Skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego
Aktywny Samorząd – Zadanie C5

Fotolia_103465826_Subscription_Monthly_M

 

Kliknij i sprawdź, czy Twój powiat przyjmuje wnioski na dofinansowanie do skutera inwalidzkiego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego w Systemie SOW. Jeśli tak, możesz od razu złożyć wniosek - zostaniesz przekierowany na stronę logownia w Systemie SOW.

 

System SOW - rejestracja i logowanie

 

1. Kto może złożyć wniosek - wymagania:

 • Posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • Dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • Zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

Wyjaśnienie:

Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety - nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

 

Warunek wykluczający uczestnictwo w programie: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu.

Wyjaśnienie:

Zaległości muszą być uregulowane - nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem do Funduszu lub samorządu powiatowego wcześniej uzyskanej pomocy. Ale uregulowanie wszystkich zaległości otwiera Ci drogę do złożenia wniosku.

 

Jak często można uzyskać pomoc?

Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o skróceniu ww. okresu karencji, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

 • pogorszenia stanu zdrowia lub zmiany w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.
 • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

 

Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa) np. z dofinansowania kosztów:

 • oprzyrządowania samochodu,
 • prawa jazdy,
 • sprzętu elektronicznego,
 • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
 • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
 • nauki na poziomie wyższym.

 

2. Przedmiot dofinansowania:

Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Wyjaśnienie:

Skuter o napędzie elektrycznym to czterokołowy lub trzykołowy skuter/pojazd o napędzie elektrycznym, także składany/kompaktowy, pełniący funkcję wózka inwalidzkiego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo do poruszania się; skuter wyposażony jest m.in. w oddzielną, nastawną kolumnę kierownicy.

 

3. Termin składania wniosków:

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.

Wnioski przyjmowane są do 30.08.2019. 

 

4. Maksymalna kwota dofinansowania:

5.000 zł

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

 

Udział własny Wnioskodawcy: co najmniej 35% ceny brutto zakupu/usługi

 

5. Najczęściej wymagane załączniki:

Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.

Musisz przygotować obowiązkowo:

 • kserokopię swojego (lub dziecka) orzeczenia o niepełnosprawności
 • kserokopię aktu urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy Twojego dziecka
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod Twoją opieką prawną

Realizator przekaże Ci także do uzupełnienia oświadczenia o:

 • wysokości Twoich dochodów
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

6. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

7. Pełna informacja o programie