufany i korzystaj z możliwości, jakie daje System Obsługi Wsparcia.

 

W ślad za zaproszeniem do uzyskania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenia wniosku na dofinansowanie do edukacji (Aktywny Samorząd, Moduł II) w formie elektronicznej (Z profilem zaufanym naprawdę warto!), zachęcamy do zapoznania się z filmową instrukcją, jak założyć profil zaufany.

Przypominamy, że:

  • Po złożeniu wniosku o dofinansowanie do edukacji (Aktywny Samorząd, Moduł II) w formie elektronicznej w Systemie SOW, Wnioskodawcy otrzymają jednorazowy dodatek w kwocie do 800 zł. Pomoc ta pozwoli pokryć poniesione koszty podpisu elektronicznego, ewentualnego dojazdu celem załatwienia formalności związanych z tym podpisem lub Profilem Zaufanym. Można także zakupić np. tablet, który będzie mógł być wykorzystany nie tylko do załatwiania formalności związanych z ubieganiem się o pomoc ze środków PFRON, ale przede wszystkim do dostarczania i uzyskiwania informacji związanych z nauką, stając się wygodnym, nowoczesnym i mobilnym narzędziem pracy/edukacji studenta
  • Przyznana pomoc nie wymaga specjalnego rozliczenia. Nie trzeba przedstawiać rachunków i faktur - podobnie jak cały dodatek przyznawany w programie. Jedyny warunek przyznania pomocy to złożenie wniosku w formie elektronicznej w Systemie SOW.