Informacja dla Realizatorów - dotyczy zmiany terminu realizacji Modułu III

PFORN_wspiera

W związku z komunikatem dotyczącym wydłużenia terminów na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III oraz Module IV (https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/uwaga-zmiana-terminu/index.html) informujemy, iż w Systemie SOW wydłużenie terminów naborów będzie dokonane z poziomu PFRON i tym samym nie ma potrzeby, aby Realizatorzy samodzielnie edytowali nabory.