Składanie wniosków on-line w Systemie SOW w 2020 roku.

Naklejka: złóż wniosek online, Logo SOW

Do końca bieżącego roku w Systemie SOW zostaną zaimplementowane zmiany dotyczące wniosków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Nowe formularze wniosków uwzględniają m.in. sugestie przekazane przez pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego. Wkrótce System SOW zawierał będzie również Moduł do kontaktu z organizatorami turnusów, a także będzie zintegrowany z NFZ w zakresie funkcjonalności związanych z dofinansowaniem do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwia wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków na wyżej wymienione formy wsparcia drogą elektroniczną, w Systemie SOW.

Nabory zostaną otwarte i aktywowane z poziomu PFRON. Aktywacja naborów z poziomu PFRON oznacza umożliwienie wszystkim samorządom przyjmowania wniosków on-line, za pośrednictwem Systemu SOW. Każda Jednostka Samorządu Terytorialnego podejmie samodzielną decyzję, czy wnioski, które wpłyną za pośrednictwem Systemu SOW, będzie procedowała elektronicznie, czy też w dotychczasowej formie.

Przypominamy, że Wnioskodawcy, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego, mogą wypełnić wniosek w Systemie SOW, a następnie go wydrukować i dostarczyć do JST. Co ważne, wniosek uzupełniony w Systemie SOW przez Wnioskodawcę, może być na prośbę Wnioskodawcy zaakceptowany (autoryzowany) przez Realizatora i procedowany elektronicznie, bez konieczności ponownego wprowadzania danych.

Przy tej okazji zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym z instrukcją, jak założyć profil zaufany.