Skorzystaj z dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej w ramach programu Stabilne Zatrudnienie - Moduł Instytucje

iPFRON

Już wkrótce będziesz mógł złożyć wniosek wraz z załącznikami on-line, w systemie iPFRON+.

Do tego czasu złóż wniosek wraz z załącznikami do Oddziału PFRON właściwego terytorialnie ze względu na miejsce zatrudnienia beneficjentów ostatecznych projektu.

 

Sprawdź dane kontaktowe Oddziałów PFRON.