Sprzęt elektroniczny – szkolenia
Aktywny Samorząd, Zadanie B2

Fotolia_175877563_Subscription_Monthly_M

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zakupiłeś sprzęt elektroniczny, np. komputer w ramach programu "Aktywny samorząd"? Chcesz skorzystać z dofinansowania do udziału w szkoleniach komputerowych, aby nauczyć się obsługiwać sprzęt. Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Na czym polega dofinansowanie:

Możesz uzyskać dofinansowanie do kosztów szkolenia z obsługi sprzętów elektronicznych i oprogramowania zakupionych w programie "Aktywny samorząd".

Kto może skorzystać:

Każdy, kto skorzystał z dofinansowania w ramach obszaru B programu "Aktywny samorząd", czyli z pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

Wyjaśnienie:

Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety - nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

Możesz liczyć na pomoc, jeśli zakupiłeś sprzęt elektroniczny np. komputer w ramach programu i chcesz/musisz nauczyć się, jak  go używać. Nie odkładaj tego na później, zależy nam, abyś go jak najszybciej wykorzystał do zdobywania ważnych informacji i załatwiania wszystkich spraw.

Kto nie może skorzystać:

Każdy, kto ma wymagalne zobowiązania:

 • wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), 
 • wobec realizatora programu.

Nie otrzymasz pomocy, jeśli zalegasz ze zwrotem do PFRON lub samorządu powiatowego wcześniej uzyskanej pomocy.

Uregulowanie wszystkich zaległości otwiera drogę do złożenia wniosku.

Co musisz przygotować:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Co musisz zrobić:

Złóż wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Kiedy możesz skorzystać:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2020.
 • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2020. 

Ile możesz otrzymać:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Udział własny wnioskodawcy: nie jest wymagany

Jak często możesz skorzystać:

Pomoc może być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Wyjaśnienie:

Pomoc w programie może być udzielana co 5 lat. Przykładowo, jeśli w 2014 roku otrzymałeś pomoc na szkolenie komputerowe z programu, to dopiero w 2020 roku możesz złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie takich kosztów.

Informacje dodatkowe:

Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów:

 • oprzyrządowania samochodu,
 • prawa jazdy,
 • sprzętu elektronicznego,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
 • zakupu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
 • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
 • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
 • nauki na poziomie wyższym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172, z późn. zm.)